Laatste nieuws

Schrijf je in voor de Paboweb nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

'Leraar kampt met imagoprobleem'

23 mei 2017

Het aanzien van de leerkracht is de afgelopen tien jaar fors gedaald. Daar is iets aan te doen, maar een snelle stijging zit er niet in.

Lees verder


Magazine over aanpakken van lerarentekorten

23 mei 2017

Steeds meer scholen kampen met een tekort aan leerkrachten en dat gaan zij, vaak zeer gedreven, op verschillende manieren te lijf. 

Lees verder


Vergrijzing hakt erin, verjonging stokt

18 mei 2017

Nieuwe cijfers van het ministerie van OCW laten duidelijk zien hoe sterk het personeelsbestand van de scholen vergrijst en nauwelijks verjongt.

Lees verder


Regionale arbeidsmarktramingen voor leraren in het PO

18 mei 2017

Het ministerie van OCW laat al jaren ramingen opstellen voor de arbeidsmarkt voor leraren. Nu zijn ook regionale rapporten voor het primair en voortgezet onderwijs opgesteld.

Lees verder


Onderzoeksrapport PM in het brede jeugddomein gepubliceerd

17 mei 2017

Binnen het project ‘Persoonlijk Meesterschap in het brede jeugddomein’ van het Center of Expertise Persoonlijk meesterschap (CEPM) onderzochten drie lerarenopleidingen de kritieke succes- en faalfactoren van samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.

Lees verder


Opleidingstraject docenten Pabo-opleiding

15 mei 2017

De HvA en de UvA hebben een opleidingstraject ontwikkeld gericht op leraren die eerder een Pabo-opleiding hebben afgerond en onbevoegd lesgeven in het vmbo basis/kader.  

Lees verder


Meer nieuws

Thema's


Wij houden voor u het nieuws, de vergaderstukken en de plannen bij van zowel langlopende als nieuwe thema's binnen de lerarenopleidingen basisonderwijs in Nederland.

Hieronder staan de meest actuele thema's. U kunt alle thema's hier bekijken


Bewegingsonderwijs
de leergang bewegingsonderwijs
Opleiden in de School
leren op de werkplek
Lerarenagenda 2013-2020
De leraar maakt het verschil
Leren en onderwijzen in de 21e eeuw
Nieuwe tijd nieuwe vaardigheden
10voordeleraar
leraren laten uitblinken in hun vak
Project Wetenschap & Technologie in de pabo
onderzoekend en ontdekkend leren
Project VierSlagLeren
extra arbeidsplaatsen startende leerkrachten
Ondernemend Leren
stimuleren van talenten
Pabo Doorkijkjes W&T
Korte portretten van de pabo's
Lectoren in de Pabo
welke lectoren zitten waar
Nieuwe toelatingseisen pabo
aardrijkskunde geschiedenis natuur & techniek
Inspirerende W&T voorbeelden
uit het onderzoek van Regioplan
Duurzame professionalisering W&T
voorbeelden good practices
Projectplannen W&T
project per pabo
Specialisatie jonge kind
samenwerkingsproject Sardes


Meer thema's