Laatste nieuws

Schrijf je in voor de Paboweb nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

In gesprek over Onderwijs2032

23 september 2016

In juni is de ‘Verdiepingsfase Onderwijs 2032’ gestart. Het gaat om een verdieping op het advies over de onderwijsinhoud van het primair en voortgezet onderwijs dat in januari 2016 is gepresenteerd. 

Lees verder


Meer mogelijkheden voor vakdocenten

23 september 2016

Docenten met een bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs mogen nu ook lesgeven op de basisschool. Met ingang van dit schooljaar is het wettelijk mogelijk om vo-docenten in te zetten als vakdocent.

Lees verder


Investering komt neer op minder bezuinigen

21 september 2016

In de onderwijsbegroting 2017 staat onder andere dat het kabinet tot en met 2021 structureel 200 miljoen euro per jaar uittrekt voor onder andere een verzachting van een bezuiniging op de lumpsumfinanciering. 

Lees verder


Kabinet zet in op gelijke kansen en maatwerk

21 september 2016

De thema’s kansengelijkheid en onderwijs op maat lopen als een rode draad door de onderwijsbegroting voor 2017. Kinderen moeten dezelfde kansen krijgen, vinden minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker. 

Lees verder


PO-Raad: Kabinet doet magere beloftes aan primair onderwijs

21 september 2016

Het kabinet claimt op haar laatste Prinsjesdag dat het primair onderwijs er de komende tijd flink op vooruit gaat. Deze positieve boodschap blijkt vooral gestoeld op gegoochel met cijfers, stelt de PO-Raad. 

Lees verder


Meer geld voor meer cultuur

21 september 2016

Door een extra investering van € 10 miljoen in de culturele sector kunnen meer culturele instellingen subsidie van het rijk ontvangen. Hiermee kiest minister Bussemaker voor talentontwikkeling, voor het bereiken van een divers publiek en voor meer regionale spreiding in het culturele landschap. 

Lees verder


Meer nieuws

Thema's


Wij houden voor u het nieuws, de vergaderstukken en de plannen bij van zowel langlopende als nieuwe thema's binnen de lerarenopleidingen basisonderwijs in Nederland.

Hieronder staan de meest actuele thema's. U kunt alle thema's hier bekijken


Wetenschap & Technologie in de pabo
onderzoekend en ontdekkend leren
Opleiden in de School
leren op de werkplek
Lerarenagenda 2013-2020
De leraar maakt het verschil
Pabo Doorkijkjes W&T
Korte portretten van de pabo's
10voordeleraar
leraren laten uitblinken in hun vak
Bewegingsonderwijs
de leergang bewegingsonderwijs
Project VierSlagLeren
extra arbeidsplaatsen startende leerkrachten
Ondernemend Leren
stimuleren van talenten
Lectoren in de Pabo
welke lectoren zitten waar
Kennisbank W&T
voorbeelden good practices
Duurzame professionalisering W&T
voorbeelden good practices
Nieuwe toelatingseisen pabo
aardrijkskunde geschiedenis natuur & techniek
Projectplannen W&T
project per pabo
16 november 2016 Festival W&T in de Pabo
onderzoekend en ontwerpend leren
Leren en onderwijzen in de 21e eeuw
Nieuwe tijd nieuwe vaardigheden
Academische Pabo
overzicht Academische Pabo's


Meer thema's