19 augustus 2014 10:00 ‐ Bron: Arbeidsmarktplatformpo.nl
Een goede start begint met begeleiding

De begeleiding van startende leraren kan op een aantal vlakken verbeterd worden in ons land. Ook al ontstaat er steeds meer aandacht voor deze begeleiding, toch is er vaak geen sprake van een echt inductieprogramma en bestaat hier ook geen overheidsbeleid voor.

Lees verder


19 augustus 2014 09:00 ‐ Bron: Trouw.nl
Middelbare scholen moeten leraren met alleen pabo-diploma inhuren

De leerlingen zijn bijna terug, maar het lesrooster vertoont op veel middelbare scholen nog gaten. Juffen en meesters met een pabo-diploma gaan nu aan de slag als docent op middelbare scholen.

Lees verder


15 augustus 2014 18:00 ‐ Bron: ScienceGuide
MBO en HBO leiden samen leraar op

De Hogeschool Rotterdam gaat samen met ROC’s uit de regio een leer- en loopbaantraject starten voor beginnende MBO-docenten. Deze docenten worden nu te weinig begeleid bij het verwerven van de juiste bekwaamheden. 

Lees verder


24 juli 2014 12:00 ‐ Bron: ScienceGuide
Nederland innovatief in onderwijs

Nederland heeft één van de meest educatieve onderwijssystemen van Europa, blijkt uit cijfers van de OECD. Waar liggen onze kwaliteiten? “Another top organisational innovation in Dutch primary schools was the increased use of teacher peer review.”


15 juli 2014 14:00 ‐ Bron: Saxion
Leer- en doeconferentie over techniek op basisscholen

Volgens het Nationaal Techniekpact moet iedere basisschool vanaf 2020 wetenschap en techniek aanbieden. TechYourFuture, Centre of Expertise TechniekOnderwijs, organiseert hierover op 22 en 29 oktober een leer- en doeconferentie. Deze is speciaal voor leerkrachten, directeuren en bestuurders uit het primair onderwijs.

Lees verder


Actueel

In het archief

Leraar als leider
11 jun 12:00