28 augustus 2015 09:00 ‐ Bron: NOS

Nieuwe beurs om meer masters voor de klas te krijgen

Studenten aan lerarenopleidingen die hierna nog een mastergraad willen halen, kunnen vanaf 1 september aanspraak maken op een nieuwe, eenmalige beurs van 3000 euro. Als ze die vervolgstudie binnen de gestelde termijn afronden, hoeven ze die tegemoetkoming niet terug te betalen. 

Lees verder


27 augustus 2015 18:00 ‐ Bron: Vereniging Hogescholen

Verkeerde beeldvorming toelatingstoetsen pabo

Afgelopen dagen is er veel publiciteit ontstaan over (voorlopige) aanmeldingscijfers voor de pabo voor het komende studiejaar. Naast de terugloop in het aantal aanmeldingen zou er sprake zijn van een te late invoering van de toelatingstoetsen. 

Lees verder


26 augustus 2015 08:15 ‐ Bron: Onderwijscoöperatie

Leraren willen zeggenschap over wat leerlingen moeten kennen en kunnen

Een grote meerderheid (67%) is van mening dat leraren de belangrijkste stem moeten hebben in het proces van curriculumvernieuwing. Dat blijkt uit een peiling die in juni en juli is gehouden onder circa 800 leraren in het po, vo, (v)so en mbo. 

Lees verder


26 augustus 2015 08:00 ‐ Bron: TechYourFuture

3 en 4 oktober 2015: Weekend van de Wetenschap 2015

Tijdens het Weekend van de Wetenschap, op 3 & 4 oktober, kun je door heel Nederland op ontdekkingsreis in de wereld van wetenschap & technologie. Alleen in dat weekend mag je backstage bij bedrijven, instituten, universiteiten, (onderzoeks-)instellingen en musea.

Lees verder


25 augustus 2015 17:00 ‐ Bron: biologieplus.nl

20 november 2015: NWT conferentie 'Spanning en Sensatie'

Kan je over water lopen? Wat gebeurt er in je lijf als je verliefd wordt? Hoe laat de zon een auto rijden? Kom naar dé landelijke Natuur, Wetenschap en Techniek conferentie voor het basisonderwijs op vrijdag 20 november 2015!

Lees verder25 augustus 2015 09:00 ‐ Bron: Volkskrant

Pabo's lopen leeg, tekort basisschoolleraren dreigt

Na de invoering van toelatingstoetsen hebben zich veel minder studenten aangemeld bij opleidingen tot basisschoolleraar. Met het oog op de verwachte lerarentekorten is dat zorgelijk, zeggen betrokkenen.

Lees verder


25 augustus 2015 08:30 ‐ Bron: Arbeidsmarktplatformpo.nl

Schoolleidersregister on tour

Hoe (her)registreert u zich als schoolleider bij het Schoolleidersregister? En welke mogelijkheden bestaan er om blijvend aan uw professionalisering te werken? Om schoolleiders verder wegwijs te maken gaat het Schoolleidersregister dit najaar on tour en organiseert een aantal regionale bijeenkomsten.

Lees verder


24 augustus 2015 15:30 ‐ Bron: aob.nl

'We hebben de meeste afhakers keihard nodig'

De pabo-opleidingen moeten werk maken van bijspijkerprogramma's om het afschrikwekkende effect van de toelatingstoetsen weg te nemen. Dat zegt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen in een reactie op het nieuws dat het aantal eerstejaars voor de opleiding met ruim dertig procent is teruggelopen en het aantal pabo-studenten op veel hogescholen halveert.

Lees verder


24 augustus 2015 15:00 ‐ Bron: NOS

Fors minder pabo-studenten door nieuwe toelatingstoetsen

Het aantal aanmeldingen voor de 25 pabo-opleidingen is gekelderd. Bij sommige opleidingen is sprake van een halvering in vergelijking met vorig jaar, blijkt uit een inventarisatie van het Onderwijsblad, het tijdschrift van de Algemene Onderwijsbond (AOb). De toelatingseisen voor de pabo zijn dit jaar strenger.

Lees verder


22 augustus 2015 12:00 ‐ Bron: Trouw.nl

Meer taal en rekenen in Rotterdam

De meerderheid van de Rotterdamse scholen heeft aan het huidige aantal lesuren niet genoeg om taal- en rekenachterstanden weg te werken. 

Lees verder


Actueel

In het archief

Veel meer meester!23 jun