05 maart 2015 10:00 ‐ Bron: ScienceCenter NEMO

Nascholing Wetenschap & Techniek (EWT)

Op woensdag 25 maart vindt de jaarlijkse conferentie van het Expertisecentrum Wetenschap & Techniek (EWT) plaats in Science Center NEMO. Een inspiratiemiddag over nascholing speciaal voor bestuurders, schoolleiders en techniekcoördinatoren uit het basisonderwijs, regio Noord-Holland/ Flevoland.

Lees verder


04 maart 2015 12:00 ‐ Bron: Saxion

Masterclass Taal en Wetenschap en Techniek in het basisonderwijs - Deventer

Kansen en mogelijkheden met wetenschap en techniek

Op woensdag 1 april, 22 april en 20 mei 2015 organiseren Saxion en Windesheim Flevoland samen met TechYourFuture de masterclass 'Taal en Wetenschap en Techniek in het basisonderwijs'. Tijdens deze masterclass krijgen deelnemers inzicht in de mogelijkheden en kansen die het vak Wetenschap en Techniek (W&T) biedt voor het stimuleren van de taalvaardigheid van leerlingen.

Lees verder04 maart 2015 10:00 ‐ Bron: Windesheim

18 maart 2015: Onderwijslezing Passend Onderwijs

Op 18 maart 2015 organiseert Windesheim de Onderwijslezing. Deze jaarlijks terugkerende lezing rond een actueel thema wordt door onderwijsprofessionals gewaardeerd als een inspirerende ontmoetingsplek. 

Passend onderwijs: een uitdaging, kans of probleem voor docenten, teams en bestuurders? is dit jaar het centrale thema van de  Onderwijslezing.

Lees verder


03 maart 2015 08:00 ‐ Bron: LOBO

16 april 2015: conferentie 'Wetenschap en technologie bij de zaakvakken'

Op donderdag 16 april 2015 organiseren het Pabonetwerk Natuur, Milieu & Techniek en de pabonetwerken van KNAG en VGN in samenwerking met de Stuurgroep W&T van LOBO de conferentie 'Wetenschap en technologie bij de zaakvakken'.

Lees verder


03 maart 2015 07:30 ‐ Bron: Brabants Dagblad

Pabo University nieuw in Tilburg èn Nederland

Tilburg krijgt per 1 september een gloednieuwe opleiding: Pabo University. Dat is een hbo-studie voor leerkracht basisonderwijs én een master aan Tilburg University.

Lees verder


02 maart 2015 15:00 ‐ Bron: Alle respect

16 april 2015: onderwijsconferentie 'Met alle respect'

Samen werken aan sociale veiligheid

Het is dé plek voor inspiratie en dialoog over een effectieve aanpak voor sociale veiligheid in én om de school. Op de conferentie 'Met alle respect' brengen we relevante kennis, good practices, tips en tools en wordt stilgestaan bij dilemma’s en uitdagingen voor de toekomst.

02 maart 2015 08:00 ‐ Bron: Stamos

Instroom pabo stijgt

Ten opzichte van het studiejaar 2013/2014 zijn dit studiejaar meer studenten gestart met een opleiding tot leraar basisonderwijs. Startte in 2013/2014 nog 7.445 studenten met deze opleiding, in het studiejaar 2014/2015 is dit aantal opgelopen tot 7.581.

Lees verder


26 februari 2015 14:00 ‐ Bron: Nos.nl

Dekker: schooladvies geeft de doorslag

Staatssecretaris Dekker is niet van plan de regels voor de toelating van kinderen op middelbare scholen weer aan te passen. Het advies van de basisschool wordt voortaan leidend en de uitslag van de Cito-toets speelt in principe geen rol meer.

Lees verder


24 februari 2015 10:00 ‐ Bron: arbeidsmarktplatformpo.nl

Effectieve professionalisering van leraren in het primair onderwijs

In opdracht van het Arbeidsmarktplatform PO heeft MOOZ onderzoek gedaan naar de deelname van leraren aan professionaliseringsactiviteiten en de mate waarin leraren daar zelf de regie over kunnen voeren.

Lees verder20 februari 2015 12:00 ‐ Bron: OCW

9 - 11 maart 2015: Talis Conference

Van 9 t/m 11 maart 2015 organiseert het ministerie van OCW in Haarlem twee activiteiten in het kader van TALIS 2013. TALIS staat voor Teaching and Learning International survey en is een onderzoek onder leraren en schoolleiders in 33 landen.

Lees verder


Actueel

In het archief

CHE: Lerareneed 7 feb