23 april 2017 12:30 ‐ Bron: NRC.nl

De beste leider die je ooit hebt gehad

We mogen wel wat meer respect hebben voor de basisschoolleraar, stelt Ben Tiggelaar deze week.

Lees verder


23 april 2017 12:00 ‐ Bron: NRC.nl

De meester/juf heeft het te druk om les te geven

De werkdruk in het basisonderwijs is hoog. Een op de vijf leraren kampt met burn-outklachten. Hoe komt dat? 

Lees verder


20 april 2017 14:00 ‐ Bron: Rijksoverheid.nl

Teambeurs Primair Onderwijs

De subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs heeft als doel kennis en competenties van masteropgeleide leraren meer en duurzamer in te zetten ten behoeve van schoolontwikkeling.

Lees verder


20 april 2017 09:00 ‐ Bron:

Promotie Anja Tertoolen

'Kleuters willen gehoord worden'. Op 2 mei 2017 verdedigt Anja Tertoolen haar proefschrift, een onderzoek naar de opvattingen van oudste kleuters over de betekenis van school.

Lees verder20 april 2017 07:30 ‐ Bron: Leraar.nl

Nieuwe lesbevoegdheid vmbo voor pabo-afgestudeerden

Er werken in het vmbo al zo'n 1500 pabo-afgestudeerden, vooral in het praktijkonderwijs en het leerwegondersteunend onderwijs. 

Lees verder


20 april 2017 07:00 ‐ Bron: Marnix Academie

‘Kinderen hebben meer nodig dan taal en rekenen’

Méér muziek in de klas. Dat wil ook de Marnix Academie. En daarom start er in september voor een selectie eerstejaarsstudenten het traject Vakspecialist muziek. 

Lees verder


19 april 2017 17:00 ‐ Bron: Leraar.nl

'Hoe Bildung onderwijs zou kunnen veranderen'

Je hoort vaak dat er meer aandacht moet zijn voor Bildung in het onderwijs. Maar wat is dat eigenlijk? Waarom moet daar meer aandacht voor krijgen en hoe doe je dat dan? 

Lees verder


18 april 2017 11:00 ‐ Bron: Trouw.nl

'Betere leerkrachten'

Wat is nodig om de verschillen tussen scholen weg te werken? Betere leerkrachten, vinden twee deskundigen.

Lees verder


12 april 2017 14:30 ‐ Bron: Onderwijsinspectie

Staat van het Onderwijs

Op 12 april 2017 is de nieuwe ‘Staat van het Onderwijs’ verschenen. Hierin beschrijven we wat er goed gaat en wat er beter kan in het onderwijs.

Lees verder


12 april 2017 13:00 ‐ Bron: CHE.nl

Onderzoeksprogrammering Radiant

Op vrijdag 7 april 2017 is het samenwerkingsverband Radiant Lerarenopleidingen gelanceerd. In Radiant Lerarenopleidingen bundelen negen hogescholen kennis, kunde en kracht op gebieden als onderwijsontwikkeling en praktijkgericht onderzoek.

Lees verder


Actueel

In het archief