20 april 2015 10:30 ‐ Bron: ScienceGuide

Zeven sterke Pabo's in beeld

Van de 24 door de NVAO positief geaccrediteerde lerarenopleidingen voor het basisonderwijs zijn er zeven die meer dan dat presteren. Zij zijn ‘goed’ beoordeeld. Daarvan zijn er drie in grote steden en één in de Randstad: Rotterdam.

Lees verder


20 april 2015 08:05 ‐ Bron: Vereniging Hogescholen

Positief oordeel NVAO over pabo’s bewijs van kwaliteit

“Het feit dat alle pabo’s door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) met een goed of voldoende zijn beoordeeld, is het bewijs voor de kwaliteitsslag die de pabo’s in de afgelopen jaren hebben gemaakt. Alle inspanningen om het vakinhoudelijke niveau van aankomend docenten te verhogen en de structurele aandacht voor pedagogische-didactische vaardigheden heeft z’n vruchten afgeworpen. Daarvoor verdienen de pabo’s alle lof”. 

Lees verder


20 april 2015 08:00 ‐ Bron: NVAO

Kwaliteit pabo's afgelopen jaren versterkt

In de afgelopen accreditatieronde zijn alle pabo-opleidingen geslaagd en behaalde bijna een derde van de Nederlandse pabo’s het eindoordeel “goed” (7 van in totaal 24 opleidingen). De andere opleidingen (17) zijn “voldoende” van kwaliteit. 

Lees verder


20 april 2015 07:00 ‐ Bron: Volkskrant

Pabo-opleidingen hebben weg naar boven gevonden

Pabo-opleidingen zijn de laatste jaren sterk verbeterd. Dat blijkt uit de visitaties van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De conclusies daarvan komen vandaag naar buiten.

Lees verder


19 april 2015 09:00 ‐ Bron: PO raad.nl

Media besteedt aandacht aan baankansen jonge leerkrachten

Het aantal leerlingen in het primair onderwijs daalt en deze krimp zet naar verwachting de komende jaren door. Het gevolg hiervan is dat er minder leerkrachten nodig zijn en de baankansen voor de jonge leraar dus gering zijn. 

Lees verder


18 april 2015 12:00 ‐ Bron: TechYourFuture

TechYourFuture pitcht idee over vernieuwend onderwijs

Docent van de toekomst: welke skills moet hij/zij bezitten? Dit idee pitchten Mirte Disberg en Sanne Weusthof, projectmedewerkers van TechYourFuture, tijdens The Éducation Rebelution op 14 april onder leiding van het Saxion Innovatie Team (SIT). 

Lees verder


17 april 2015 09:00 ‐ Bron: Saxion

Masterclass Taal en Wetenschap en Techniek in het basisonderwijs

Op woensdag 1 april, 22 april en 20 mei 2015 organiseren Saxion en Windesheim samen met TechYourFuture de masterclass 'Taal en Wetenschap en Techniek in het basisonderwijs'. 

Lees verder17 april 2015 08:00 ‐ Bron: PO raad.nl

Samenwerken aan sociale veiligheid is vanzelfsprekend

Ruim vierhonderd onderwijsprofessionals kwamen op 16 april bijeen tijdens de Onderwijsconferentie ‘Met alle respect’ over sociale veiligheid in het onderwijs, georganiseerd door onder meer de PO-Raad, VO-raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Lees verder


16 april 2015 08:30 ‐ Bron: Vos/abb

Wie verdient OnderwijsTopTalentPrijs 2015?

Studenten van pabo’s of lerarenopleidingen kunnen zich aanmelden voor de OnderwijswijsTopTalentprijs 2015. Ook de opleidingen kunnen studenten kandideren.

Lees verder


16 april 2015 07:00 ‐ Bron: Rijksoverheid.nl

Docenten krijgen meer duidelijkheid over onderwijsregels

Het ministerie van OCW bindt de strijd aan met overbodige regeldruk. Scholen en docenten blijken vaak meer regeldruk te ervaren dan er werkelijk is, omdat niet altijd duidelijk is hoe de regels moeten worden uitgelegd. Door deze onduidelijkheden en andere klachten over regeldruk te inventariseren, openbaar te maken en er uitleg over te geven, wil het departement duidelijkheid scheppen.

Lees verder


Actueel

In het archief

Veel meer meester!14 apr