28 mei 2015 18:00 ‐ Bron: PO-raad.nl

Nieuwe regeling Lerarenbeurs; aanvragen tot 30 juni

De regeling voor het aanvragen van de Lerarenbeurs is gewijzigd. In het Nationaal Onderwijsakkoord is vastgelegd dat een leraar moet zijn ingeschreven in het Lerarenregister om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling. Verder gaat het aantal studieverlofuren voor masteropleidingen omhoog van vier naar maximaal acht in de week. Aanvragen van de Lerarenbeurs kan tot 30 juni 2015.

Lees verder


27 mei 2015 08:00 ‐ Bron: Steunpunt Opleidingsscholen

2 juni 2015: Congres Steunpunt Opleidingsscholen PO-VO ‘Samen sterker’

Het Steunpunt Opleidingsscholen PO-VO organiseert op dinsdagmiddag 2 juni 2015 haar jaarlijkse congres in Doorn. Het thema van het congres is ‘Samen sterker: duurzame samenwerking binnen opleidingsscholen’. 

Lees verder


26 mei 2015 12:00 ‐ Bron: Onderwijsinspectie

Peil.onderwijs brengt kennis en kunde groep 8 in kaart

Het is belangrijk om te weten wat kinderen in Nederland leren op school. Onder regie van de Onderwijsinspectie brengt Peil.onderwijs in brede zin de kennis, vaardigheden en houding van leerlingen aan het einde van het primair onderwijs in kaart, te beginnen met de vakken Kunstzinnige Oriëntatie en Natuur & Techniek in schooljaar 2015/2016.

Lees verder


23 mei 2015 08:00 ‐ Bron: PO raad.nl

Bedrijfsleven gaat scholen helpen met 21e eeuwse vaardigheden

Ieder kind moet de kans krijgen te leren programmeren. Bedrijven gaan scholen daarnaast helpen met het opleiden van leraren in eenentwintigste eeuwse vaardigheden en met het regelen van een goede infrastructuur voor het gebruik van ICT op school.

Lees verder


22 mei 2015 12:00 ‐ Bron: Rijksoverheid.nl

Méér muziekonderwijs

15 basisscholen gaan van start met het trainen van hun leerkrachten in het geven van muziekonderwijs.  In het najaar kunnen ook andere scholen zich hiervoor inschrijven. Minister Bussemaker stelt tot 2020 € 25 miljoen euro beschikbaar aan scholen om de deskundigheid van leerkrachten te vergroten. 

Lees verder21 mei 2015 18:00 ‐ Bron: PO-raad.nl

12 juni 2015: Kennis van Morgen, congres PO-Raad

Hoe bereiden wij onze kinderen voor op de toekomst? Wat moeten zij straks weten en kunnen? En wat moeten wij daarom nu weten en kunnen? Tijdens het jaarlijkse congres van de PO-Raad op 12 juni 2015 willen we de kennis, in de breedste zin van het woord, van buiten naar binnen halen.

Lees verder
19 mei 2015 15:00 ‐ Bron: rijksoverheid.nl

Lerarenbeurs is verruimd

Om meer leraren in staat te stellen een masteropleiding te volgen, is de Lerarenbeurs verruimd. Leraren kunnen met een masteropleiding hun vakkennis en vaardigheden versterken en zo bijdragen aan de kwaliteit en diversiteit van het team

Lees verder


19 mei 2015 09:00 ‐ Bron: Fontys Hogeschool Kind & Educatie

'Het onderwijs heeft pedagogisch sensitieve leraren nodig'

Vanuit het lectoraat Leren & Innoveren van Fontys Hogeschool Kind en Educatie verschijnt 'De pedagogisch sensitieve leraar: werken aan brede opbrengsten'.  Anouke Bakx, lector Leren & Innoveren, geeft hierin aan dat het basisonderwijs gebaat is bij leraren die beschikken over pedagogische sensitiviteit.

Lees verder


13 mei 2015 18:00 ‐ Bron: Marnix Onderwijscentrum

27 mei 2015: Mini-conferentie Specialist Oudere Kind

Tijdens deze mini-conferentie op 27 mei 2015 bieden we u een interessant college van Mariska van Wijngaarden programmaleider van het Tienercollege, alle ins en outs van de post-HBO-opleiding Specialist Oudere Kind en een workshop als voorproefje op de inhoud van de opleiding.

Lees verder11 mei 2015 09:00 ‐ Bron: Saxion

Masterclass Taal en Wetenschap en Techniek in het basisonderwijs

Op woensdag  20 mei 2015 organiseren Saxion en Windesheim samen met TechYourFuture de masterclass 'Taal en Wetenschap en Techniek in het basisonderwijs'. 

Lees verderActueel

In het archief

Veel meer meester!14 apr