25 november 2015 10:00 ‐ Bron: ScienceGuide

Nederlands onderwijs scoort goed

Het Nederlandse onderwijs presteert over het algemeen genomen goed. Nederlandse studenten krijgen meer les dan hun leeftijdsgenoten in andere OESO-landen, met hun diploma zijn ze goed voorbereid op de arbeidsmarkt. Ook is Nederland aantrekkelijk voor buitenlandse studenten, blijkt uit OESO-onderzoek.

Lees verder


25 november 2015 09:00 ‐ Bron: HvA

Junior Leraar: Van startbekwaam naar bekwaam leraarschap

Leraar zijn is niet alleen een prachtig maar ook een veeleisend beroep. Een beroep waar de lerarenopleiding je op kan voorbereiden, maar je niet voor kan ‘klaarstomen’. Als startbekwaam leraar zul je je verder moeten ontwikkelen, van startbekwaam naar volledig bekwaam, naar expert, naar …

Lees verder


24 november 2015 18:00 ‐ Bron: Evaluatie Passend Onderwijs

Website evaluatie Passend onderwijs gelanceerd

De meerjarige evaluatie van Passend onderwijs is vanaf nu te volgen via de website www.evaluatiepassendonderwijs.nl. Hier geven onderzoekers informatie over de verschillende deelonderzoeken en worden de uitkomsten gedeeld. 

Lees verder


23 november 2015 18:30 ‐ Bron: Iselinge Hogeschool

Delen is versterken: het verslag

Op 18 november vond op Iselinge Hogeschool de eerste conferentie Versterking Samenwerking Lerarenopleiding en Scholen plaats. Omgaan met verschillen, Stellen, Lezen, Ouderbetrokkenheid, Pesten en Startende leerkrachten. 

Lees verder


23 november 2015 16:00 ‐ Bron: Marnix Onderwijscentrum

Samen Beter - Beter Samen

De cursus ‘Weinig taal, toch in gesprek; Jonge kinderen uitdagen tot gesprek’ is de eerste online cursus van het Marnix Onderwijscentrum. De cursus richt zich op leraren, pedagogisch medewerkers kinderopvang / peuterspeelzalen en Jonge Kind Specialisten. 

Lees verder23 november 2015 16:00 ‐ Bron: Van Gorcum

12 februari 2016: Conferentie Rekenen op Taal 2016

Er zit meer taal in de rekenles dan je op het eerste gezicht zou denken. Leerlingen hebben taal nodig bij het lezen en begrijpen van teksten in de methode of toetsen en om te begrijpen wat de leraar en andere leerlingen zeggen. Leerlingen hebben ook taal nodig om mee te kunnen praten in de rekenles en bij het oplossen van opgaven. 

Lees verder19 november 2015 16:00 ‐ Bron: ScienceGuide

Kamer bezorgd om lage instroom Pabo

De Tweede Kamer wil weten of door de nieuwe toelatingseisen op de Pabo wel de juiste studenten worden geselecteerd nu de instroom met 35% is gedaald. Minister Bussemaker geeft aan dat deze toelatingseisen op brede steun van de Kamer konden rekenen en wil vooralsnog geen onderzoek.

Lees verder


19 november 2015 14:00 ‐ Bron: Marnix Onderwijscentrum

Leraren bereiden zich voor op vluchtelingleerlingen

Je bent leraar basisonderwijs en je krijgt te horen dat je een week later een vluchtelingleerling in je groep krijgt die de Nederlandse taal nog niet beheerst en misschien nog wel nooit onderwijs heeft gehad... Ben je daar dan op voorbereid? Het Marnix Onderwijscentrum in Utrecht helpt leraren op weg met drie korte en praktische studiebijeenkomsten over dit actuele thema. 

Lees verder


17 november 2015 12:00 ‐ Bron: Vereniging Hogescholen

Kernopgaven bij opleiden van leraren

Een groep lectoren uit het educatieve domein heeft de notitie 'De kernopgaven bij het opleiden van leraren' opgesteld. Deze heeft tot doel bij te dragen aan het denken over de ontwikkelagenda van de lerarenopleiding. Aanleiding is de strategische beleidsagenda 'Opleiden voor de toekomst' van de Vereniging Hogescholen voor de lerarenopleidingen.

Lees verder


14 november 2015 10:00 ‐ Bron: arbeidsmarktplatformpo.nl

Meesters overmeesteren de Babylonschool in Rotterdam

Op 18 november 2015 staan er alleen mannen voor de klas op de Babylonschool in Rotterdam. Die dag maken alle juffen geheel vrijwillig plaats voor mannelijk leerkrachten die de les van hen overnemen.  

Lees verderActueel

In het archief