23 september 2016 08:15 ‐ Bron: Rijksoverheid.nl

In gesprek over Onderwijs2032

In juni is de ‘Verdiepingsfase Onderwijs 2032’ gestart. Het gaat om een verdieping op het advies over de onderwijsinhoud van het primair en voortgezet onderwijs dat in januari 2016 is gepresenteerd. 

Lees verder


23 september 2016 08:00 ‐ Bron: Rijksoverheid.nl

Meer mogelijkheden voor vakdocenten

Docenten met een bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs mogen nu ook lesgeven op de basisschool. Met ingang van dit schooljaar is het wettelijk mogelijk om vo-docenten in te zetten als vakdocent.

Lees verder


21 september 2016 09:00 ‐ Bron: vos/abb

Investering komt neer op minder bezuinigen

In de onderwijsbegroting 2017 staat onder andere dat het kabinet tot en met 2021 structureel 200 miljoen euro per jaar uittrekt voor onder andere een verzachting van een bezuiniging op de lumpsumfinanciering. 

Lees verder


21 september 2016 08:00 ‐ Bron: Rijksoverheid.nl

Kabinet zet in op gelijke kansen en maatwerk

De thema’s kansengelijkheid en onderwijs op maat lopen als een rode draad door de onderwijsbegroting voor 2017. Kinderen moeten dezelfde kansen krijgen, vinden minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker. 

Lees verder


21 september 2016 08:00 ‐ Bron: PO-Raad.nl

PO-Raad: Kabinet doet magere beloftes aan primair onderwijs

Het kabinet claimt op haar laatste Prinsjesdag dat het primair onderwijs er de komende tijd flink op vooruit gaat. Deze positieve boodschap blijkt vooral gestoeld op gegoochel met cijfers, stelt de PO-Raad. 

Lees verder


21 september 2016 07:45 ‐ Bron: Rijksoverheid.nl

Meer geld voor meer cultuur

Door een extra investering van € 10 miljoen in de culturele sector kunnen meer culturele instellingen subsidie van het rijk ontvangen. Hiermee kiest minister Bussemaker voor talentontwikkeling, voor het bereiken van een divers publiek en voor meer regionale spreiding in het culturele landschap. 

Lees verder


20 september 2016 12:00 ‐ Bron: Vereniging Hogescholen

Onderwijs en bedrijfsleven slaan handen ineen voor kansengelijkheid

Onderwijssectoren en bedrijfsleven hebben een initiatief genomen om bij te dragen aan kansengelijkheid voor alle kinderen, jongeren en songvolwassenen.

Lees verder


20 september 2016 11:30 ‐ Bron: Marnix Academie

28 september 2016: Onderwijsparade over religie en de veilige klas

Verbindt religie of sluit religie uit? En hoe creëer je een veilige klas? Twee thema’s die centraal staan op de Onderwijsparade 'Kijken met de ogen van de ander'. Deze vindt plaats op woensdag 28 september op de Marnix Academie.

Lees verder20 september 2016 08:00 ‐ Bron: HAN.nl

Nominatie Best Research & Practice Award voor docent-onderzoeker HAN

Harry Stokhof van Kenniscentrum Kwaliteit van Leren is door EAPRIL met  zijn onderzoek genomineerd voor de Best Research & Practice Award. In november 2016 wordt de prijs voor een breed en internationaal publiek uitgereikt. 

Lees verder


19 september 2016 18:00 ‐ Bron: VH

'Gezamenlijke aanpak docenten borgt kenniscomponent lerarenopleidingen succesvol'

Zo blijkt uit het jaarverslag van de Raad voor Kwaliteitsborging Landelijke Kennistoetsen ‘Drie jaar landelijke kennistoetsen’. Dit jaarverslag werd vandaag aangeboden aan minister Bussemaker.

Lees verder


Actueel

In het archief