27 maart 2015 09:00 ‐ Bron: ScienceGuide

Bussemaker op Lero-tour

'Als we niks doen moeten we, onze indrukwekkende onderwijstraditie ten spijt, straks terugvallen op Poolse leraren wiskunde.' Minister Bussemaker gaat een rondgang maken langs de lerarenopleidingen om focus en prioriteiten voor de toekomst samen uit te diepen.

Lees verder


26 maart 2015 07:00 ‐ Bron: Rijksoverheid.nl

Leraren aan de slag in de wetenschap

Hoe reageerden Nederlandse leraren tijdens de Tweede Wereldoorlog op de onderwijsideeën van de Duitse bezetter? Hoe kan een computergame brugklassers met autisme helpen? Een greep uit de vragen waar 31 leraren uit het primair- tot en met het hoger beroepsonderwijs de komende vier jaar op gaan promoveren met een beurs uitgereikt door minister Bussemaker. 

Lees verder


23 maart 2015 18:00 ‐ Bron: Steunpunt Opleidingsscholen

2 juni 2015: Congres Steunpunt Opleidingsscholen PO-VO ‘Samen sterker’

Het Steunpunt Opleidingsscholen PO-VO organiseert op dinsdagmiddag 2 juni 2015 haar jaarlijkse congres in Doorn. Het thema van het congres is ‘Samen sterker: duurzame samenwerking binnen opleidingsscholen’. 

Lees verder


23 maart 2015 10:00 ‐ Bron: Trouw

Vakkennis jonge leerkrachten zit weer in de lift

Na jaren van kritiek op de opleidingen voor basisschoolleerkrachten is er sprake van een kentering. 

Lees verder


23 maart 2015 07:00 ‐ Bron: Onderwijsinspectie

Pabo’s leggen voldoende basis voor het leraarsvak

'Veel pabo’s leggen voldoende basis voor het leraarsvak, maar de opleidingen zouden allemaal meer werk kunnen maken van het volgen van afgestudeerde studenten. Daar kunnen zowel de opleidingen zelf als de pabo-studenten hun voordeel mee doen'. Dat zegt inspecteur-generaal van het onderwijs Monique Vogelzang naar aanleiding van het inspectierapport 'beginnende leraren kijken terug'.

Lees verder


21 maart 2015 12:00 ‐ Bron: Arbeidsmarktplatformpo.nl

Met het project VierSlagLeren ook in 2015 extra loopbaankansen voor leraren

Vanaf 1 april kunnen scholen voor het primair onderwijs weer lerarenduo’s aanmelden voor de regeling ‘VierSlagLeren 2015 – 2017’. Dit succesvolle project van het Arbeidsmarktplatform PO slaat vier vliegen in één klap. 

Lees verder


20 maart 2015 15:00 ‐ Bron: Veelmeermeester

Veel meer meester!

De ambitie om meer mannelijke leerkrachten – en meer diversiteit – in het basisonderwijs te krijgen  krijgt met de campagne Veel Meer Meester! vorm. De campagne richt zich nadrukkelijk op onderzoek en events om de visie te concretiseren en wordt van harte ondersteund door minister Jet Bussemaker.

Lees verder


20 maart 2015 07:00 ‐ Bron: OCW

Subsidie opleiding bewegingsonderwijs

Sinds 2000 leidt het afronden van de Pabo alleen tot een bevoegdheid voor het geven van gym aan de groepen 1 en 2. Voor een aanvullende kwalificatie is nu subsidie beschikbaar. 

Lees verder19 maart 2015 18:00 ‐ Bron: Alle respect

16 april 2015: onderwijsconferentie 'Met alle respect'

Samen werken aan sociale veiligheid

Het is dé plek voor inspiratie en dialoog over een effectieve aanpak voor sociale veiligheid in én om de school. Op de conferentie 'Met alle respect' brengen we relevante kennis, good practices, tips en tools en wordt stilgestaan bij dilemma’s en uitdagingen voor de toekomst.

18 maart 2015 18:00 ‐ Bron: LOBO

16 april 2015: conferentie 'Wetenschap en technologie bij de zaakvakken'

Op donderdag 16 april 2015 organiseren het Pabonetwerk Natuur, Milieu & Techniek en de pabonetwerken van KNAG en VGN in samenwerking met de Stuurgroep W&T van LOBO de conferentie 'Wetenschap en technologie bij de zaakvakken'.

Lees verder


Actueel

Veel meer meester!20 mar

In het archief