03 maart 2015 07:30 ‐ Bron: Brabants Dagblad

Pabo University nieuw in Tilburg èn Nederland

Tilburg krijgt per 1 september een gloednieuwe opleiding: Pabo University. Dat is een hbo-studie voor leerkracht basisonderwijs én een master aan Tilburg University.

Lees verder


02 maart 2015 08:00 ‐ Bron: Stamos

Instroom pabo stijgt

Ten opzichte van het studiejaar 2013/2014 zijn dit studiejaar meer studenten gestart met een opleiding tot leraar basisonderwijs. Startte in 2013/2014 nog 7.445 studenten met deze opleiding, in het studiejaar 2014/2015 is dit aantal opgelopen tot 7.581.

Lees verder


26 februari 2015 16:00 ‐ Bron: LOBO

16 april 2015: conferentie 'Wetenschap en technologie bij de zaakvakken'

Op donderdag 16 april 2015 organiseren het Pabonetwerk Natuur, Milieu & Techniek en de pabonetwerken van KNAG en VGN in samenwerking met de Stuurgroep W&T van LOBO de conferentie 'Wetenschap en technologie bij de zaakvakken'.

Lees verder


26 februari 2015 14:00 ‐ Bron: Nos.nl

Dekker: schooladvies geeft de doorslag

Staatssecretaris Dekker is niet van plan de regels voor de toelating van kinderen op middelbare scholen weer aan te passen. Het advies van de basisschool wordt voortaan leidend en de uitslag van de Cito-toets speelt in principe geen rol meer.

Lees verder


24 februari 2015 10:00 ‐ Bron: arbeidsmarktplatformpo.nl

Effectieve professionalisering van leraren in het primair onderwijs

In opdracht van het Arbeidsmarktplatform PO heeft MOOZ onderzoek gedaan naar de deelname van leraren aan professionaliseringsactiviteiten en de mate waarin leraren daar zelf de regie over kunnen voeren.

Lees verder20 februari 2015 12:00 ‐ Bron: OCW

9 - 11 maart 2015: Talis Conference

Van 9 t/m 11 maart 2015 organiseert het ministerie van OCW in Haarlem twee activiteiten in het kader van TALIS 2013. TALIS staat voor Teaching and Learning International survey en is een onderzoek onder leraren en schoolleiders in 33 landen.

Lees verder


18 februari 2015 10:00 ‐ Bron: goed voorbereid naar de pabo

Regionaal ondersteuningsaanbod toelating Pabo

Sinds vandaag is de 'helpdesk' per vak online op  www.goedvoorbereidnaardepabo.nl

Zes vakdocenten zorgen ervoor dat vragen binnen 24 uur worden beantwoord, ook in de weekends en vakanties. De helpdesk is vooral bedoeld voor aspirant-studenten die zich zelf voorbereiden op de toetsen. 

Lees verder 18 februari 2015 09:00 ‐ Bron: Trouw.nl

Scholen blijven werken met afgekeurde antipestmethoden

Scholen gaan gewoon door met omstreden antipestmethoden. 

Lees verder


18 februari 2015 08:00 ‐ Bron: rijksoverheid.nl

Veel animo voor open en online onderwijs

Een groot aantal hogescholen en universiteiten heeft een subsidieaanvraag ingediend voor open en online onderwijs. In de eerste ronde van de vierjarige stimuleringsregeling zijn 45 projecten voorgedragen voor een totaalbedrag van €3.250.000. Er is 8 ton beschikbaar.

Lees verder16 februari 2015 15:00 ‐ Bron: Alle respect

16 april 2015: onderwijsconferentie 'Met alle respect'

Samen werken aan sociale veiligheid

Het is dé plek voor inspiratie en dialoog over een effectieve aanpak voor sociale veiligheid in én om de school. Op de conferentie 'Met alle respect' brengen we relevante kennis, good practices, tips en tools en wordt stilgestaan bij dilemma’s en uitdagingen voor de toekomst.

Actueel

In het archief

CHE: Lerareneed 7 feb