28 maart 2015 08:00 ‐ Bron: Windesheim

15 april 2015: Masterclass Wetenschap & Techniek met Bas Haring

Op 15 april 2015 van 14.00 - 16.00 organiseert pabo Windesheim in Zwolle de tweede Masterclass Wetenschap & Techniek in het Basisonderwijs. Deze keer wordt de Masterclass verzorgd door Bas Haring. Vol = vol!

Lees verder


27 maart 2015 14:00 ‐ Bron: MBO-raad

14 april 2015: studiedag instromen in de Pabo

Op dinsdag 14 april 2015 organiseert de bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport van de MBO Raad op locatie in Woerden een studiedag Instromen in de Pabo. Deze studiedag is bedoeld voor vertegenwoordigers van de opleiding Onderwijsassistent en van de Pabo. 

Het programma van de studiedag treft u bijgaand aan. Zoals in de vooraankondiging al is beschreven is één van de onderwerpen het rekenonderwijs in het mbo en de Pabo. De Wiscat rekentoets in het eerste jaar van de Pabo blijkt een behoorlijk struikelblok te zijn. De minister van onderwijs heeft de sectorraden gevraagd om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de rekeneisen in het eerste jaar Pabo. Graag wisselen we tijdens het ochtenddeel van de studiedag de ervaringen uit hoe deze voorbereiding op dit moment gestalte krijgt en wat er nodig is om dit samen, mbo en Pabo, (nog) beter te realiseren. 

Daarnaast is er in de middag uitvoerig aandacht voor informatie en ervaringen uitwisselen vanuit het ondersteuningstraject Instroom Pabo (n.a.v. de strengere toelatingseisen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek). 

Klik hier voor rechtstreekse aanmelding
27 maart 2015 09:00 ‐ Bron: ScienceGuide

Bussemaker op Lero-tour

'Als we niks doen moeten we, onze indrukwekkende onderwijstraditie ten spijt, straks terugvallen op Poolse leraren wiskunde.' Minister Bussemaker gaat een rondgang maken langs de lerarenopleidingen om focus en prioriteiten voor de toekomst samen uit te diepen.

Lees verder


26 maart 2015 07:00 ‐ Bron: Rijksoverheid.nl

Leraren aan de slag in de wetenschap

Hoe reageerden Nederlandse leraren tijdens de Tweede Wereldoorlog op de onderwijsideeën van de Duitse bezetter? Hoe kan een computergame brugklassers met autisme helpen? Een greep uit de vragen waar 31 leraren uit het primair- tot en met het hoger beroepsonderwijs de komende vier jaar op gaan promoveren met een beurs uitgereikt door minister Bussemaker. 

Lees verder


23 maart 2015 18:00 ‐ Bron: Steunpunt Opleidingsscholen

2 juni 2015: Congres Steunpunt Opleidingsscholen PO-VO ‘Samen sterker’

Het Steunpunt Opleidingsscholen PO-VO organiseert op dinsdagmiddag 2 juni 2015 haar jaarlijkse congres in Doorn. Het thema van het congres is ‘Samen sterker: duurzame samenwerking binnen opleidingsscholen’. 

Lees verder


23 maart 2015 10:00 ‐ Bron: Trouw

Vakkennis jonge leerkrachten zit weer in de lift

Na jaren van kritiek op de opleidingen voor basisschoolleerkrachten is er sprake van een kentering. 

Lees verder


23 maart 2015 07:00 ‐ Bron: Onderwijsinspectie

Pabo’s leggen voldoende basis voor het leraarsvak

'Veel pabo’s leggen voldoende basis voor het leraarsvak, maar de opleidingen zouden allemaal meer werk kunnen maken van het volgen van afgestudeerde studenten. Daar kunnen zowel de opleidingen zelf als de pabo-studenten hun voordeel mee doen'. Dat zegt inspecteur-generaal van het onderwijs Monique Vogelzang naar aanleiding van het inspectierapport 'beginnende leraren kijken terug'.

Lees verder


21 maart 2015 12:00 ‐ Bron: Arbeidsmarktplatformpo.nl

Met het project VierSlagLeren ook in 2015 extra loopbaankansen voor leraren

Vanaf 1 april kunnen scholen voor het primair onderwijs weer lerarenduo’s aanmelden voor de regeling ‘VierSlagLeren 2015 – 2017’. Dit succesvolle project van het Arbeidsmarktplatform PO slaat vier vliegen in één klap. 

Lees verder


20 maart 2015 15:00 ‐ Bron: Veelmeermeester

Veel meer meester!

De ambitie om meer mannelijke leerkrachten – en meer diversiteit – in het basisonderwijs te krijgen  krijgt met de campagne Veel Meer Meester! vorm. De campagne richt zich nadrukkelijk op onderzoek en events om de visie te concretiseren en wordt van harte ondersteund door minister Jet Bussemaker.

Lees verder


20 maart 2015 07:00 ‐ Bron: OCW

Subsidie opleiding bewegingsonderwijs

Sinds 2000 leidt het afronden van de Pabo alleen tot een bevoegdheid voor het geven van gym aan de groepen 1 en 2. Voor een aanvullende kwalificatie is nu subsidie beschikbaar. 

Lees verderActueel

Veel meer meester!20 mar

In het archief