29 juni 2015 14:00 ‐ Bron: Vereniging Hogescholen

Lerarenopleidingen: actieve rol bij verdere professionalisering startende leraren

‘Opleiden voor de toekomst’, de Agenda lerarenopleidingen 2015-2018,  is vandaag aangeboden door Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen, aan minister Bussemaker van onderwijs. Lerarenopleidingen in het hbo willen samen met het werkveld structureel programma’s ontwikkelen om daarmee gericht de voortgezette scholing van leraren inhoud te geven. 

Lees verder


29 juni 2015 13:30 ‐ Bron: Rijksoverheid.nl

Onderwijsvernieuwing door leraren en schoolleiders leidt tot beter onderwijs

Tientallen scholen hebben de afgelopen jaren gebruik kunnen maken van extra middelen om te experimenteren met maatregelen om het dreigende lerarentekort aan te pakken. Uit de evaluatie van deze regeling, die staatssecretaris Dekker (OCW) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat sommige maatregelen ook kunnen leiden tot een toename van de onderwijskwaliteit.

Lees verder


26 juni 2015 18:00 ‐ Bron: Fontys Hogeschool Kind & Educatie

Koningin Máxima brengt werkbezoek aan lerarenopleiding basisonderwijs Fontys Pabo Den Bosch

Hare Majesteit Koningin Máxima bracht vanmorgen als erevoorzitter van het Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs een werkbezoek aan de opleiding tot leraar in het basisonderwijs aan Fontys (Hogeschool Kind en Educatie), Pabo Den Bosch. Vanuit het platform wordt bekeken wat de ambassadeurs kunnen betekenen voor de verbetering van het muziekonderwijs aan de pabo’s.

Lees verder


24 juni 2015 07:30 ‐ Bron: Steunpunt Opleidingsscholen

17 september 2015: themabijeenkomst 'Kwaliteit van praktijkonderzoek’

Op 17 september van 13.30 tot 17.30 uur organiseert het Steunpunt Opleidingsscholen PO samen met Lobo een themabijeenkomst met als onderwerp ‘Kwaliteit van praktijkonderzoek'. 

Lees verder24 juni 2015 07:00 ‐ Bron: Ons Onderwijs

Platform Onderwijs2032

Kinderen die nu voor het eerst naar school gaan, solliciteren rond 2032 naar hun eerste baan. Wat moeten zij nú leren om straks een vliegende start te kunnen maken op de arbeidsmarkt? Welke kennis en vaardigheden hebben zij nodig om optimaal te kunnen functioneren in de samenleving van de toekomst? Het Platform Onderwijs2032 zoekt naar antwoorden op deze vragen, in de vorm van een dialoog met leraren, leerlingen, ouders, ondernemers, wetenschappers en andere belangstellenden.

Lees verder


23 juni 2015 10:00 ‐ Bron: Sardes

6 oktober 2015: Inspiratiedag voor de Pabo

Op dinsdag 6 oktober is er inspiratiedag voor de pabo, met het accent op het jonge kind. Deze inspiratiedag vindt plaats in Utrecht, De Verdieping, Sardes. Een rijk gevulde dag met een discussie over Ons onderwijs2032. U kunt er voor zorgen dat het belang van het jonge kind in het onderwijs op de agenda van onderwijs2032 komt!

Lees verder23 juni 2015 09:00 ‐ Bron: Veelmeermeester

Veel meer meester!

De ambitie om meer mannelijke leerkrachten – en meer diversiteit – in het basisonderwijs te krijgen  krijgt met de campagne Veel Meer Meester! vorm. De campagne richt zich nadrukkelijk op onderzoek en events om de visie te concretiseren en wordt van harte ondersteund door minister Jet Bussemaker.

Lees verder


22 juni 2015 18:00 ‐ Bron: Inholland Academy

26 juni 2015: Eindgesprek en diplomering Cultuurbegeleider

Vrijdag 26 juni 2015 voeren de allereerste aankomende cultuurbegeleiders hun eindgesprek. Vijf deelnemers zullen op deze dag hun opleiding Cultuurbegeleider succesvol afronden. Plein C en Inholland Academy nodigen u van harte uit om als toehoorder aan te schuiven bij dit eindgesprek. 

Lees verder20 juni 2015 12:00 ‐ Bron: PO-raad.nl

Aanvragen van subsidie voor opleiding bewegingsonderwijs per 1 juli mogelijk

Leerkrachten die die nog geen ‘brede bevoegdheid bewegingsonderwijs’ hebben kunnen per 1 juli 2015 subsidie aanvragen voor de leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs.

Lees verder


19 juni 2015 08:00 ‐ Bron: Kwaliteit van Onderwijs

Wat is de belangrijkste taak van het onderwijs?

Wat is de belangrijkste taak van het onderwijs? Het is een vraag die telkens terugkeert, in onderwijskringen en in het publieke debat. Moet het onderwijs zich telkens haastig aanpassen aan een snel veranderende wereld met grote technologische veranderingen en een onvoorspelbare arbeidsmarkt? Dat is bijna niet mogelijk: de toekomst ontwikkelt zich, zo leert de geschiedenis, net altijd weer iets anders dan we verwachten. 

Lees verder


Actueel

Veel meer meester!23 jun

In het archief