28 november 2014 09:00 ‐ Bron: Online-onderwijs.nu

De taaltrainer

Speciaal voor Pabo studenten is de entree trainer Taal ontwikkeld waarmee studenten zich optimaal kunnen voorbereiden op de Entreetoets Taal. 

Ga voor meer informatie naar de speciale Entreetrainer website

27 november 2014 14:00 ‐ Bron: Arbeidsmarktplatformpo.nl

Online loopbaanplatform voor leraren in het primair onderwijs

Pabo-studenten en leraren vinden voortaan vacatures en andere informatie over loopbaankansen op de website www.ruimbaanvoorpo.nl. Het Arbeidsmarktplatform PO speelt in op de geuite wens in een enquête onder pabo-studenten en leraren om een totaaloverzicht te hebben van vacatures, stageplekken en andere loopbaanmogelijkheden.

Lees verder


27 november 2014 07:00 ‐ Bron: Stichting Reisgids Digitaal Leermateriaal

Lancering reisgids digitaal leermateriaal bij beeld en geluid

Op 26 november is in het Nationaal Instituut voor Beeld en Geluid de Reisgids Digitaal Leermateriaal gelanceerd. Dit is een laagdrempelige wegwijzer in de wereld van digitaal leermateriaal, naar bronnen, werkvormen en tools. 26 november 2014 10:00 ‐ Bron: Hogeschool Utrecht

Oefensite Kennisbasistoets Rekenen

Op deze oefensite vind je de lijst met reken-wiskundige begrippen uit de toetsgids en zijn op het niveau van de landelijke kennisbasistoets Rekenen-wiskunde. Ze zijn ingedeeld volgens de domeinen van de toets.

De begrippen zijn voorzien van een omschrijving en voor een deel gekoppeld aan één of meer oefenopgaven. 

Ga naar de oefensite


26 november 2014 07:00 ‐ Bron: nos.nl

Examenleerlingen scoren mager bij nieuwe rekentoets

Leerlingen in het voorgezet onderwijs die het afgelopen jaar de rekentoets hebben gemaakt, scoorden gemiddeld een 5,9. 

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de verschillen tussen de opleidingsniveaus groot is. 

Lees verder


25 november 2014 07:30 ‐ Bron: TechYourFuture

André Kuipers lanceert ‘golfbalchallenge’

TechYourFuture daagt basisschoolleerlingen uit om zwaartekracht te verslaan

Op maandag 24 november heeft astronaut André Kuipers, ambassadeur van Techniekpact de ‘golfbalchallenge’ gelanceerd. Tijdens deze landelijke challenge staat de zwaartekracht centraal. TechYourFuture, Centre of Expertise Techniekonderwijs daagt alle basisscholen in Nederland uit om de golfbal zo lang mogelijk in de lucht te houden. De school met de langste tijd wint een bezoek van André Kuipers. Door mee te doen ervaren leerlingen hoe uitdagend het is om met wetenschap en technologie bezig te zijn.

Lees het persbericht24 november 2014 12:00 ‐ Bron: Vereniging Hogescholen

Op weg naar aantrekkelijker deeltijdonderwijs

Jaarlijkse studiedag Vereniging Hogescholen, 11 december 2014, Driebergen

De toekomst van het bekostigde deeltijd hoger onderwijs staat ter discussie. In de afgelopen jaren is het aantal studenten en het opleidingenaanbod afgenomen. Minister Bussemaker wil een nieuwe koers in het hoger deeltijdonderwijs voor volwassenen. Namelijk onderwijs dat aansluit bij de kenmerken en behoeften van deze doelgroep en bij de vraag van de arbeidsmarkt.

Lees verder


22 november 2014 10:00 ‐ Bron: Saxion

Saxion gaat samenwerken met Lego Education

Saxion neemt in september 2015 in haar nieuwe gebouwen van de Stadscampus een Lego Education Innovation Studio in gebruik. In deze ruimte komen straks kinderen van verschillende leeftijden spelenderwijs met techniek in aanraking. Dit gebeurt met programma’s en materiaal van Lego.  

Lees het persbericht


21 november 2014 18:00 ‐ Bron: Po raad.nl

André Kuipers maakt leerlingen warm voor techniek

Op maandag 24 november 2014 bezoeken ruim 250 leerlingen van basisscholen uit Enschede op uitnodiging van Techniekpact Twente de Techniekpact Collegetour van André Kuipers in Theater Prismare. André Kuipers wil als ambassadeur van het Techniekpact de leerlingen enthousiast maken over de wereld van ruimtevaart, wetenschap en techniek. 

Lees verder


21 november 2014 08:30 ‐ Bron: vos/abb

Minder werkloosheid in onderwijs

De werkloosheid in het onderwijs is in oktober verder gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In oktober nam het aantal mensen uit het onderwijs met een WW-uitkering met 1100 af tot 15.800. Dat is een daling van 6,5 procent.

Lees verder


Actueel

De taaltrainer28 nov

In het archief

De lector leeft20 nov