23 mei 2017 08:15 ‐ Bron: Volkskrant.nl

'Leraar kampt met imagoprobleem'

Het aanzien van de leerkracht is de afgelopen tien jaar fors gedaald. Daar is iets aan te doen, maar een snelle stijging zit er niet in.

Lees verder


23 mei 2017 08:00 ‐ Bron: Arbeidsmarktplatformpo.nl

Magazine over aanpakken van lerarentekorten

Steeds meer scholen kampen met een tekort aan leerkrachten en dat gaan zij, vaak zeer gedreven, op verschillende manieren te lijf. 

Lees verder


18 mei 2017 08:00 ‐ Bron: vos/abb

Vergrijzing hakt erin, verjonging stokt

Nieuwe cijfers van het ministerie van OCW laten duidelijk zien hoe sterk het personeelsbestand van de scholen vergrijst en nauwelijks verjongt.

Lees verder


18 mei 2017 07:30 ‐ Bron: Rijksoverheid.nl

Regionale arbeidsmarktramingen voor leraren in het PO

Het ministerie van OCW laat al jaren ramingen opstellen voor de arbeidsmarkt voor leraren. Nu zijn ook regionale rapporten voor het primair en voortgezet onderwijs opgesteld.

Lees verder


17 mei 2017 17:30 ‐ Bron: CEPM

Onderzoeksrapport PM in het brede jeugddomein gepubliceerd

Binnen het project ‘Persoonlijk Meesterschap in het brede jeugddomein’ van het Center of Expertise Persoonlijk meesterschap (CEPM) onderzochten drie lerarenopleidingen de kritieke succes- en faalfactoren van samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.

Lees verder


15 mei 2017 16:00 ‐ Bron: Leraar.nl

Opleidingstraject docenten Pabo-opleiding

De HvA en de UvA hebben een opleidingstraject ontwikkeld gericht op leraren die eerder een Pabo-opleiding hebben afgerond en onbevoegd lesgeven in het vmbo basis/kader.  

Lees verder


15 mei 2017 15:30 ‐ Bron: Openluchtmuseum.nl

Breng techniek in je klas!

Het Techniek Toernooi is de grootste techniekwedstrijd voor alle basisscholieren van Nederland. Dit jaar is het thema ‘vooruitgang’.

Lees verder


12 mei 2017 08:30 ‐ Bron: AD.nl

Lerarentekort: Nijmeegse school wil ouders voor de klas

Er is zo’n groot tekort aan invalleraren op de basisschool dat scholengroep Conexus in Nijmegen aan ouders vraagt om voor de klas te gaan staan.

Lees verder


10 mei 2017 16:00 ‐ Bron:

'Exploring young children's voices'

Op 2 mei jongstleden promoveerde Anja Tertoolen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op een onderzoek met als titel:‘Exploring young children’s voices’, a  study on the content of children’s expressions related to school context. 

Lees verder


10 mei 2017 12:00 ‐ Bron: Parool

Lerarentekort: Meer geld en gemak moeten leraar lokken

Amsterdam lanceert plannen om het lerarentekort aan te pakken. Vooral zijinstromers wordt het makkelijker gemaakt om alsnog het onderwijs in te gaan.

Lees verderActueel

In het archief

Lerarenregister 4 mei
Jongens en juffen 1 mei