07 februari 2016 17:00 ‐ Bron: PO-Raad.nl

Pilot ‘Werkplaats onderwijsonderzoek’ in primair onderwijs

Het primair onderwijs krijgt een pilot met twee ‘werkplaatsen onderwijsonderzoek’. Aanvragen daarvoor kunnen vanaf medio februari worden ingediend door samenwerkingsverbanden van schoolbesturen in het primair onderwijs, hogescholen en universiteiten. 

Lees verder


05 februari 2016 11:00 ‐ Bron: TechYourFuture

Taal en Wetenschap en Techniek: TechYourFuture-Special in MeerTaal-magazine

In het voorjaar van 2015 organiseerden Saxion en Windesheim samen met TechYourFuture de masterclasses 'Taal en Wetenschap en Techniek in het basisonderwijs'. Tijdens deze masterclasses werden de mogelijkheden en kansen geschetst die Wetenschap & Techniek biedt voor het stimuleren van de taalvaardigheid van leerlingen. De bevindingen en ervaringen die deze masterclasses hebben opgeleverd zijn door een aantal onderzoekers verzameld in een reeks artikelen. 

Lees verder


03 februari 2016 16:30 ‐ Bron: ScienceGuide

Een curriculum is nog geen visie

 'Het heeft de discussie zeker verder verdiept en aangescherpt. Gert Biesta is positief over het eindadvies van Platform Onderwijs2032, maar de discussie is nog niet af. De opdracht en visie vanuit OCW over toekomstige curricula zijn namelijk heel smal en te beperkt, stelt hij.

Lees verder


03 februari 2016 15:00 ‐ Bron: PO-Raad.nl

Meer ondersteuning voor leraren moet werkdruk verminderen

Om de werkdruk in het basisonderwijs te verminderen, zouden leraren meer administratieve ondersteuning moeten krijgen. Ook meer mogelijkheden voor ruimere inzet van ICT in de klas zouden een oplossing kunnen bieden. Dat stelt de PO-Raad in een brief aan de Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die vanmiddag met staatssecretaris Dekker (Onderwijs) debatteert over werkdruk in het basisonderwijs en de Regeldrukagenda.

Lees verder


02 februari 2016 08:30 ‐ Bron: PO-Raad.nl

Geen geld voor verplichte vakleerkracht gym

Het voorstel van VVD-Kamerlid Heerema om elke school te verplichten een vakleerkracht bewegingsonderwijs aan te stellen, zonder dat daar extra financiële middelen tegenover staan, is onrealistisch. Dat stelt de PO-Raad. 

Lees verder


02 februari 2016 08:30 ‐ Bron: Kennisnet.nl

Leerlingen presteren beter dankzij slimme tablet

Moderne onderwijsprogramma's op tablets laten leerlingen beter presteren met rekenen en taal. Ze zijn een effectief hulpmiddel voor leraren bij het omgaan met verschillen tussen leerlingen. Dit blijkt uit twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van de Universiteit Twente en de Radboud Universiteit.

Lees verder


01 februari 2016 09:30 ‐ Bron: NOS.nl

VVD: elke basisschool moet sportleraar krijgen

Op basisscholen moeten voortaan alleen nog afgestudeerde sportleraren gymles geven. Dat staat in een wetsvoorstel van de VVD dat vandaag wordt ingediend. Een Kamermeerderheid zou ervoor zijn.

Lees verder


29 januari 2016 16:30 ‐ Bron: CHE

Pabo Christelijke Hogeschool Ede biedt universitaire route voor excellente havisten

Studenten die in september 2016 starten met de opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) hebben de mogelijkheid om een universitaire route te volgen. De route is ontwikkeld in samenwerking met Universiteit Twente. 

Lees verder


29 januari 2016 07:45 ‐ Bron: Marnix Academie

‘Wetenschap is níets voor meisjes’

Kinderen zijn onderzoekers in de dop. Daarover sprak Symen van der Zee, lector ‘Wetenschap & Technologie’ bij hogeschool Saxion tijdens de Vrijdagmatinee op 22 januari. Kleine kinderen kunnen veel meer dan we denken.

Lees verder


29 januari 2016 07:30 ‐ Bron: De Kempel

Make it Fair De Kempel: terugblik

Hoe geef je krachtig onderwijs in wetenschap en techniek? Kinderen lekker laagdrempelig laten ‘aanklooien’ is het advies van Astrid Poot. Ruim 350 basisschoolleerlingen deden dat op de Make it-dag op 20 januari.  Studenten van De Kempel verzorgden de workshops waaronder leren programmeren, schrijven met licht, een bibberbeest en een PET-raket maken.

Lees verderActueel

In het archief