20 augustus 2018 07:30 ‐ Bron: Marnix Academie

Waardegericht Leiderschap

Dr. Inge Andersen is per 1 september benoemd als lector ‘waardegericht leiderschap’ bij Penta Nova. 

Lees verder


10 augustus 2018 16:30 ‐ Bron: Parool.nl

UWV: Lerarentekort vooral in de Randstad

Hoe gemakkelijk of moeilijk het vullen van vacatures voor basisschoolleraren is, verschilt sterk per regio. 

Lees verder06 augustus 2018 14:00 ‐ Bron: Trouw.nl

Pabo weer in trek, bij starters én switchers

Het aantal zij-instromers in het basisonderwijs stijgt al drie jaar op rij. En 1735 mensen, 30 procent meer dan vorig jaar, beginnen na de zomervakantie met de deeltijd-pabo.

Lees verder


30 juli 2018 12:00 ‐ Bron: NRC.nl

'Kom vooral bij ons werken!'

Door het lerarentekort hebben pabostudenten in een oogwenk een baan. Wat vinden ze daar zelf van? 

Lees verder


27 juli 2018 12:00 ‐ Bron: nos.nl

Pabo's zien aantal aanmeldingen sterk stijgen

Het aantal aanmeldingen bij pabo's, de lerarenopleiding voor het basisonderwijs, blijft toenemen. Dit meldt het Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO).

Lees verder


27 juli 2018 07:30 ‐ Bron: NRC.nl

Groot lerarentekort: méér aanmeldingen pabo’s

De berichten over het lerarentekort in het basisonderwijs werpen hun vruchten af: het aantal aanmeldingen bij de pabo’s is substantieel toegenomen.

Lees verder


06 juli 2018 14:30 ‐ Bron: Marnix Academie

Mooie uitvindingen in het Ontdeklab

De leerlingen kwamen vier keer naar het Ontdeklab van de Marnix Academie. Na een kennismaking met verschillende technologieën, gingen de leerlingen aan de slag met hun opdracht.

Lees verder


05 juli 2018 17:30 ‐ Bron: Marnix Academie

Deeltijdstudent wordt parttime leraarondersteuner

De Marnix Academie start in september met het pilotproject de Gulden Middenweg. In dit project stelt een partnerschool twee deeltijdstudenten aan als leraarondersteuner.

Lees verder


04 juli 2018 16:30 ‐ Bron: Onderwijsraad

'Inzicht in en verantwoording van onderwijsgelden'

De Tweede Kamer heeft de Onderwijsraad advies gevraagd over de manier waarop de overheid het onderwijs bekostigt en de mogelijkheden voor onderwijsinstellingen om hun bestedingen te verantwoorden.

Lees verder


04 juli 2018 14:00 ‐ Bron: LOBO

Save the Date: inspiratie-bijeenkomst W&T

In vervolg op het project 'W&T in de pabo' wordt op 21 november 2018 een inspiratie-middag georganiseerd: een inhoudelijke bijeenkomst rondom de verankering van W&T in de pabo. 

Lees verder


Actueel

In het archief