01 mei 2015 08:30 ‐ Bron: Sardes

28 mei 2015: Inspiratiedag voor de Pabo

Op donderdag 28 mei organiseert Sardes - vanuit de rol van expertisepunt Versterk het jonge kind - voor de derde keer een inspiratiedag voor de PABO met het accent op het jonge kind. Tijdens deze dag maakt u kennis met de thema’s: wetenschap en techniek, onderzoek doen met leerlingen in de school, burgerschap, mediawijsheid, 21ste-eeuwse vaardigheden, cultuureducatie, talentenkracht en de gezonde school.

Lees verder29 april 2015 10:00 ‐ Bron: mbo-raad.nl

Mbo-studenten tevreden over ondersteuningsaanbod ter voorbereiding op pabo-toelatingstoetsen

In opdracht van de MBO Raad voert MBO Diensten het project Instroom pabo uit. Vanuit dit project wordt ondersteuning georganiseerd voor mbo-studenten en havoleerlingen die naar de pabo willen. Vanaf komend cursusjaar gelden nieuwe toelatingseisen op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. 

Lees verder


27 april 2015 10:00 ‐ Bron: TechYourFuture

Verslag: Masterclasses taal, wetenschap en techniek in het basisonderwijs

Op woensdag 1 april 2015 vond de aftrap plaats van de masterclasses Taal en Wetenschap en Techniek in het onderwijs, georganiseerd door Saxion en Windesheim, i.s.m TechYourFuture. Associate lector taaldidactiek Martine Gijsel, een van de organisatoren van de masterclasses, schreef voor TechYourFuture een kort verslag van de eerste masterclass.

Lees verder


24 april 2015 16:00 ‐ Bron: online-onderwijs.nu

28 april 2015: Goed voorbereid naar de pabo met Toets & Train

Toets & Train wordt op 28 april 2015 officieel gelanceerd bij Windesheim Flevoland te Almere. Naast de introductie van Toets & Train wordt er een korte les gegeven aan mbo-studenten en wordt het product overhandigd aan MBO Diensten en Pabo Windesheim. “Toets & Train is een mooi voorbeeld van een gepersonaliseerde lesmethode”, zegt Bert Meijer, directeur Pabo Windesheim. “Aankomende leraren kunnen hier zelf mee aan de slag.”

Lees verder23 april 2015 07:00 ‐ Bron: ScienceGuide

De belangrijkste opleiding die er is

“Een prestatie van jewelste, vooral gezien waar deze sector vandaan komt.” Met die woorden kwam Jet Bussemaker met een grote taart het heuglijke nieuws brengen bij de Hogeschool Rotterdam. Een goede beoordeling voor de Pabo werd gevierd. De minister wilde ook vooruit kijken nu.

Lees verder


22 april 2015 16:00 ‐ Bron: Inholland

Uitnodiging Masterclasses Wetenschap & Technologie Inholland

Wij nodigen leerkrachten, studenten, pabodocenten en andere bij Wetenschap en Technologie in het primair onderwijs betrokkenen van harte uit deel te nemen aan de masterclasses Sterrenkunde en ruimtevaart in de klas en Duurzaamheid.

Lees verder


21 april 2015 18:00 ‐ Bron: vos/abb

Leraren en schoolleiders willen heldere onderwijsvisie

Leraren en schoolleiders vragen om heldere kaders en een gedeelde visie op het ‘waartoe’ van onderwijs en leren. Dit blijkt uit de Curriculumspiegel 2015 van SLO. Uit dit rapport spreekt een grote behoefte aan meer en beter maatwerk, meer samenhang in leerlijnen en tussen vakken en betere aansluiting van toetsen op curriculumdoelen.

Lees verder


20 april 2015 10:30 ‐ Bron: ScienceGuide

Zeven sterke Pabo's in beeld

Van de 24 door de NVAO positief geaccrediteerde lerarenopleidingen voor het basisonderwijs zijn er zeven die meer dan dat presteren. Zij zijn ‘goed’ beoordeeld. Daarvan zijn er drie in grote steden en één in de Randstad: Rotterdam.

Lees verder


20 april 2015 08:05 ‐ Bron: Vereniging Hogescholen

Positief oordeel NVAO over pabo’s bewijs van kwaliteit

“Het feit dat alle pabo’s door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) met een goed of voldoende zijn beoordeeld, is het bewijs voor de kwaliteitsslag die de pabo’s in de afgelopen jaren hebben gemaakt. Alle inspanningen om het vakinhoudelijke niveau van aankomend docenten te verhogen en de structurele aandacht voor pedagogische-didactische vaardigheden heeft z’n vruchten afgeworpen. Daarvoor verdienen de pabo’s alle lof”. 

Lees verder


20 april 2015 08:00 ‐ Bron: NVAO

Kwaliteit pabo's afgelopen jaren versterkt

In de afgelopen accreditatieronde zijn alle pabo-opleidingen geslaagd en behaalde bijna een derde van de Nederlandse pabo’s het eindoordeel “goed” (7 van in totaal 24 opleidingen). De andere opleidingen (17) zijn “voldoende” van kwaliteit. 

Lees verder


Actueel

In het archief

Veel meer meester!14 apr