26 november 2014 07:00 ‐ Bron: nos.nl

Examenleerlingen scoren mager bij nieuwe rekentoets

Leerlingen in het voorgezet onderwijs die het afgelopen jaar de rekentoets hebben gemaakt, scoorden gemiddeld een 5,9. Zes op de tien examenleerlingen haalden een voldoende. Het was de eerste keer dat de rekentoets deel uitmaakte van het eindexamen.

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de verschillen tussen de opleidingsniveaus groot is. 

Lees verder


25 november 2014 07:30 ‐ Bron: TechYourFuture

André Kuipers lanceert ‘golfbalchallenge’

TechYourFuture daagt basisschoolleerlingen uit om zwaartekracht te verslaan

Op maandag 24 november heeft astronaut André Kuipers, ambassadeur van Techniekpact de ‘golfbalchallenge’ gelanceerd. Tijdens deze landelijke challenge staat de zwaartekracht centraal. TechYourFuture, Centre of Expertise Techniekonderwijs daagt alle basisscholen in Nederland uit om de golfbal zo lang mogelijk in de lucht te houden. De school met de langste tijd wint een bezoek van André Kuipers. Door mee te doen ervaren leerlingen hoe uitdagend het is om met wetenschap en technologie bezig te zijn.

Lees het persbericht24 november 2014 12:00 ‐ Bron: Vereniging Hogescholen

Op weg naar aantrekkelijker deeltijdonderwijs

Jaarlijkse studiedag Vereniging Hogescholen, 11 december 2014, Driebergen

De toekomst van het bekostigde deeltijd hoger onderwijs staat ter discussie. In de afgelopen jaren is het aantal studenten en het opleidingenaanbod afgenomen. Minister Bussemaker wil een nieuwe koers in het hoger deeltijdonderwijs voor volwassenen. Namelijk onderwijs dat aansluit bij de kenmerken en behoeften van deze doelgroep en bij de vraag van de arbeidsmarkt.

Lees verder


22 november 2014 10:00 ‐ Bron: Saxion

Saxion gaat samenwerken met Lego Education

Saxion neemt in september 2015 in haar nieuwe gebouwen van de Stadscampus een Lego Education Innovation Studio in gebruik. In deze ruimte komen straks kinderen van verschillende leeftijden spelenderwijs met techniek in aanraking. Dit gebeurt met programma’s en materiaal van Lego.  

Lees het persbericht


21 november 2014 18:00 ‐ Bron: Po raad.nl

André Kuipers maakt leerlingen warm voor techniek

Op maandag 24 november 2014 bezoeken ruim 250 leerlingen van basisscholen uit Enschede op uitnodiging van Techniekpact Twente de Techniekpact Collegetour van André Kuipers in Theater Prismare. André Kuipers wil als ambassadeur van het Techniekpact de leerlingen enthousiast maken over de wereld van ruimtevaart, wetenschap en techniek. 

Lees verder


21 november 2014 08:30 ‐ Bron: vos/abb

Minder werkloosheid in onderwijs

De werkloosheid in het onderwijs is in oktober verder gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In oktober nam het aantal mensen uit het onderwijs met een WW-uitkering met 1100 af tot 15.800. Dat is een daling van 6,5 procent.

Lees verder


21 november 2014 08:00 ‐ Bron: ScienceGuide

Dekker hekelt klaagcultuur

“Uitblinken is te lang een vies woord geweest.” Dat geldt ook voor zijn eigen OCW-ambtenaren, zegt Sander Dekker in VN. “Een blinde vlek” is dat, ook bij de linksige sleutelfiguren in het onderwijsveld, waarmee hij moet zien te werken. Maar klopt dat wel?

De staatssecretaris bedoelt “dat niet veroordelend” maar hij noemt zijn gesprekspartners “geen goede afspiegeling van de Nederlandse samenleving.” Hij wil “een ambitieuze cultuur” en minder eenzijdige aandacht voor “achterstandsbeleid”, al wil hij niet “het kind met het badwater weggooien.”

Lees verder


20 november 2014 16:00 ‐ Bron: ScienceGuide

De lector leeft

De lectoren emanciperen nu echt. Met de oprichting van een beroepsvereniging wordt deze succesvolle loot aan de boom van het hoger onderwijs een eigen professie, met eigen thema’s en benchmarks. Minister Bussemaker komt dit op 3 december met hen luister bijzetten.

Lees verder


18 november 2014 08:00 ‐ Bron: Mass4education

25 - 27 november 2014: International conference ‘Motivate and Attract Students to Science’

International conference ‘Motivate and Attract Students to Science’

Science Centre NEMO Amsterdam, the Netherlands, November 25th – 27th 2014

The open MASS-conference brings together about 100 experts in the field of education, teaching, training, and applied science from 8 European partner countries. The conference takes places in the Netherlands, Amsterdam at Science Centre NEMO.

Lees verder17 november 2014 19:00 ‐ Bron: Rijksoverheid.nl

Stimuleringsregeling ‘Open en online onderwijs’ van start Impuls voor innovatie in het hoger onderwijs

Het ministerie van OCW opent vandaag de inschrijving voor de stimuleringsregeling voor open en online hoger onderwijs. In samenwerking met SURF daagt minister Bussemaker van OCW de Nederlandse hogeronderwijsinstellingen uit te onderzoeken hoe open en online onderwijs kan bijdragen aan vernieuwing en aan hogere kwaliteit van het onderwijs bij hun eigen instelling. Hiervoor stelt minister Bussemaker van 2015 t/m 2018 jaarlijks € 1 miljoen beschikbaar.

Lees verderActueel

De lector leeft20 nov

In het archief