16 augustus 2017 08:00 ‐ Bron: HAN Pabo

Dynamisch onderwijsprogramma voor samen opleiden

HAN pabo en regionale schoolbesturen investeren in optimale samenwerking voor toekomstbestendig onderwijs.

Lees verder14 augustus 2017 08:00 ‐ Bron: Trouw.nl

Werk in het basisonderwijs vergt meer

Lesgeven in het basisonderwijs vergt zoveel dat docenten hier meer horen te verdienen dan collega's in het voortgezet onderwijs, illustreert Hanneke de Frel, directeur van een basisschool.

Lees verder


10 juli 2017 09:00 ‐ Bron: Arbeidsmarktplatformpo.nl

'Pabo-studenten tevreden over opleiding'

Dit blijkt uit de eerste ‘Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2017 Thema: de lerarenopleiding’ van het Arbeidsmarktplatform PO. 

Lees verder


08 juli 2017 10:30 ‐ Bron: PO-Raad.nl

Leraren en schoolleiders gaan curriculum ontwikkelen

Onder de naam Curriculum.nu buigen leraren, schoolleiders en scholen zich in 2018 over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen.

Lees verder


06 juli 2017 07:30 ‐ Bron: ScienceGuide

LEGO leert jeugd denken als programmeur

‘Computational Thinking’ is één van de 21e eeuwse vaardigheden. Maar hoe leer je kinderen dat op de basisschool?

Lees verder


05 juli 2017 12:00 ‐ Bron: Nationale onderwijsgids

'Pilot: mbo en pabo bestrijden samen het lerarentekort'

Vanaf 1 augustus 2017 kunnen studenten mbo-4 van alle opleidingsrichtingen deelnemen aan het doorstroomtraject mbo-pabo.

Lees verder


04 juli 2017 14:00 ‐ Bron: HAN.nl

'Werkplekleren volgens het boekje'

Als docent in het vmbo, mbo of hbo weet je hoe belangrijk werkplekleren is binnen het curriculum van beroepsonderwijs. Oefenen is nu eenmaal nodig.

Lees verder


04 juli 2017 12:30 ‐ Bron: HAN.nl

Kennis over werkplekleren nog te beperkt

We weten nog te weinig over de organisatie van werkplekleren in vmbo, mbo en hbo stelt het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren na een systematische analyse.

Lees verder


30 juni 2017 17:30 ‐ Bron: ScienceGuide

'Afschaffen instroomeis pabo’s onbespreekbaar'

Minister Bussemaker is niet van plan om de instroomeisen van de pabo vaarwel te zeggen.

Lees verder


30 juni 2017 16:00 ‐ Bron: LKCA.nl

Subsidieregeling muziekonderwijs pabo’s

De eerste ronde van de subsidieregeling professionalisering muziekonderwijs op de pabo's gaat 3 juli open. Hiermee kunnen pabo’s hun muziekonderwijs verder uitbreiden.

Lees verder


Actueel

In het archief