26 januari 2015 14:00 ‐ Bron: Velon.nl

26 & 27 maart 2015: VELON congres

Eind maart vindt het grote VELON-congres plaats, dit jaar in Arnhem! Het wordt georganiseerd door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de Radboud Universiteit en Artez Hogeschool voor de Kunsten.

Het programma is veelbelovend, zie de website voor meer informatie.23 januari 2015 08:00 ‐ Bron: drs. Joop Smits

Hoe speciaal is het speciaal basisonderwijs?

Voor het eerst is onderzocht, na 4 jaar research en ontwikkeling, of kinderen die in het basisonderwijs zijn vastgelopen, daadwerkelijk worden geholpen in het speciaal basisonderwijs (SBO).

Lees het onderzoeksrapport ‘Hoe speciaal is het speciaal basisonderwijs?

Of lees het persbericht

22 januari 2015 08:00 ‐ Bron: AD.nl

Aantal 'excellente scholen' stijgt flink

Het aantal zogenoemde excellente scholen is flink gestegen, naar 106. Vorig jaar waren het er nog 76. De scholen krijgen het bijbehorende predicaat volgende week uitgereikt in aanwezigheid van premier Mark Rutte.

Lees verder


21 januari 2015 12:00 ‐ Bron: ScienceGuide

Leraar zijn is evenwichtskunst

In lerarenopleidingen wordt sterker de nadruk gelegd op het toetsen van ‘harde’ vaardigheden en kennis. Dat is tot op zekere hoogte terecht omdat het minimumniveau daarvan moet worden geborgd. Maar daardoor raakt het belang van persoonlijke reflectie bij leraren achterop, laat lectoraal onderzoek zien.

Lees verder


21 januari 2015 08:00 ‐ Bron: De Stentor

Saxion gooit roer deeltijdonderwijs om

Studenten die in september bij Saxion beginnen met een deeltijdstudie, krijgen meer vrijheid. De hogeschool versoepelt het strakke keurslijf van de huidige deeltijdopleidingen om beter aan te sluiten bij de wensen van studenten en bedrijfsleven.

Lees verder20 januari 2015 16:30 ‐ Bron: nu.nl

Staatssecretaris Dekker past rekentoets niet aan

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) piekert er niet over om de rekentoets aan te passen. Organisaties uit het onderwijsveld willen dat de rekentoets alleen wordt ingezet om het rekenniveau van leerlingen vast te stellen.

Lees verder


20 januari 2015 10:00 ‐ Bron: vos/abb

‘Rekentoets disproportioneel en onaanvaardbaar’

Onder andere de VO-raad maakt zich grote zorgen over de positie en het gewicht van de rekentoets en de manier waarop de lat van die toets stapsgewijs wordt verhoogd.

De VO-raad heeft hierover samen met de PO-Raad, onderwijsvakbonden en de Landelijke Ouderraad een brief geschreven aan de Vaste Kamercommissie voor OCW. 

Lees verder19 januari 2015 16:00 ‐ Bron: iPabo

'Cultureel sensitief leraarschap voor een samenleving in verwarring'

Over het pluriforme karakter van de samenleving en over de vraag hoe je aanstaande leraren daarop moet voorbereiden bestaan vele opvattingen. “Ook van lerarenopleiders vraagt het om culturele sensitiviteit om binnen de keur aan kennisconcepten, levensbeschouwingen en mens- en maatschappijbeelden studenten te leren de eigen positie als professioneel opvoeder te bepalen”, zo stelt Hüseyin Susam, docent aan Hogeschool iPabo die donderdag 22 januari a.s. om 13.45 uur aan de Vrije Universiteit in Amsterdam zijn proefschrift verdedigt als promovendus aan de faculteit psychologie en pedagogiek . 

Lees het persbericht17 januari 2015 16:30 ‐ Bron: CPB

Zittenblijven in het primair en voortgezet onderwijs: Een inventarisatie

Bijna de helft van alle leerlingen blijft minimaal één keer zitten op de basis- of middelbare school. Het percentage zittenblijvers piekt aan het begin van de basisschool en in het voorexamenjaar. In het voortgezet onderwijs (VO) is de kans op zittenblijven ruim twee maal zo groot als in het primair onderwijs (PO).

Lees verder


17 januari 2015 16:00 ‐ Bron: nos.nl

Steeds minder basisscholen met traditionele onderwijstijden

Steeds meer scholen stappen af van traditionele onderwijstijden waarbij kinderen tussen de middag naar huis gaan. Bijna 1 op de 5 basisscholen verplicht de kinderen om op school te blijven om samen met de leerkrachten te lunchen. 

Lees verder


Actueel

In het archief