Academische Pabo

overzicht

Van de vijfentwintig hbo-instellingen met een pabo bieden er maar liefst twintig een variant van de academische pabo aan. 

In ‘Volop in beweging’ (VH, 2016) werd geconstateerd dat er in de kern drie onderliggende varianten van deze academische pabo zijn te onderscheiden. Ze verschillen daarbij van opzet, maar delen een aantal wezenskenmerken waardoor zij onmiskenbaar te duiden zijn als academische pabo. 

Hieronder treft u het overzicht van de Academische Pabo's in Nederland.


 • Hogeschool Leiden
 • Universiteit Leiden


Academische Pabo Christelijke Hogeschool Ede

 • Christelijke Hogeschool Ede


Academische Pabo Marnix Academie

Academische Pabo Saxion

 • Saxion Hogescholen


Academische Opleiding tot Leraar Basisonderwijs De Kempel: Challenge Program 

 • Hogeschool De Kempel
 • Open Universiteit


Academische Pabo Rotterdam

 • Hogeschool Rotterdam
 • Erasmus Universiteit



Academische Pabo Iselinge Hogeschool

 • Iselinge Hogeschool
 • Open Universiteit

Academische Pabo, Katholieke Pabo Zwolle

 • KPZ
 • Open Universiteit


Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs
 • Hogeschool Utrecht
 • Universiteit Utrecht


Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

 • Hanzehogeschool Groningen
 • Stenden Hogeschool
 • NHL
 • Rijksuniversiteit Groningen

Universitaire Pabo van Amsterdam

 • HvA
 • Universiteit van Amsterdam

ALPO (Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs)

 • Hogeschool Arnhem en Nijmegen
 • Radboud Universiteit 


Academische Pabo

 • De Nieuwste Pabo
 • Open Universiteit



Universitaire Pabo

 • Windesheim Zwolle
 • Vrije Universiteit Amsterdam


Universitaire Pabo 

Universitarie Pabo



Pabo University

 • Fontys


Academische Pabo