Opleiden in de School

leren op de werkplek

Introductie

'Onderwijsinstellingen voor primair en voortgezet onderwijs en bve -instellingen leiden steeds vaker onderwijspersoneel op in de school of instelling. Veel instellingen zien opleiden in de school als een kansrijke ontwikkeling waar zij graag mee verder willen.

Door het leren op de werkplek ontstaat een nieuwe dynamiek binnen de instelling: leren, werken, opleiden en professionaliseren komen als functies in de school bij elkaar. Binnen een onderwijsinstelling ontstaat een leer-werkcultuur waarin de opleiding van nieuw en zittend onderwijspersoneel in gezamenlijke verantwoordelijkheid met de opleidingen voor onderwijspersoneel plaatsvinden'.

Bron: OnderwijsinspectieHet Steunpunt Opleidingsscholen PO-VO organiseerde op dinsdagmiddag 31 mei 2016 haar jaarlijkse congres bij het Miele Experience Center in Vianen. Het thema van het congres was ‘Op weg naar een duurzame opleidingsschool’.

Lees verder

Het Steunpunt Opleidingsscholen PO-VO organiseerde op dinsdagmiddag 2 juni 2015 haar jaarlijkse congres in Doorn. Het thema van het congres was ‘Samen sterker: duurzame samenwerking binnen opleidingsscholen’Steunpunt Opleidingsscholen

Ondersteunt (academische) opleidingsscholen – als samenwerkingsverband van schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen – bij het versterken van onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling. Een steunpunt van, voor en door opleidingsscholen dat bijdraagt aan de professionalisering van leraren, de ontwikkeling van scholen en het versterken van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. 

Verkenning opleiden en onderzoeken in de school

Een belangrijke conclusie uit de verkenning is dat scholen en lerarenopleidingen in de ruim tien jaar dat aan OIDS wordt gewerkt dichter bij elkaar zijn komen te staan. Aan het begin van deze eeuw was nog sprake van twee werelden van theorie en praktijk, waar de lerarenopleidingen de toon zetten en de scholen stageplaatsen mochten leveren. Er is nu sprake van een meer gelijkwaardige relatie, waarbij samen overlegd wordt over invulling van de stage en de begeleiding daarbij en de scholen meestal invloed hebben op het curriculum. Binnen de deelnemende scholen heerst enthousiasme en trots op de verbeterde praktijkopleiding van studenten, die gaandeweg gegroeid is tot 40% van de totale opleiding. Dit resultaat is in belangrijke mate te danken aan de samenwerking binnen de partnerschappen van scholen en opleidingen.

Inventarisatie initiatieven Opleiden in de School (bron: Regioplan)

Opleiden in de school (OIDS) is de afgelopen jaren een steeds belangrijker route naar het leraarschap geworden. Bij OIDS is er sprake van een partnerschap tussen één of meer lerarenopleidingen en één of meer scholen waarbinnen studenten, door school en lerarenopleiding gezamenlijk, worden opgeleid tot startbekwaam leraar. OIDS is meer dan een traditionele stage  aangezien de scholen mede verantwoordelijk zijn geworden voor de opleidingen van studenten.

OIDS kan worden gezien als een ontwikkeltraject. Het minsterie van OCW ondersteunt OIDS,

Lees de inventarisatie rondom de verschillende initiatieven.