Duurzame professionalisering W&T

voorbeelden good practices

Recent is het rapport 'Duurzame professionalisering van leraren Wetenschap en Technologie in de pabo' verschenen.

In dit rapport wordt gesproken over de inrichting van een vindplaats waarin voorbeelden van good practices voor verdere professionalisering van leerkrachten te vinden zijn.

Hieronder worden deze voorbeelden kort beschreven waarbij tevens wordt verwezen naar de betreffende websites.


Samen op zoek gaan naar antwoorden op de vragen van je leerlingen is niet alleen leuk maar ook heel waardevol. Maar waar begin je als je w&t onderwijs wilt gaan geven of uitbreiden?

Hier bieden we je lessenseries aan met kant en klare onderzoeksideeën maar ook voorbeelden van rijke interacties in de klas. En mocht je meer ondersteuning willen dan kun je een kijken nemen bij één van onze workshops!


Biologie Plus helpt basisscholen om structureel aan de slag te gaan met natuur, wetenschap en techniek. Dat doet Biologie Plus door voeding, gezondheid, duurzaamheid, natuur, milieu, wetenschap en techniek op simpele en praktische wijze aan te bieden. Voor scholen is het zelfs mogelijk te profileren tot Biologie Plus School. 

Lees hier meer of vraag direct gratis lesmateriaal aanKlaar voor 2020?

Heb jij jouw natuur, wetenschap en technieklessen al op orde voor 2020? Neem een kijkje bij de NWT-training!


KWTO ontwikkelt in samenwerking met TechYourFuture een educatieve kaart om scholen te ondersteunen bij de keuze voor professionalisering. Onderdeel daarvan zijn in ieder geval de professionaliseringstrajecten die de afgelopen jaren door KWTO zijn ontwikkeld  en uitgevoerd. KWTO voert deze trajecten niet meer zelf uit omdat ze in de huidige periode de plannen van scholen beoordeelt in het kader van subsidieaanvragen voor professionalisering. De rol van beoordelaar en van uitvoerder worden daarmee gescheiden. 

Momenteel worden de leaflets aangepast waarna deze op deze site worden geplaatst met daarin een verwijzing naar de aanbieders die bevoegd zijn de professionaliseringstrajecten van KWTO uit te voeren.

Intussen wordt gewerkt aan de invulling van de educatieve kaart.


Het KWTG heeft een grote expertise in het professionaliseren van zowel teams als individuele leerkrachten.

Een inkijkje in een ontwikkelarrangement W&T

Om professionalisering te ondersteunen is ECENT actief in diverse netwerken van opleiders natuurwetenschappen en techniek. Zij doet dat door de organisatie en ondersteuning van conferenties, netwerkbijeenkomsten en professionaliseringsactiviteiten en door kennis te ontsluiten en te ontwikkelen.

Lees verder