De Tweede Kamer heeft de Onderwijsraad advies gevraagd over de manier waarop de overheid het onderwijs bekostigt en de mogelijkheden voor onderwijsinstellingen om hun bestedingen te verantwoorden.

Lees verder

Bron: Onderwijsraad

Actueel

In het archief

Tevreden met pabo 5 nov