Kubusonderwijs is ontwikkeld aan de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden, in samenwerking met enkele andere hogescholen en onderwijskundigen.

Lees verder

Bron: Dagblad van het Noorden

Actueel

In het archief