De leerlijn voor het primair onderwijs hebben wij samen met de TU Delft en Openbaar Onderwijs Groningen ontwikkeld. De leerlijn voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs is op basis van wetenschappelijke literatuur, relevante voorbeelden uit het buitenland en in samenwerking met Felienne Hermans ontwikkeld. Voor beide leerlijnen zijn de leerplankaders van SLO als uitgangspunt gebruikt. 

Lees verder

Bron: FutureNL

Actueel

In het archief