‘Samen Opleiden als koninklijke route’ vormt de kern van een van de ambities van het Ministerie van OCW en de vijf sectorraden. Uitgangspunt bij de ambitie is om de meerwaarde van Samen Opleiden breder te benutten en binnen 10 jaar alle aanstaande leraren op te leiden in partnerschappen van scholen, besturen en instituten.

Lees verder

Bron: Platform Samen Opleiden & Professionaliseren

Actueel

In het archief

Lerarencollectief15 apr