De Vaste Kamercommissie OCW organiseert op 26 mei een rondetafelgesprek over het Nationaal Programma Onderwijs. Onderwerp van gesprek zijn onder meer doelstelling en verantwoording van het NPO. De PO-Raad brengt in een brief zijn belangrijkste zienswijzen onder de aandacht van de Kamerleden. ,,Om het NPO tot een succes te maken is een realistischer aanpak met gezamenlijke doelen vereist.” 

Lees verder

Bron: PO-Raad

Actueel

In het archief