Het Platform ondersteunt partnerschappen, scholen/besturen en lerarenopleidingen graag bij bun ontwikkelingen. Wij organiseren een serie werkbijeenkomsten voor partnerschappen die stappen (willen) zetten richting groei en werken zo toe naar een handreiking ‘Groei van Samen Opleiden’.

Lees verder

Bron: Platform Samen Opleiden & Professionaliseren

Actueel

In het archief