Veel schoolleiders zitten te springen om praktische handvatten in relatie tot de NP Onderwijsgelden. De AVS heeft, in samenwerking met het ministerie van OCW, 10 kwaliteitskaarten ontwikkeld die de schoolleider praktische hulp bieden. De kwaliteitskaarten (praktijkkaarten) zijn ontwikkeld naar aanleiding van onderwerpen die in de AVS-webinar Nationaal Programma Onderwijs ‘naar een haalbaar, gedragen en duurzaam plan’ aan de orde zijn gekomen.

Lees verder

Bron: AVS

Actueel

In het archief