De wijzigingsregeling subsidie zij-instroom met de verhoging van het subsidiebedrag per zij-instromer van €20.000 naar €25.000 per 1 januari 2023 is gepubliceerd. Ook is de subsidieregeling zij-instroom met een jaar verlengd tot 1 januari 2026.

Lees verder 

Bron: Staatscourant

Actueel

In het archief

Spelend wijs24 jan