Pabo Doorkijkjes W&T

Korte portretten van de pabo's

Vanaf maart 2015 is gestart met de zogenaamde werkbezoeken van de projectleider W&T bij de verschillende pabo’s. Doel is het halen en brengen van informatie over het W&T project in de betreffende pabo. Van deze werkbezoeken worden korte portretten/doorkijkjes gemaakt die via paboweb gedeeld worden met collega's en andere stakeholders. 


Pabo Hogeschool Leiden


Pabo Driestar

Pabo CHE


Pabo Hanzehogeschool Groningen

Pabo Windesheim / Windesheim Flevoland

dNP

iPabo 

Pabo Fontys HKE


Pabo Inholland hogeschool


Pabo HU Instituut Theo Thijssen

Pabo Thomas More


Pabo Marnix Academie


HAN Pabo

Pabo Hogeschool Zeeland

Pabo Stenden Hogeschool 

Pabo Hogeschool de Kempel

Pabo Avans Hogeschool


Pabo Iselinge Hogeschool


Pabo Hogeschool Rotterdam

Pabo KPZ


Pabo ViaaPabo Haagse Hogeschool

Pabo Saxion

Pabo HvA


Pabo NHL