Inspirerende W&T voorbeelden

uit het onderzoek van Regioplan

Regioplan heeft onderzoek gedaan naar het project 'Wetenschap en Technologie in de pabo'. Zij schetsen een positief beeld over de uitkomsten hiervan.

In de brochure 'Boost voor onderzoekend leren' treft u de belangrijkste uitkomsten aan. Tevens zijn er door Regioplan inspirerende beschrijvingen gemaakt van een vijftal opleidingen, die u verderop aantreft.

Techniek en technisch talent al jong ontdekken, deskundige leraren voor inspirerend funderend onderwijs. Zie hier een van de ambities uit het Techniekpact 2020. Het project Wetenschap en Technologie in de pabo’s dat in april 2014 startte, is een uitwerking van deze ambitie. Inspirerend techniekonderwijs vraagt tenslotte om enthousiaste leerkrachten.

Na tweeënhalf jaar is het tijd om de balans op te maken. Daarom heeft Regioplan in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het proces in kaart gebracht en onderzocht welke opdrachtactiviteiten de 25 deelnemende pabo’shebben uitgevoerd. Hoe verloopt de integratie van wetenschap en technologie op pabo’s? Wat zijn successen en voorwaarden om ze te behalen? In deze brochure vindt u de belangrijkste uitkomsten. En mogelijk ook aanknopingspunten voor verdere invoering van wetenschap & technologie (W&T) op de pabo. Integratie van W&T is immers nooit klaar.


Net als een rechercheur van CSI sporen zoeken. Met een 3D-printer kaas in allerlei vormen maken. Zie daar twee voorbeelden van de proefjes en demonstraties tijdens de zogeheten ‘Zabuki’-middagen van Katholieke Pabo Zwolle. Leuk, leerzaam, nieuwsgierig makend en enthousiasmerend, voor zowel de pabo-studenten als de kinderen die middagen bezoeken.

De smaak van insetencupcakes

Hoe leid je pabo-studenten op in het onderzoekend en ontwerpend leren en hoe geef je hen vakkennis mee rond Wetenschap- & Techniekthema’s? Een prikkelend vraag die bij Saxion leidde tot het systematisch ontwerpen, onderzoeken en verbeteren van het curriculum.

Effectief onderwijs onder de microscoop

Om pabo-studenten op een adequate manier aan de slag te laten gaan met Wetenschap & Techniek (W&T), is het belangrijk te weten wat er op basisscholen hieraan zoal gedaan wordt. Om dit te achterhalen ontwikkelde een werkgroep van de pabo van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), in samenwerking met lokale basisscholen en het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU) een quickscan en zette met de vergaarde kennis enkele masterclasses op. Hierin kunnen pabo-studenten al vroeg in hun opleiding ervaringen opdoen met W&T in de schoolpraktijk.

Van kennis naar masterclass

Wetenschap & Techniek (W&T) en de bijbehorende 21ste-eeuwse vaardigheden lenen zich goed voor vakintegratie, beseften docenten ICT en Media, natuuronderwijs en beeldende vorming van Hogeschool de Kempel. Zij pasten deze gedachte toe in STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics), een module die studenten bewust maakt van de vakoverstijgende aard van W&T en de brede relevantie ervan voor de pabo.

Module voor een vakoverstijgend bewustzijn

Met een thema – ‘Raar, maar waar’ – dat de onderzoekende geest omarmt, leende de Kinderboekenweek 2015 zich bij uitstek voor twee prikkelende workshops om pabo-studenten geïnspireerd aan de slag te laten gaan met Wetenschap & Techniek (W&T). ‘Dit is leuk én heeft effect op de kinderen!’

Kietelen met Keepvogel

De Nieuwste Pabo geeft een geheel eigen invulling aan Wetenschap & Techniek (W&T). Met LO3GOS – Leren een Onderzoekende/Ontwerpende/Ondernemende Grondhouding te Ontwikkelen en Stimuleren – kunnen studenten van De Nieuwste Pabo zelf ervaren hoe belangrijk het is om een natuurlijke, nieuwsgierige houding te hebben.

Met open ogen de wereld in