Masterclasses W&T in de pabo

overzicht

In de periode 2014 -2016 is in opdracht van OCW het project 'Wetenschap & Technologie in de pabo' uitgevoerd. 

Binnen dit project zijn onder meer Masterclasses georganiseerd voor studenten en (startende) leerkrachten. Het doel hiervan is aankomende en zittende leraren verder te professionaliseren rondom dit belangrijke thema. Na afronding van dit project  - eind 2016 - is met OCW overeengekomen dat er in 2017 door alle pabo's nog Masterclasses worden uitgevoerd. Hiervoor is ook budget beschikbaar gesteld.

In de netwerkbijeenkomst van 23 maart 2017 zijn de voormalige projectleiders hierover geïnformeerd en hebben enthousiast hierop gereageerd. In de loop van 2017 worden de programma's van deze Masterclasses op dit themagedeelte gepubliceerd.

Tevens treft u - zodra deze beschikbaar zijn - korte terugblikken aan van de betreffende Masterclasses

Mei, juni, november en december 2017 / Doorontwikkeling W&T


In mei, juni,november en december 2017zal dNP extra professionaliseringsactiviteiten en masterclasses verzorgen op activiteiten die passend zijn bij de organisatie én die bijdragen aan doorontwikkeling van W&T in de pabo. 

 • Gastcollege 'Leren onderzoeken' en het begeleiden van de 1e jaars dNP studenten bij een workshop opzetten van een eenvoudig onderzoek uitvoering 
 • Studiedag voor specialisatie groepje 3e jaars minorstudenten dNP over Lego Mindstorms Robotica 
 • Bezoek aan Science Center Continium en de Lego tentoonstelling met lezing.
 • Bijdrage aan de kennisdeling van het project 'Coderen en programmeren' in de vorm van een inleiding, deelname aan workshops en vragenrondje voor basisschool leerkrachten.
 • Professionalisering team van de Nieuwste Pabo gekoppeld aan het teamthema 'Open staan voor verandering' met als context de wereld van wetenschap en technologie.

Lees het programma van de masterclasses dNP

Lees een korte terugblik
21 juni 2017 / De zon

Op 21 juni 2017, de eerste dag van de zomer, organiseren Iselinge Hogeschool en 4 basisscholen in de regio (de Oersprong en de Mariaschool uit Ulft, de Bosmark uit Dinxperloo en ’t Montferland in ’s- Heerenberg) een Masterclass-ochtend over de zon. Deze masterclass is van 10.15 tot 13.15 uur en vrij toegankelijk voor geïnteresseerden. Het is speciaal gericht op leerlingen van groep 7 en 8. 

De Masterclass is de afsluiting van een onderzoekend leren project waarbij de leerlingen onderzoek hebben gedaan naar de zon.

Lees het programma van de masterclass Iselinge

Lees een korte terugblik


April en november 2017 / W&T leerlandschap

Samen met haar convenantpartners is Thomas More Hogeschool (TMH) gestart met innovatieateliers. Deze ateliers zijn bijeenkomsten voor leerkrachten PO, aankomend leerkrachten PO en docenten van TMH. Centraal tijdens deze innovatieateliers staat de uitwisseling van kennis en vaardigheden m.b.t. onderzoekend en ontwerpend leren. 

Elk atelier wordt afgetrapt door een expert/deskundige of een bijzonder praktijkvoorbeeld als inleiding. De deelnemers aan het atelier gaan na afloop van de introductie gezamenlijk verkennen hoe zij de informatie kunnen toepassen in hun eigen beroepspraktijk. Het doel van de innovatieateliers is delen van kennis en ervaringen van wat werkt in de praktijk en elkaar inspireren.

Lees het programma van de masterclasses Thomas More

Lees een korte terugblik


21 juni 2017 / Curious minds

Op 21 juni 2017 organiseert Hanzehogeschool Groningen voor studenten van de pabo Masterclasses op het terrein van Talentenkracht/O&O /Curious Minds. Het uitgangspunt is de TalentenKracht-visie en -werkwijze, die is gebaseerd op een complexiteitsbenadering van leren en gedrag. Talenten van kinderen om te leren en van leerkrachten om te onderwijzen staan hierin centraal.

Centrale vragen

 • Wat heb je als leerkracht nodig, zodat je 'bewerkelijke' leerlingen zo optimaal mogelijk kunt stimuleren in hun leerproces / hun talent-om-te-leren? 
 • Hoe ga je daarbij om met verschillen tussen leerlingen, zoals nodig is in het passend onderwijs? 
 • Wat is de zin (en onzin) van neuropsychologische bevindingen voor het verbeteren van concrete onderwijsleerprocessen in de klas?

Uitvoerder van de Masterclass is dr. Herman Veenker, hogeschoolhoofddocent PA Hanzehogeschool Groningen.

Lees het programma van de masterclass Hanzehogeschool Groningen25 oktober 2017 / Rolf Hut

Op woensdagmiddag 25 oktober 2017 organiseerde Hogeschool Rotterdam in samenwerking met de opleidingsscholen een W&T Masterclass op locatie Museumpark 40, Rotterdam. De Masterclass vond plaats in het kader van ‘Samen opleiden’ en sluit aan bij de ontwikkelingen op het gebied van Wetenschap & Technologie in het basisonderwijs. 

De Masterclass werd verzorgd door Rolf Hut. Rolf Hut is TU Delft-wetenschapper, kunstenaar en ‘geek’. Hij schreef het boek Rolfs Maakbare Wereld, waarin hij gebruiksvoorwerpen hergebruikt en er een nieuwe toepassing aan geeft. Rolf is eindeloos nieuwsgierig, hij vindt het dan ook belangrijk om bij zijn studenten de onderzoekende houding te stimuleren.

Lees het programma van de masterclass Hogeschool Rotterdam

Lees een korte terugblik 


13 oktober en 8 december 2017 / Bouwen

Op 13 oktober en 8 december 2017 organiseert Fontys HKE de Techniek & Ik workshop bouwen. Kinderen weten al veel van bouwen. Ze bouwen immers al jaren zandkastelen en stapelen torens van blokken of lego. In de workshop ga je aan de slag met bouwen in de breedste zin va het woord, van constructies tot stedenbouw. 

Wat is er allemaal te ontdekken aan de gebouwde omgeving waar kinderen wonen? Wat kom je tegen op de weg van huis naar school? En hoe kun je, samen met de kinderen, de binnen- en buitenruimte inrichten tot een uitdagende speel- en leeromgeving?

Lees het programma van de workshop Fontys
Lees een korte terugblik


8 november en 22 november 2017 / Creatief denken

Op 8 en 22 november 2017 organiseert hogeschool iPabo twee Masterclasses. Vernieuwende organisaties als een Fablab, Designathon Works en het Wetenschapsknooppunt Delft geven een workshop. Je maakt kennis met én gaat aan de slag met de materialen zoals een  3D printer, vinylsnijder Makey Makey, microbits, mini-motoren en sensoren. Zo ervaar je zelf hoe het is om creatief denken op te roepen en te gebruiken bij het maken van een ontwerp. Of om eigen ontwerpen te bedenken en te maken al dan niet met gebruik van ICT-toepassingen. 

De organisaties werken ook met basisscholen, dus ze kunnen je uit eigen ervaring vertellen hoe je dit met kinderen kunt doen. 

Lees het progamma van de masterclass iPabo

Lees een korte terugblik


15 november 2017 / André Kuipers

Op 15 november 2017 organiseert de Haagse Hogeschool een lezing met André Kuipers. Voor André Kuipers werd een jongensdroom waar: als astronaut vloog hij twee maal in een raket naar het International Space Station en zag hij hoe de aarde in het heelal zweeft. Een schitterende en tegelijk zo kwetsbare planeet. Sindsdien is het zijn missie om mensen bewust en verantwoordelijk met de aarde om te laten gaan. 

In deze lezing vertelt André over hoe hij zijn droom heeft bereikt en hoe we moderne wetenschap en technologie kunnen gebruiken om duurzaam met de aarde om te gaan. Hij zal specifiek ingaan op de vraag welke rol (basis-)onderwijs hierbij kan spelen.

Lees het programma van de lezing Haagse Hogeschool

Lees een korte terugblik


22 november 2017 / Make-IT Fair

Op woensdag 22 november 2017 organiseert De Kempel een Make-IT Fair voor kinderen èn leerkrachten.'Maker education', 21st century skills, ICT & Media, programmeren, onderzoekend & ontwerpend leren en nog veel meer. De dag wordt georganiseerd in samenwerking met onderwijsvernieuwer Tessa van Zadelhoff. 's Ochtends gaan ruim 300 kinderen uit groep 5 t/m 8 ontdekkend aan de slag in 40 verrassende workshops en 10 masterclasses.

Alles kan, alles mag: bouwen, 3D-printen, foto's maken, een robot programmeren, werken met sensoren, filmen met een greenscreen, Lego etc. Derdejaars studenten verzorgen de workshops Naast de studenten zullen ongeveer 15-20 bedrijven een workshop of masterclass verzorgen.       's Middags volgen de leraren dezelfde workshops of Masterclasses.

Lees het programma van de Make-IT Fair De Kempel

Lees een korte terugblik


Oktober, november en december 2017 / Masterclasses en vakprofilering 

In oktober, november en december 2017 organiseert Avans Hogeschool Masterclasses en vakprofilering. Kinderen zijn nieuwsgierig, onderzoekend en ondernemend. Een houding die zich perfect leent voor Wetenschap & techniekonderwijs en Onderzoekend- en ontwerpend leren. Hoe ga je hier als leerkracht mee om? Hoe zorg je dat deze houding tot uiting komt in het onderwijs in eigen basisschoolklas? En hoe ontwerp je inspirerende lessen?

In de Masterclass ‘Ontwerpatelier W&T’ (3 bijeenkomsten) leg je je basis op het gebied van W&T en onderzoekend en ontwerpend leren (O&OL).  Hierbij staat de vraag centraal: ‘hoe kunnen we kinderen op een betekenisvolle manier kleine onderzoeken laten doen naar voor hen interessante onderwerpen’. 

De vakprofilering Natuur & Techniek geeft je de verdieping die nodig is om inspirerend W&T-onderwijs op jouw school op te zetten. Ga vanuit je eigen schoolvisie aan de slag en benut de raakvlakken van W&T/O&O met de onderwerpen die op jouw school spelen. Denk hieraan bijvoorbeeld aan 21e eeuwse vaardigheden, de mogelijkheid tot vakintegratie, taxonomie van Bloom, etcetera.

Lees het progamma van de masterclasses en vakprofilering Avans
10 november 2017 / 'Nieuwe' technologie in het onderwijs

Op 10 november 2017 organiseert Saxion de Masterclass 'Nieuwe' technologie in het onderwijs. Ben je nieuwsgierig hoe je kunt programmeren met kinderen in het basisonderwijs? Of wat je allemaal met een 3D printer in de klas kunt doen? Kom dan, zo mogelijk met twee kinderen, naar de Masterclass. Je zult samen met de kinderen ervaring opdoen met 'nieuwe' technologie. Deze masterclass zal ideeën opleveren over hoe je aan de slag kunt in de klas.

Construeren en programmeren met WeDo in de LEGO education en Innovation Studio (LEIS), Little Bits en 3D printen en lasersnijden in het Fablab komen aan bod tijdens de verschillende workshopsrondes.

Lees het programma van de masterclass Saxion

Lees een korte terugblik16 november 2017 / Op zoek bij de wetenschapper

Op 16 november 2017 gaan de derdejaars studenten van HUPabo (Instituut Theo Thijssen) op bezoek bij 25 wetenschappers van de Universiteit Utrecht. Doel is om wetenschap dichter bij de studenten te brengen en door het gesprek aan te gaan met de wetenschappers meer te weten te komen over hoe zij tot vragen komen, tot de juiste onderzoeksmethodiek en het opzoeken van een eerlijk onderzoek. 

Daarnaast hopen wij dat studenten enthousiaster worden over het doen van onderzoek waardoor zij eerder met wetenschap en technologie in de klas aan de slag zullen gaan.  

Een extra doel is meer enthousiasme voor wetenschap, waardoor studenten ook eerder met wetenschap & technologie in de klas aan de slag zullen gaan.

De dag wordt georganiseerd door de HUPabo in samenwerking met het Wetenschapsknooppunt Utrecht en de Universiteit Utrecht. 

Lees het programma van de masterclass HU

Lees een korte terugblik
1 november 2017 / De vraag of het antwoord

Op 1 november 2017 organiseert KPZ een Masterclass rondom Wetenschap en technologie, 21st Century Skills, Onderwijs 2032…zomaar drie projecten die het onderwijs toekomstbestendig willen maken. De gedachte is: de vragen van vandaag zijn niet de vragen van morgen en de antwoorden van vandaag zijn niet de antwoorden van morgen. Leerlingen moeten meer onderzoekend en ontwerpend leren, leerkrachten moeten beter in staat zijn om die onderzoekende en ontwerpende leerlingen te begeleiden en scholen moeten hun omgeving meer dan ooit benutten.

Iedere leraar werkt aan het toekomstbestendig maken van de school. Wat kunnen we van elkaar leren? Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs?

Wat is het? De vraag of het antwoord?

Lees het programma van de masterclass KPZ

Lees en bekijk een korte terugblik
November 2017 / Programmeren met kinderen

Op donderdag 9, 16 en 30 november 2017 organiseert Marnix Academie een cursus rondom programmeren met kinderen. Ontdek hoe je kinderen in onder-, midden- en bovenbouw kunt leren programmeren met en zonder computer. Door programmeren ontwikkelen kinderen computational thinking en probleemoplossend vermogen en leren ze logisch nadenken en creatief denken.

Programmeren is een actueel onderwerp. 'In de toekomst is het waarschijnlijk net zo belangrijk om te kunnen programmeren als om goed Engels te kunnen spreken', staat er op de website van Mediawijsheid. In Engeland is programmeren zelfs al verplicht gesteld in het basisonderwijs. Maar wat houdt programmeren eigenlijk in en waarom is het zo belangrijk? En hoe kun je met programmeren aan de slag gaan als je er zelf niets vanaf weet of als er nauwelijks computers zijn op school?

Lees het progamma van de masterclasses Marnix Academie

29 november 2017 / Computational Thinking

Op 29 november 2017 organiseert Stenden Hogeschool, Pabo Emmen, de Masterclass Computational Thinking.

Computational Thinking is een 21e eeuwse vaardigheid. Dit is méér dan programmeren en digitale geletterdheid. Computational Thinking beschrijft een denkproces, een set mentale vaardigheden die je in staat stelt complexe problemen op te lossen. Hoe dit vorm kan krijgen binnen het STEAM concept opa de basisschool komt aan de orde in zowel theorie als praktijk.

Er is een mooi progamma samengesteld met diverse workshops.

Lees het programma van de masterclass Stenden

Lees een korte terugblik


15 en 16 november 2017 / Duurzaamheid en vrijheid

Op 15 en 16 november 2017 organiseert Hogeschool Leiden Inspiratiedagen 'Duurzaamheid en Vrijheid'. 

Astrid de Keizer, docent godsdienst en levensbeschouwing, maakt zich hard voor vredeseducatie op school.

Merijn Tinga is kunstenaar en bioloog en geeft vorm aan zijn wereldburgerschap met een unieke combinatie van maatschappelijk engagement, wetenschappelijke kennis en een flinke dosis creativiteit.

Bram Eidhof is gepromoveerd op Burgerschapsonderwijs in Nederland. Hij heeft een model ontworpen waarmee scholen in staat worden gesteld een visie op burgerschap te ontwikkelen.

Micha de Winter is auteur van 'Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding'. Hij onderzoekt en verkent of opvoeding een bijdrage kan leveren aan democratisch burgerschap.

Lees het programma van de masterclass Hogeschool Leiden

Lees een korte terugblik


November en december 2017 / Masterclasses-op-locatie

Je wilt kinderen uitdagen in hun onderzoekende houding? Je vraagt je af of je school wel klaar is voor 2020 als Wetenschap & Technologie onderdeel van je lessen moet zijn? 

Viaa biedt de Masterclass Wetenschap & Technologie aan, in 2017 is deze gratis! De Masterclass wordt op de eigen locatie gegeven in het eigen team.

Tijdens deze korte masterclass van ca. 2 uur voor groepsleerkrachten bieden we:

 • inzicht in de onderzoekende houding en het aanspreken daarvan middels de didactiek van het Onderzoekend en Ontwerpend Leren;
 • een ervaring wat dat aanspreken van die onderzoekende houding met kinderen doet;
 • handvatten om de onderzoekende houding in de klas in te zetten.

Lees het programma en de mogelijkheden van de masterclass Viaa

Lees een korte terugblik


Januari tot en met december 2017 / Masterclasses diversen

In zowel de propedeuse als de kernfase van het curriculum van de HAN Pabo worden masterclasses aangeboden die aansluiten bij actuele ontwikkelingen binnen het werkveld en die bijdragen aan het opleiden van innovatieve professionals op de werkplek. Er wordt een aanbod van masterclasses gedaan waaruit de student er, gespreid over 2 periodes, 4 dient te kiezen. 

De masterclasses bestaan in de propedeuse telkens uit 2 bijeenkomsten en in de kernfase uit 3 bijeenkomsten. De student past aangeboden interventies binnen de beroepspraktijk toe en draagt vanuit zijn ervaring bij aan kenniscreatie over de toepassing van de interventies in de praktijk. Bij deze verdiepende masterclasses krijgt de student kennis over actuele onderzoeksresultaten met betrekking tot het betreffende thema. Medecursisten zijn niet alleen studenten, maar ook leraren, lerarenopleiders of onderzoekers die verbonden zijn aan de HAN Pabo en die zich willen verdiepen in het thema. Zo kan de student een netwerk opbouwen van waardevolle contacten in het primair onderwijs, de faculteit Educatie, de universiteit en andere onderwijsinstellingen. 

Er zijn specifieke W&T masterclasses ontwikkeld in samenwerking met het werkveld en o.a. met het WKRU (Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit).

Lees het programma van de masterclasses HAN Pabo

Lees een uitgebreide terugblik


7 maart 2018 /  Inspireer je klas met ruimtevaart

Het heelal fascineert. Het bevat talloze sterren, planeten en manen. Je kan er zelfs naar toe reizen. Dat prikkelt de nieuwsgierigheid, de onderzoekszin en de fantasie. Die fascinatie maakt dat ruimtevaart en sterrenkunde uitstekende ingangen bieden om Wetenschap & Technologie een plek te geven in uw klas. De Hogeschool van Amsterdam en ESERO NL bieden u op woensdag 7 maart de kosteloze masterclass 'Inspireer je klas met ruimtevaart' aan. U gaat gegarandeerd naar huis met activiteiten en werkvormen die u direct kunt gebruiken in uw klas.

Wat levert de Masterclass u op?

Het bijwonen van de masterclass geeft een mooie mix van de 'drie cirkels van Wetenschap en Techniek onderwijs.' U kunt na afloop van masterclass direct aan de slag in uw klas met veel eenvoudige activiteiten en werkvormen die de nieuwsgierigheid in uw klas zeker gaan prikkelen.

Lees het programma van de masterclass HvA