Lerarenagenda 2013-2020

De leraar maakt het verschil

Introductie

Nederland hoort thuis in de wereld-top-5 van landen met het beste onderwijs. Hoe geven we vorm aan die ambitie? 

Op de website van de  lerarenagenda 2013-2020 treft u een een overzicht aan van de zeven agendapunten en de bijbehorende voornemens, geillustreerd met video's en inspirerende cases uit de praktijk.

Lees de brief van de Minister met betrekking tot de voorlopers


De leraar maakt het verschil

Goed onderwijs begint bij goede leerkrachten. Daarom hebben leraren, schoolleiders, opleiders, bestuurders en het ministerie van OCW samen een visie op het vak ontwikkeld. Resultaat: een plan om het leraarschap te verbeteren.

Dat is de Lerarenagenda 2013-2020. Een programma met 7 punten, die aangeven waar we de komende jaren aan werken. We laten zien wat deze 7 agendapunten in de praktijk betekenen. Voor leraren in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo. We delen goede voorbeelden en inspirerende initiatieven.


Voorlopers

Eind 2013 ontvingen alle lerarenopleidingen een brief van de minister met de vraag of ze ervaringen wilden delen rondom thema’s uit de Lerarenagenda waarmee ze zelf al aan de slag waren gegaan. Zesentwintig instituten meldden zich. Daaruit ontstonden tien Voorlopersgroepen rondom actuele thema’s als de lerende school, de lerarenopleider, opleiden in school, kwaliteit van de instroom, passend onderwijs en begeleiding van beginnende leraren. Vertegenwoordigers van de zesentwintig hbo- en wo-lerarenopleidingen kwamen regelmatig bij elkaar om kennis en goede voorbeelden uit te wisselen, te verbreden en te verdiepen.

Ans Buys was gedurende twee jaar aanjager van deze groepen en constateert dat er al veel is bereikt.


Onderwijscoöperatie

In de onderwijscoöperatie werken de belangrijkste onderwijsorganisaties samen aan het ontwikkelen van de beroepskwaliteit en de versterking van de positie van de leraar.

Gezamenlijk stellen zij de bekwaamheid, die nodig is om een goede leraar te kunnen zijn, vast om de kwaliteit van het vak te waarborgen, zoals de bekwaamheidseisen.


Leraar24

  • Een online platform voor de verdere professionalisering van leraren
  • Van, voor en door leraren
  • Praktisch en direct toepasbaar
  • Tijdbesparend en kosteloos
  • Boeiend en onderhoudend

Leraar24 is een initiatief van Kennisnet, Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek (LOOK) en de Onderwijscoöperatie.


Stichting LeerKRACHT

Het Nederlandse onderwijs is beter dan we denken maar niet zo goed als we zouden willen. De regering heeft de ambitie uitgesproken om het Nederlandse onderwijs van goed naar excellent te brengen. Een doelstelling die breed gedeeld wordt en al tot diverse initiatieven heeft geleid.

Stichting leerKRACHT sluit hier naadloos op aan met de ontwikkeling van een getoetste, praktische en kopieerbare aanpak waarbij scholen zelf de kwaliteit van hun onderwijs aanzienlijk kunnen verbeteren.


Registerleraar.nl

Registerleraar.nl is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. Door je te registreren als leraar laat je zien dat je bevoegd en bekwaam bent  én dat je hieraan blijft werken. Leerlingen, ouders, collega’s en schoolleiding kunnen vertrouwen op jouw professionaliteit.