Zij-instroom i.o.

maatwerk en mogelijkheden

Aanleiding

De minister heeft in februari 2017  toegezegd om in overleg met de lerarenopleidingen te kijken naar de mogelijkheden meer maatwerk te leveren voor zij-instroom trajecten. Er is behoefte aan nadere informatie. Welke pabo’s bieden de trajecten aan? Wat zijn de voor- en nadelen? Hoe verhoudt de zij-instroom variant zich tot de verkorte deeltijdopleiding? Wat zijn de financiële randvoorwaarden en zijn die afdoende? Hoe wordt het geschiktheidsonderzoek ingericht en op welke wijze worden maatwerktrajecten hierop toegesneden? Hoe is de samenwerking tussen schoolbestuur/school/pabo?

Op dit moment loopt een inventarisatie naar de antwoorden van de afzonderlijke pabo's op deze vragen.

Minister Bussemaker voerde op dinsdag 27 juni 2017 met schoolleiders, zij-instromers, HR-managers, onderzoekers, bestuurders, opleiders, leerkrachten en begeleiders, in Utrecht een gesprek over de mogelijkheden om zij-instroomtrajecten te verbeteren. 

Lees het verslag

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker sturen de Tweede Kamer op 26 juni een brief over het lerarentekort in het primair onderwijs.

Lees de brief

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker sturen de Tweede Kamer op 26 juni 2017 antwoord op vragen over het lerarentekort in de Randstad. 

Lees de antwoorden

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker sturen de Tweede Kamer op 26 juni 2017 een brief over de beloning van leraren in het primair onderwijs.

Lees de brief

Lerarentekort

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker sturen de Tweede Kamer op 24 februari 2017 een  plan om het lerarentekort aan te pakken.

Lees het plan

Paden naar Leraarschap

Met de groeiende behoefte aan leerkrachten in het primair onderwijs, zijn scholen op zoek naar andere mogelijkheden om leerkrachten aan te trekken. Uit het onderzoek ‘Paden naar Leraarschap’ van het Centraal Planbureau blijkt dat zij-instroom een waardevolle bron van nieuwe leerkrachten kan zijn, waarbij het van belang is dat zij in staat worden gesteld hun onderwijsbevoegdheid te behalen. 

Lees het onderzoek


Wat gebeurde er eerder?

Een inventarisatie van eerdere projecten en maatregelen ter vermindering van lerarentekorten in het po, vo en mbo is beschreven in het CAOP rapport 'Met een blik op het verleden'

Lees het rapport

Het verhaal van Guido 

Guido van Rijswijk begon als zij-instromer voor één dag in de week, ter vervanging van een zieke collega. Tegelijkertijd startte hij aan de pabo op de Hogeschool van Amsterdam met de opleiding Zij-instromer in Beroep. 

Lesgeven op een basisschool was voor hem precies wat hij er van hoopte: ‘Ik haal daar veel voldoening uit, waardoor ik de studie ernaast goed vol kon houden.’

Lees het interview


Subsidieregeling

Scholen die iemand willen aanstellen en de gelegenheid willen bieden de onderwijsbevoegdheid te behalen, kunnen gebruik maken van een subsidieregeling voor zij-instromers. Hiermee wil het ministerie bijdragen aan de aanpak van het lerarentekort. Om scholen te ondersteunen bij het aanstellen van een zij-instromer die naast het lesgeven een verkorte lerarenopleiding volgt, heeft het ministerie van OCW een regeling in het leven geroepen. Voor elke zij-instromers die in dienst is genomen en in 2016 of 2017 startte met een tweejarige pabo-opleiding, stelt het ministerie €20.000, - beschikbaar als bijdrage in de kosten. 

Lees alle subsidievoorwaarden 


Praktische links met allerhande informatie


http://www.hybridedocent.nl

https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/bekostiging-en-subsidies/subsidie-zij-instroom.jsp

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-word-ik-zijinstromer-in-het-onderwijs

https://www.meesterbaan.nl/index.aspx?page=zijinstromer