29 november 2023 08:28 ‐ Bron: VosAbb

SLO zoekt teams die willen meedenken over kerndoelen – PO/VO

SLO is op zoek naar schoolleiders, leraren, taal- en rekencoördinatoren en IB’ers die als team van een school willen meedenken 

Lees verder


29 november 2023 08:28 ‐ Bron: Security

Nederlandse leerlingen scoren net voldoende voor digitale geletterdheid

Leerlingen in het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs scoren net voldoende voor digitale geletterdheid

Lees verder


28 november 2023 08:28 ‐ Bron: Duurzame pabo

31 januari 2024 | Duurzaam PO en PABO conferentie: hoop én actie

Hét jaarlijkse ontmoetingsmoment voor collega’s van basisscholen, pabo’s en onderwijspartners – zoals de Natuur- en Milieu Educatie centra – komt er weer aan

Aanmelden


27 november 2023 12:28 ‐ Bron: HAN

HAN | Open curriculumavond #2

Dit doen we op dinsdag 12 december om 20:00 uur (online). Voor details zie onderstaande informatie:

Deelnemen


27 november 2023 09:28 ‐ Bron: Platform Samen Opleiden&Professionaliseren

Samen opleiden van academische leraren

Het aspirant partnerschap ‘Samen opleiden van academische leraren’ richt zich op studenten van de Academische lerarenopleiding primair onderwijs (ALPO)

Lees verder


27 november 2023 09:28 ‐ Bron: VosAbb

Leraren terughoudend over artificial intelligence – PO/VO

Ruim de helft van de leraren vindt dat digitale innovaties het onderwijs beter maken, maar slechts één op de vijf noemt artificial intelligence (zoals ChatGPT) een aanwinst

Lees verder


24 november 2023 10:28 ‐ Bron: VO-Raad

Nieuwe expertisepunten voor rekenen-wiskunde en voor digitale geletterheid

Demissionair minister Paul heeft het startsein gegeven voor het online Expertisepunt Rekenen-Wiskunde

Lees verder


23 november 2023 09:28 ‐ Bron: Platform Samen Opleiden&Professionaliseren

Loopbaanmonitor | Samen Opleiden leidt tot betere begeleiding van starters

Partnerschappen Samen Opleiden zetten zich al jaren in voor een doorgaande lijn in de opleiding en begeleiding van aanstaande en startende leraren.

Lees verder


23 november 2023 08:28 ‐ Bron: Onderwijskennis

Onderwijskennis.nl

Met kennis uit onderzoek verbeter je als onderwijsprofessional het dagelijks werk. 

Lees verder


21 november 2023 08:28 ‐ Bron: VosAbb

Subsidie voor projecten inclusiever onderwijs – PO/VO

Stichting het Gehandicapte Kind stelt in samenwerking met het mede door VOS/ABB opgerichte Platform Naar Inclusiever Onderwijs subsidie beschikbaar 

Lees verder


Actueel

Onderwijskennis.nl23 nov

In het archief