14 april 2021 10:28 ‐ Bron: Inspectie van het onderwijs

Benut crisis als unieke kans voor onderwijsrenovatie om onderwijs structureel te verbeteren

Volgens de Inspectie van het Onderwijs ontstaat er door de coronacrisis een unieke kans om het onderwijs structureel te verbeteren. Omdat leerlingen en studenten vertraging hebben opgelopen door de coronapandemie is er een inhaalslag aangekondigd. De inspectie roept in de Staat van het Onderwijs 2021 op meer te doen dan alleen de corona-achterstanden in te halen: maak van de aangekondigde reparatie een renovatie.

Lees verder


13 april 2021 08:28 ‐ Bron: AOb

Minder zij-instromers door corona

Basisschoolleerlingen in groep 8 van het schooljaar 2019/’20 kregen te maken met een definitief schooladvies dat lager uitviel dan in voorgaande jaren. Door het vervallen van de eindtoets vanwege de coronacrisis kon het schooladvies niet naar boven bijgesteld worden.

Lees verder


13 april 2021 08:28 ‐ Bron: Platform Samen Opleiden & Professionaliseren

Subsidie | Pilots ‘Doorlopende begeleiding startende leraren’

Leraren in het primair onderwijs die een goede begeleiding willen in de eerste drie jaar na hun opleiding, kunnen vanaf 1 september 2021 deelnemen aan de pilot ‘doorlopende begeleiding startende leraren’. Het doel van de pilot is om een vloeiende overgang te creëren van de begeleiding tijdens de opleiding naar de startfase.

Lees verder


12 april 2021 10:28 ‐ Bron: arbeidsmarktplatform primair onderwijs

Handreiking: Aan de slag voor de klas!

Wat is nodig om een carrièreswitch van de financiële sector naar het onderwijs soepel te laten verlopen? Uit welke stappen bestaat deze overstap eigenlijk en wie is waar verantwoordelijk voor? De reis van een baan in de financiële sector naar een baan voor de klas verschilt per persoon. Daarom is maatwerk heel belangrijk.

Lees verder


12 april 2021 09:28 ‐ Bron: PO-Raad

Onderwijsinspectie publiceert rapport: 'Peil Rekenen-Wiskunde'

De vaardigheid in rekenen-wiskunde van groep 8 leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2019 toegenomen. Desondanks "leren leerlingen niet zo goed rekenen als ze zouden kunnen", zo stelt de Inspectie van het Onderwijs in het rapport Peil Rekenen en Wiskunde. Het onderzoekt concludeert dat het lastig is voor scholen en leraren om het groeipotentieel van met name rekenvaardige leerlingen te benutten. 

Lees verder


09 april 2021 09:28 ‐ Bron: PO-Raad

OCW publiceert stappenplan voor maken ‘schoolscan’

et ministerie van OCW publiceerde vandaag een stappenplan dat scholen helpt met het maken van een schoolscan. De scan is de eerste stap in het Nationaal Programma Onderwijs na Corona zoals het ministerie dat schetste. De PO-Raad constateert dat het stappenplan aansluit bij wat scholen al doen: in kaart brengen hoe de leerlingen ervoor staan. Bovendien is het stappenplan vrijwillig. 

Lees verder


09 april 2021 08:28 ‐ Bron: Onderwijsinspectie

Veel leerlingen leren niet zo goed rekenen als ze zouden kunnen

Aan het eind van het basisonderwijs (bo) behaalt 33% van de leerlingen het niveau 1S voor rekenen-wiskunde. In het speciaal basisonderwijs (sbo) is dit 1,8%. Daarmee liggen de prestaties voor het streefniveau nog ver verwijderd van de ambitie van 65% 1S die de commissie-Meijerink in 2010 formuleerde.

Lees verder


09 april 2021 07:28 ‐ Bron: vosabb

‘Digitale geletterdheid met spoed in curriculum’

Aan het curriculum van het primair en voortgezet onderwijs moet met spoed digitale geletterdheid worden toegevoegd. Dat adviseert de Cyber Security Raad (CSR).

Lees verder


08 april 2021 12:28 ‐ Bron: Nederlands Jeugdinstituut

CPB: Nationaal Programma Onderwijs kan in de knel komen door personeelstekort

Het personeelstekort in het onderwijs maakt het waarschijnlijk onmogelijk om voor eind 2023 de 8,5 miljard euro van het Nationaal Programma Onderwijs te besteden. Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) in zijn Centraal Economisch Plan 2021.

Lees verder


08 april 2021 10:28 ‐ Bron: BAB

BAB congres 2021 | ' Kansengelijkheid'

Op 10 april 2021 organiseert de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB) het BAB-congres. Vanwege de coronamaatregelen zal dit congres online plaatsvinden. Deze dag zal in het teken staan van kansengelijkheid. In de ochtend vindt er een Keynote van prof. dr. Monique Volman plaats en zijn er presentaties van betrokkenen van het Actieplan PO. In de middag zullen er een aantal inspirerende workshops worden gegeven door Marita Eskes (Expertis), Hein Broekkamp (de Onderwijsraad), Marcel Schmeier (Expertis) en Marijke Mullender (Succes for all).

Lees verder


Actueel

In het archief