19 oktober 2021 09:28 ‐ Bron: Platform Samen Opleiden & Professionaliseren

22 november 2021 | Informatiebijeenkomst Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen en Samen Opleiden

Het ministerie van OCW sloot in oktober 2020 met de Vereniging Hogescholen (VH) en Vereniging Universiteiten (VSNU) een bestuursakkoord met als doel om de flexibilisering van de lerarenopleidingen te versnellen en versterken. Naast een gezamenlijke agenda – zie kader onderaan dit bericht – zijn ook per sector doelen gesteld met als algemeen doel het aantrekkelijker maken om leraar te worden, te zijn en te blijven. 

Lees verder


18 oktober 2021 08:28 ‐ Bron:

Scholen willen meer tijd om coronageld te besteden, ministerie niet happig

Scholen krijgen dit en volgend schooljaar geld om leerachterstanden die tijdens de coronacrisis zijn ontstaan weg te werken. Verschillende scholen denken erover na om vanwege het lerarentekort langer de tijd te nemen om dit geld uit te geven, zo vertelt de PO-Raad aan NU.nl. Volgens het ministerie van Onderwijs is dat echter niet de bedoeling.

Lees verder


18 oktober 2021 08:28 ‐ Bron: PO-Raad

PO-Raad vraagt aandacht onderhandelaars voor prioriteiten primair onderwijs

Schoolgebouwen, aantrekkelijk werk, kinderopvang voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar en het omvormen van het NPO tot een duurzaam verbeterprogramma. Dat zijn de vier thema’s waar de PO-Raad aandacht voor vraagt in een brief aan de informateurs en onderhandelaars van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. 

Lees verder


15 oktober 2021 14:28 ‐ Bron: PO-Raad

Werkomgeving inclusieve cultuur | Voor het bevorderen van diversiteit in scholen

In een divers team werken leraren met verschillende achtergronden en ervaringen samen. Maar hoe werk je als school aan een inclusieve cultuur? En waar moet je beginnen? Om scholen hierbij te ondersteunen is de werkomgeving inclusieve cultuur ontwikkeld. Met behulp van de werkomgeving wordt de huidige situatie in kaart gebracht en krijgen scholen handvatten om te werken aan het duurzaam verbeteren van een inclusieve cultuur. 

Lees verder


15 oktober 2021 11:28 ‐ Bron: Onderwijsinspectie

Gevolgen van 16 maanden corona voor het primair onderwijs

De inspectie heeft in alle sectoren van het onderwijs een onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van corona. Op onderstaande webpagina's beschrijven we de belangrijkste resultaten van het primair onderwijs. Het onderzoek vond plaats in de periode april tot en met juni 2021. Onderaan deze pagina vindt u het technisch rapport met de data, onderzoeksopzet en verantwoording.

Lees verder


14 oktober 2021 09:28 ‐ Bron: Skills voor de klas

Skills voor de klas

De campagne ‘Skills voor de klas’ laat middelbare scholieren in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis op een bijzondere manier ontdekken of zij skills voor de klas hebben. De campagne is bedoeld om het ‘werken in het basisonderwijs’ vroegtijdig te promoten en te laten zien hoe mooi en veelzijdig het beroep is. De campagne is een initiatief van vijf primair onderwijsbesturen: Siko, SIC, Primo, UN1EK en Wijzer i.s.m. de pabo's: Inholland, Thomas More en Hogeschool Rotterdam. Samen organiseren ze een roadtour langs zes middelbare scholen met een speciale 'Skills voor de klas Escaperoombus'.

Lees verder


14 oktober 2021 07:28 ‐ Bron: arbeidsmarktplatform primair onderwijs

Klassen Kennisbank: brug tussen wetenschap en praktijk

Wil je meer doen op het gebied van gelijke kansen voor alle kinderen?

De Klassen Kennisbank is de plek om kennis op te doen over wat er speelt en waar jouw invloed ligt. Wetenschappelijke inzichten beschreven in normale mensentaal, met de verhalen uit de docuserie Klassen als inspiratiebron of gespreksstarter. Kansenongelijkheid is en blijft een veelkoppig monster, maar er is van alles aan te doen.

Laat deze kennisbank jouw begin zijn, of een tussenstop, maar zeker niet het einde.13 oktober 2021 08:28 ‐ Bron: PO-Raad

Bestuurder Frits Hoekstra: ‘Kansengelijkheid vraagt om meer leraren en goed taal-en rekenonderwijs’

Naar aanleiding van de eerste sectorrapportage voor het primair onderwijs vertellen schoolbestuurders welke thema’s in hun regio op dit moment aandacht verdienen en hoe collega-bestuurders en politiek daaraan kunnen bijdragen. Frits Hoekstra van SCOPE-scholen geeft de urgentie aan van meer leraren en goed taal- en rekenonderwijs voor kansengelijkheid.

Lees verder


13 oktober 2021 08:28 ‐ Bron: arbeidsmarktplatform primair onderwijs

Beter lesgeven start bij begeleiding

Begeleiding helpt om de professionele vaardigheden van beginnende leraren te versterken en de basis te leggen voor een professionele leercultuur. Dat blijkt uit het onderzoek dat prof. Dr. Wim van de Grift deed vanuit het Arbeidsmarktplatform PO in het project ‘Kom kijken in de klas’. 

Lees verder


11 oktober 2021 09:28 ‐ Bron: Didactiefonline

Leer ze lezen

In Leer ze lezen, praktische inzichten uit onderzoek voor leraren basisonderwijs zijn 23 kernpublicaties uit de schatkamer van het internationale onderzoek bijeengebracht. Leesonderzoekers Amos van Gelderen, Kees de Glopper en Roel van Steensel selecteerden 23 kernartikelen over de fundamenten van goed leesonderwijs.

Lees verder


Actueel

Skills voor de klas14 okt
Leer ze lezen11 okt

In het archief