Nieuwsoverzicht blijf van alles op de hoogte


De Pabo in Breda wil meer diversiteit aan studenten op de opleiding

15 april 2024 16:28 ‐ Bron: Punt.avans

Aan de Pabo in Breda zijn afgelopen september 198 kersverse studenten gestart. Van dit aantal zijn er 48 studenten man

Lees verder

Nieuwe leerlingenprognoses beschikbaar in het Scenariomodel PO

15 april 2024 14:28 ‐ Bron: arbeidsmarktplatform primair onderwijs

Voor een succesvolle aanpak van het personeelstekort in het primair onderwijs is inzicht in de personeelsbehoefte en ontwikkeling van het aantal leerlingen nodig

Lees verder


Voorjaarsnota: meevaller op onderwijs door minder geboortes – PO/VO

15 april 2024 14:28 ‐ Bron: VosAbb

In de Voorjaarsnota 2024 staat dat zich structureel een meevaller van € 568,5 miljoen voordoet op de leerlingen- en studentenraming (Referentieraming)

Lees verder

PO-Raad en Sectorraad GO: groei gespecialiseerd onderwijs dwingt volgend kabinet tot scherpe keuzes

15 april 2024 13:28 ‐ Bron: PO-Raad

De groei van het gespecialiseerd onderwijs stelt de sector voor grote uitdagingen

Lees verder


Succesvol zij-instromen in het onderwijs: zo doe je dat!

15 april 2024 11:28 ‐ Bron: AOb

Zij-instromen is al pittig genoeg. Met deze zeven tips kom je beter beslagen ten ijs

Lees verder

Pabo’s niet splitsen maar opleiden over grenzen van het primair onderwijs heen!

15 april 2024 08:28 ‐ Bron: Landelijk Expertisecentrum po-vo

De Landelijke Expertisecentra voor het Jonge Kind (LEJK) en voor de doorgaande lijn van PO naar VO (LEPOVO) willen bijdragen aan een verdere verbetering van het (opleidings) opnderwijs aan 2-14 jarigen

Lees verder 


Rapport | Delicate verbanden regionale netwerken SO&P

11 april 2024 14:28 ‐ Bron: PO-Raad

Hoe regionale netwerken ‘Samen Opleiden en Professionaliseren’ functioneren. 
Oonderzoek in opdracht van de PO-Raad naar regionale netwerken ‘Samen opleiden en professionaliseren’

Lees verder 

Minder les, betere kwaliteit?

08 april 2024 08:28 ‐ Bron: Didactief online

Kan de vierdaagse lesweek het formatietekort terugdringen en uitgaven aan externe inhuur verminderen

Lees verder


Slimme tech kan de leraar een handje helpen, niet vervangen

08 april 2024 08:28 ‐ Bron: AOb

Bestuurders, politici en experts nemen een voorschot op grazige weiden vol technologie die de leerkracht ontlast en het onderwijs beter maakt

Lees verder

Scholen kunnen gescheiden leefwerelden bij elkaar brengen – PO/VO

08 april 2024 08:28 ‐ Bron: VossAbb

Het onderwijs is een centraal aangrijpingspunt in het tegengaan van gescheiden leefwerelden. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in de studie De leefwerelden van arm en rijk

Lees verder


In het archief