11 augustus 2020 14:39 ‐ Bron:

Meer muziek in de klas

In november 2019 bezocht Koningin Máxima, als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas, Hogeschool De Kempel, een pabo die een voorbeeldfunctie heeft voor muziekonderwijs op basisscholen. Koningin Máxima was aanwezig bij de ondertekening van MuziekAkkoord Helmond.

Kijk hier naar de aftermovie


11 augustus 2020 14:28 ‐ Bron: NOS

Introweken studenten mogen toch doorgaan, maar met grote beperkingen

De introductieweken voor nieuwe studenten op universiteiten en hogescholen mogen toch doorgaan, zolang de organisatoren zich aan bepaalde beperkingen houden. Dat gaat het kabinet vanavond bekendmaken, zeggen bronnen in Den Haag.

Lees verder


03 augustus 2020 10:28 ‐ Bron: De Telegraaf

Run op plek voor de klas

Het aantal aanmeldingen voor de deeltijdopleiding van de pabo is in een jaar met ruim 20 procent gestegen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Vereniging Hogescholen. Volgens de koepelorganisatie komt deze stijging door het toenemend aantal omscholers dat voor het onderwijs kiest.

Lees verder


28 juli 2020 14:28 ‐ Bron:

Protocol heropening ALO onderwijs en Pabo in de praktijk

Aansluitend bij het OMT-advies, het kabinetsbeleid en het voorlopig protocol heropening hbo- onderwijs (16 juni 2020) willen ALO Nederland en het PABO netwerk Bewegingsonderwijs hun gemeenschappelijke verantwoordelijkheid vormgegeven door te werken conform onderstaand protocol. De partijen adviseren de volgende werkwijze voor de praktijklessen op ALO’s en bewegingsonderwijs op PABO’s.

Lees verder


27 juli 2020 11:28 ‐ Bron: Platform Samen Opleiden & Professionaliseren

Werk - en leefomstandigheden van leraren in beeld

TALIS (Teaching and Learning International Survey) is een internationaal, grootschalig onderzoek naar leraren, schoolleiders en de leeromgeving op scholen. Aan TALIS 2018 hebben in Nederland ruim 2.500 leraren en bijna 180 schoolleiders van ruim 160 scholen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs deelgenomen, in het primair onderwijs hebben ruim 2.000 leraren en bijna 180 schoolleiders van bijna 180 scholen deelgenomen.

Lees verder


24 juli 2020 10:17 ‐ Bron: Platform samen opleiden & professionaliseren

29-10 | Themabijeenkomst: 'Van waarde: startende leraren in de lerende schoolorganisatie'

Door de begeleiding van startende leraren goed te verankeren in de schoolorganisatie kan de koppeling worden gemaakt met bredere organisatievraagstukken, zoals het voorkomen van uitval van leraren en het vergroten van de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep. 

Lees verder


24 juli 2020 10:11 ‐ Bron: PO-Raad

PO-Raad: Nu keuzes maken voor de toekomst van ons onderwijs

De PO-Raad wil de onderwijskwaliteit verbeteren en bepleit aanzienlijke vernieuwingen aan ons onderwijssysteem. De PO-Raad vraagt investeringen op het gebied van kindcentra, voorschoolse educatie, ontwikkelkansen voor alle kinderen, doorlopende leerlijnen en professionalisering van de sector. Met komende kabinetten willen we een heldere koers bepalen én varen voor de toekomst van ons onderwijs.

Lees verder


24 juli 2020 09:28 ‐ Bron: PO-Raad

Wat verandert er in het nieuwe schooljaar voor het primair onderwijs

De Onderwijsinspectie start met een nieuw onderwijsresultatenmodel en hanteert een geactualiseerd onderzoekskader, ieder schoolbestuur actualiseert en herwaardeert de directie- en onderwijsondersteunende functies en vanaf nu moeten alle schoolpleinen rookvrij zijn. De PO-Raad zet de belangrijkste wijzigingen voor het primair onderwijs voor je op een rij.

Lees verder


20 juli 2020 14:28 ‐ Bron: PO-Raad

Pabo's starten met opleidingsroute voor het jonge of oudere kind

Studenten van zes verschillende pabo’s kunnen vanaf september 2020 kiezen voor een specialisatie voor het jonge kind vanaf de start van hun opleiding. Minister Van Engelshoven heeft hier ruimte voor gemaakt naar aanleiding van een motie van Kamerleden Heerema (VVD) en Rog (CDA). Deze motie roept op om een specifieke bevoegdheid voor het jonge of oudere kind wettelijk te regelen en per september 2020 te starten met pilots.

Lees verder


09 juli 2020 09:15 ‐ Bron: Fontys

Fontys start vanaf september met nieuwe richting Pabo Jonge Kind Specialist

Studenten aan de opleiding leraar basisonderwijs van Fontys Hogeschool Kind en Educatie in Den Bosch en de Nieuwste Pabo in Sittard kunnen vanaf komend studiejaar deelnemen aan het traject ‘Pabo Jonge Kind Specialist’. 

Lees verder


Actueel

In het archief