Nieuwsoverzicht blijf van alles op de hoogte


14 juni | Lectorale rede en festival Urban Care & Education

24 mei 2024 14:28 ‐ Bron: Hogeschool Windesheim

Hogeschool Windesheim nodigt je van harte uit voor de lectorale rede van Chiel van der Veen, lector Urban Care & Education en de openbare les van associate lector Edith Roefs

Lees verder/meld aan

'Coalitieakkoord biedt ruimte voor structurele financiering, zorgen over bezuinigingen op kansengelijkheid'

24 mei 2024 07:28 ‐ Bron: PO-Raad

De PO-Raad vindt het positief dat PVV, VVD, NSC en BBB werk maken van duurzame onderwijsbekostiging en een einde willen maken aan de subsidieconfetti

Lees verder


Funderend onderwijs moet bijna half miljard inleveren

24 mei 2024 07:28 ‐ Bron: VOSABB

Het beoogde rechtse kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB gaat voor bijna een half miljard euro bezuinigen op het primair en voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit de budgettaire bijlage bij het hoofdlijnenakkoord.

Lees verder

6 juni | ‘Duurzaamheid en internationalisering: kansen en dilemma’s’

24 mei 2024 07:28 ‐ Bron:

Hoe verhouden internationalisering en duurzaamheid zich tot elkaar? Welke dilemma’s dienen zich aan

Lees verder 


Hoe krijgen we studenten weer naar de les?

21 mei 2024 15:28 ‐ Bron: AOb

Bezuinigingen, tijdelijke contracten die niet verlengd worden, vacaturestops. Het hbo kampt met demografische krimp die wordt versterkt door een hoge studie-uitval

Lees verder

‘Nieuwe coalitie zet lijn demissionaire kabinet door’

21 mei 2024 14:28 ‐ Bron: VOSABB

Emeritus hoogleraar Onderwijsrecht Paul Zoontjens zegt in Trouw dat het beoogde rechtse kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB met het hoofdlijnenakkoord slechts de lijn van het demissionaire kabinet doorzet.

Lees verder


Regionaal samenwerken aan arbeidsmarktvraagstukken in het onderwijs

21 mei 2024 14:28 ‐ Bron: Samenwerkingslab

'De regio' is steeds vaker het niveau waar complexe maatschappelijke opgaven moeten worden opgepakt. In allerlei sectoren en rondom uiteenlopende thema's

Lees verder

Geopend: aanbesteding voor indienen kansrijke interventies basisvaardigheden po, vo en (v

19 mei 2024 10:28 ‐ Bron: NRO

Interventieaanbieders kunnen tot 24 juni 2024 kansrijke interventies indienen voor taal, rekenen/wiskunde, digitale geletterdheid of burgerschap in het po, vo 

Lees verder


Coronamaatregelen hadden positief effect op onderwijs

19 mei 2024 10:28 ‐ Bron: VosAbb

De coronamaatregelen voor het onderwijs, zoals financiële steun voor online leren en toegang tot internet, hebben een positief effect gehad op met name kwetsbare leerlingen

Lees verder

Ook in Vlaanderen zou men er een toetshoofd van krijgen

19 mei 2024 10:28 ‐ Bron: Komenskypost

Centrale Vlaamse toetsen hebben hun intrede gedaan in het onderwijs. Ze verdienen een kans.Tegelijkertijd dringt zich een schoonmaakbeurt op in de uitpuilende kasten van (methode)toetsen en leerlingvolgsystemen, anders gaan leerlingen er een toetshoofd van krijgen.

Lees verder