30 oktober 2020 10:28 ‐ Bron: Les op Afstand

Hybride onderwijs en onderwijs op afstand in het po en vo

Op lesopafstand.nl vind je alle betrouwbare informatie die je nodig hebt voor het organiseren van hybride onderwijs en onderwijs op afstand.We helpen scholen met het combineren van onderwijs thuis en op school wanneer dat nodig is. Denk aan situaties waarbij een leraar afwezig is, een of meer leerlingen thuis moeten blijven, klassen vanuit huis onderwijs volgen of de school tijdelijk dicht is. Of het nu een korte of langere periode betreft: het is belangrijk dat het onderwijs kan doorgaan.

Lees verder29 oktober 2020 08:28 ‐ Bron: Vos/abb

Pabo's moeten zich richten op curriculumherziening - PO

Een meerderheid in de Tweede Kamer is het ermee eens dat de pabo’s hun onderwijs alvast moeten afstemmen op de komende curriculumherziening. Een motie waarin dat staat, is aangenomen.

Lees verder


28 oktober 2020 14:28 ‐ Bron: Scienceguide

Leesbevordering begint ook op de niet-academische pabo

Het afschaffen van de reguliere pabo is niet de oplossing voor de slechte leesvaardigheid van kinderen. De sleutel ligt in leesplezier, te bereiken door veel voor te lezen in de klassen en kinderen een ruime keuze aan boeken te geven die bij hen past.

Lees verder


27 oktober 2020 14:28 ‐ Bron: NOS

Kamer stemt voor afschaffen bindend studieadvies

Als het aan de Tweede Kamer ligt, wordt het bindend studieadvies (bsa) na het eerste studiejaar op hbo en universiteit afgeschaft. Een meerderheid steunt het voorstel van GroenLinks om het bindend advies, waardoor studenten mogelijk moeten stoppen met hun studie, te vervangen door een niet-bindend advies. 

Lees verder


26 oktober 2020 10:28 ‐ Bron: Platform Samen Opleiden

Terugblik | De week van Samen Opleiden

We kijken met veel plezier en voldoening terug op ‘De week van Samen Opleiden’ met meer dan 500 deelnemers. Een week vol informatie, inspiratie, digitale ontmoetingen en hopelijk veel inzichten waarmee u in de eigen praktijk verder kunt. Op deze pagina kunt u alle podcasts, lezingen, publicaties en congresmails op uw gemak beluisteren en bekijken.

Lees verder


23 oktober 2020 08:28 ‐ Bron: PO-Raad

Doorbraak in verdere flexibilisering van de lerarenopleidingen

Het ministerie van OCW, de Vereniging Hogescholen en VSNU tekenden op 12 oktober een samenwerkingsovereenkomst voor flexibelere lerarenopleidingen. Door te investeren in de verdere flexibilisering van lerarenopleidingen verwachten lerarenopleidingen beter aan te sluiten op eerder opgedane kennis en ervaringen van aankomende leraren en op de beroepspraktijk.

Lees verder


23 oktober 2020 08:28 ‐ Bron: Vos/abb

Inclusief Onderwijs Maand - 21 oktober t/m 16 november

In de Inclusief Onderwijs Maand van 21 oktober tot en met 16 november staat het belang van goed onderwijs voor álle kinderen centraal.

Lees verder


23 oktober 2020 08:28 ‐ Bron: Parool

Deze mannen kozen voor de klas: ' Leerlingen zijn mijn benzine'

Al 25 jaar daalt het aantal mannen dat kiest voor een carrière voor de klas. Deze Amsterdamse meesters – allen zijinstromers –snappen niet waarom. ‘Mijn leerlingen zijn mijn benzine, ze houden mijn motor draaiende.’

Lees verder


15 oktober 2020 10:28 ‐ Bron: Commissie Onderwijsbevoegdheden

Online sessies Commissie Onderwijsbevoegdheden

Op 27 en 30 oktober organiseert de Commissie Onderwijsbevoegdheden een tweetal online sessies, waaraan per keer maximaal 1000 mensen kunnen deelnemen. Hieronder treft u de uitnodiging hiervoor aan.

Lees verder


14 oktober 2020 10:18 ‐ Bron:

Pabo's: Meer aandacht voor speciale onderwijszorg

In opdracht van het landelijk overleg lerarenopleidingen basisonderwijs heeft het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ) onderzoek gedaan naar de mate en de wijze waarop pabo’s aandacht besteden aan het onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften/speciale onderwijszorg en hoe daarin samengewerkt wordt met het onderwijsveld. Het NCOJ constateert dat de pabo’s het belang van het onderzochte thema nadrukkelijk onderkennen en dat zij actief willen inzetten op verdere curriculumontwikkeling.

Lees verderActueel

In het archief