Laatste nieuws

Schrijf je in voor de Paboweb nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Hybride onderwijs en onderwijs op afstand in het po en vo

30 oktober 2020

Op lesopafstand.nl vind je alle betrouwbare informatie die je nodig hebt voor het organiseren van hybride onderwijs en onderwijs op afstand.We helpen scholen met het combineren van onderwijs thuis en op school wanneer dat nodig is. Denk aan situaties waarbij een leraar afwezig is, een of meer leerlingen thuis moeten blijven, klassen vanuit huis onderwijs volgen of de school tijdelijk dicht is. Of het nu een korte of langere periode betreft: het is belangrijk dat het onderwijs kan doorgaan.

Lees verder


Pabo's moeten zich richten op curriculumherziening - PO

29 oktober 2020

Een meerderheid in de Tweede Kamer is het ermee eens dat de pabo’s hun onderwijs alvast moeten afstemmen op de komende curriculumherziening. Een motie waarin dat staat, is aangenomen.

Lees verder


Leesbevordering begint ook op de niet-academische pabo

28 oktober 2020

Het afschaffen van de reguliere pabo is niet de oplossing voor de slechte leesvaardigheid van kinderen. De sleutel ligt in leesplezier, te bereiken door veel voor te lezen in de klassen en kinderen een ruime keuze aan boeken te geven die bij hen past.

Lees verder


Kamer stemt voor afschaffen bindend studieadvies

27 oktober 2020

Als het aan de Tweede Kamer ligt, wordt het bindend studieadvies (bsa) na het eerste studiejaar op hbo en universiteit afgeschaft. Een meerderheid steunt het voorstel van GroenLinks om het bindend advies, waardoor studenten mogelijk moeten stoppen met hun studie, te vervangen door een niet-bindend advies. 

Lees verder


Terugblik | De week van Samen Opleiden

26 oktober 2020

We kijken met veel plezier en voldoening terug op ‘De week van Samen Opleiden’ met meer dan 500 deelnemers. Een week vol informatie, inspiratie, digitale ontmoetingen en hopelijk veel inzichten waarmee u in de eigen praktijk verder kunt. Op deze pagina kunt u alle podcasts, lezingen, publicaties en congresmails op uw gemak beluisteren en bekijken.

Lees verder


Doorbraak in verdere flexibilisering van de lerarenopleidingen

23 oktober 2020

Het ministerie van OCW, de Vereniging Hogescholen en VSNU tekenden op 12 oktober een samenwerkingsovereenkomst voor flexibelere lerarenopleidingen. Door te investeren in de verdere flexibilisering van lerarenopleidingen verwachten lerarenopleidingen beter aan te sluiten op eerder opgedane kennis en ervaringen van aankomende leraren en op de beroepspraktijk.

Lees verder


Meer nieuws

Thema's


Wij houden voor u het nieuws, de vergaderstukken en de plannen bij van zowel langlopende als nieuwe thema's binnen de lerarenopleidingen basisonderwijs in Nederland.

Hieronder staan de meest actuele thema's. U kunt alle thema's hier bekijken


Paboweblogs Barbara de Kort
opgemerkt nabeschouwd overdacht
Specialisatie jonge kind
samenwerkingsproject Sardes
Lerarentekort
maatwerk en mogelijkheden
Bewegingsonderwijs
leergang bewegingsonderwijs
LPNPO
Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs
Academische Pabo
overzicht 2018
Kennisnetwerk Jonge kind
Specialisatie Jonge Kind
Routes naar het Leraarschap
Opleidingstrajecten per pabo


Meer thema's