Laatste nieuws

Schrijf je in voor de Paboweb nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

22 november 2021 | Informatiebijeenkomst Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen en Samen Opleiden

19 oktober 2021

Het ministerie van OCW sloot in oktober 2020 met de Vereniging Hogescholen (VH) en Vereniging Universiteiten (VSNU) een bestuursakkoord met als doel om de flexibilisering van de lerarenopleidingen te versnellen en versterken. Naast een gezamenlijke agenda – zie kader onderaan dit bericht – zijn ook per sector doelen gesteld met als algemeen doel het aantrekkelijker maken om leraar te worden, te zijn en te blijven. 

Lees verder


Scholen willen meer tijd om coronageld te besteden, ministerie niet happig

18 oktober 2021

Scholen krijgen dit en volgend schooljaar geld om leerachterstanden die tijdens de coronacrisis zijn ontstaan weg te werken. Verschillende scholen denken erover na om vanwege het lerarentekort langer de tijd te nemen om dit geld uit te geven, zo vertelt de PO-Raad aan NU.nl. Volgens het ministerie van Onderwijs is dat echter niet de bedoeling.

Lees verder


PO-Raad vraagt aandacht onderhandelaars voor prioriteiten primair onderwijs

18 oktober 2021

Schoolgebouwen, aantrekkelijk werk, kinderopvang voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar en het omvormen van het NPO tot een duurzaam verbeterprogramma. Dat zijn de vier thema’s waar de PO-Raad aandacht voor vraagt in een brief aan de informateurs en onderhandelaars van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. 

Lees verder


Werkomgeving inclusieve cultuur | Voor het bevorderen van diversiteit in scholen

15 oktober 2021

In een divers team werken leraren met verschillende achtergronden en ervaringen samen. Maar hoe werk je als school aan een inclusieve cultuur? En waar moet je beginnen? Om scholen hierbij te ondersteunen is de werkomgeving inclusieve cultuur ontwikkeld. Met behulp van de werkomgeving wordt de huidige situatie in kaart gebracht en krijgen scholen handvatten om te werken aan het duurzaam verbeteren van een inclusieve cultuur. 

Lees verder


Gevolgen van 16 maanden corona voor het primair onderwijs

15 oktober 2021

De inspectie heeft in alle sectoren van het onderwijs een onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van corona. Op onderstaande webpagina's beschrijven we de belangrijkste resultaten van het primair onderwijs. Het onderzoek vond plaats in de periode april tot en met juni 2021.


Skills voor de klas

14 oktober 2021

De campagne ‘Skills voor de klas’ laat middelbare scholieren in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis op een bijzondere manier ontdekken of zij skills voor de klas hebben. De campagne is bedoeld om het ‘werken in het basisonderwijs’ vroegtijdig te promoten en te laten zien hoe mooi en veelzijdig het beroep is. De campagne is een initiatief van vijf primair onderwijsbesturen: Siko, SIC, Primo, UN1EK en Wijzer i.s.m.


Meer nieuws

Thema's


Wij houden voor u het nieuws, de vergaderstukken en de plannen bij van zowel langlopende als nieuwe thema's binnen de lerarenopleidingen basisonderwijs in Nederland.

Hieronder staan de meest actuele thema's. U kunt alle thema's hier bekijken


LPNPO
Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs
Kennisnetwerk Oudere Kind
Specialisatie Oudere Kind
Pabo's en passend onderwijs
Werkgroep speciale onderwijszorg | passend onderwijs
Paboweblogs Barbara de Kort
opgemerkt nabeschouwd overdacht
Nationaal Programma Onderwijs
Leervertragingen inhalen en onderwijs verbeteren
Kennisnetwerk Jonge kind
Specialisatie Jonge Kind
Specialisatie jonge kind
samenwerkingsproject Sardes
Lerarentekort
maatwerk en mogelijkheden
Bewegingsonderwijs
leergang bewegingsonderwijs
Academische Pabo
overzicht 2018


Meer thema's