Laatste nieuws

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.


Pseudowetenschap in onderwijs

27 februari 2024

Stop de wildgroei aan onbewezen behandelingen voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen

Lees verder


Wat is ‘passend’ onderwijs? Jij mag het zeggen

27 februari 2024

Er moet een landelijke norm voor basisondersteuning passend onderwijs komen

Lees verder


Kritiek groeit op aanpak lerarentekort: "Er is méér nodig"

27 februari 2024

Terwijl onderwijsminister Mariëlle Paul door wil op de ingeslagen weg, hebben belangrijke onderdelen uit de aanpak van het lerarentekort vertraging opgelopen

Lees verder


Reken- en wiskundevaardigheden van veel leerlingen in onderbouw voortgezet onderwijs blijven achter

27 februari 2024

Een flink deel van de leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (vo) heeft nog niet de reken- en wiskundevaardigheden die nodig zijn

Lees verder


Diversiteit en inclusie in 2024: verbinden en leren van elkaar

27 februari 2024

Meer diversiteit en inclusie: we weten het, we willen het maar toch is het in de praktijk best lastig om het daadwerkelijk te realiseren

Lees verder


12 april | Conferentie schrijfonderwijs

23 februari 2024

Alles wat je leest, is ooit door iemand opgeschreven! Toch blijkt schrijven veelal onderbelicht en in de schaduw van leesonderwijs te staan

Meld je aan


Meer nieuws

Thema's


Wij houden voor u het nieuws, de vergaderstukken en de plannen bij van zowel langlopende als nieuwe thema's binnen de lerarenopleidingen basisonderwijs in Nederland.

Hieronder staan de meest actuele thema's. U kunt alle thema's hier bekijken


📂 Landelijk Expertise Centrum Jonge Kind
Samenwerking onderzoek, opleiding en praktijk
📂 Landelijk Expertise Centrum PO-VO
Samenwerking onderzoek,opleiding en praktijk
📂 Onderwijsregio's
Combinatie RAP-regio's met de SO&P-regio's
📂 Beroepsbeeld Leraar
Jouw beroep, jouw beeld
📂 Samen Opleiden & Professionaliseren
Duurzame inrichting opleiding en professionalisering
📂 Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs
Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs
📂 Alliantie Divers voor de klas
Werk maken van diversiteit en inclusiviteit
📂 (Herijking) kennisbases voor pabo
Onder constructie
📂 Actualisatie kerndoelen PO, VO en (V)SO
kerndoelen richting gevend voor de kennisbases
📂 Zij-instroom in het beroep
Activiteiten
📂 Bewegingsonderwijs
leergang bewegingsonderwijs
📂 Goed voorbereid naar de Pabo
Toelichting


Meer thema's