Laatste nieuws

Schrijf je in voor de Paboweb nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Lector Chiel van der Veen is bezig kansengelijkheid in Almere te verbeteren

29 mei 2023

Het onderwijs kent veel uitdagingen. Chiel van der Veen, lector aan Hogeschool Windesheim in Almere gaat aan de slag om de kwaliteit en toegankelijkheidvan het onderwijs aan te pakken. De grootste uitdaging is het verbeteren van de kansengelijkheid voor alle kinderen en jongeren in Almere. 

Lees verder


Actueel | Voorlopers onderwijsregio’s van start

25 mei 2023

Tot 28 april konden samenwerkende schoolbesturen, lerarenopleidingen en de beroepsgroep zich aanmelden als voorloper voor de ontwikkeling tot Onderwijsregio. Uiteindelijk zijn er verdeeld over het land maar liefst 29 aanvragen ingediend, vaak bovensectoraal, maar soms ook specifiek voor po, vo of mbo. Ook zijn een aantal landelijke aanvragen ingediend.

Lees verder


Post-hbo coördinator Burgerschaps-onderwijs

24 mei 2023

8 pabo's hebben de handen ineen geslagen. Zij hebben gezamenlijk een post-hbo coördinator burgerschaps-onderwijs ontwikkeld. Bij scholen en leerkrachten is sprake van handelingsverlegenheid over hoe aan burgerschap invulling te geven.


Tweede Kamer plaatst vraagtekens bij ambities masterplan basisvaardigheden

24 mei 2023

De Tweede Kamer steunt op hoofdlijnen de uitwerking van het masterplan basisvaardigheden, maar plaatst vraagtekens bij de haalbaarheid van de geformuleerde ambities. Ook zijn er zorgen over de druk op de sector. Dit blijkt uit het debat over het curriculum en het masterplan basisvaardigheden van 22 mei. 

Lees verder


Zesduizend handtekeningen voor een betere stagevergoeding

24 mei 2023

Ruim zesduizend handtekeningen overhandigden studenten vandaag aan Tweede Kamerleden van GroenLinks, D66 en PvdA. Met het aanbieden van de petitie, opgezet door de AOb, willen de onderwijsstagiairs aandacht voor een standaard stagevergoeding van 750 euro en vooral actie van de Tweede Kamer. 

Lees verder


Stichting Méér Muziek in de Klas slaat een nieuwe koers in!

24 mei 2023

Het programma ‘Méér kunst en cultuur in School en Omgeving’ werd vandaag afgetrapt door onze erevoorzitter Koningin Máxima en minister Wiersma op kindcentrum O3 in Den Haag. 

Lees verder


Meer nieuws

Thema's


Wij houden voor u het nieuws, de vergaderstukken en de plannen bij van zowel langlopende als nieuwe thema's binnen de lerarenopleidingen basisonderwijs in Nederland.

Hieronder staan de meest actuele thema's. U kunt alle thema's hier bekijken


Regio's voor de Arbeidsmarkt van de Toekomst (RATO)
combinatie RAP-regio's met de SO&P-regio's
Lectoraten in de Pabo Update 2022
welke lectoraten zitten waar
Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs
Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs
Routes naar het Leraarschap
Opleidingstrajecten per pabo
Lerarenbeleid December 2022
Gezamenlijke aanpak lerarentekort
Landelijke kennistoetsen pabo
Borgen eindniveau individuele student
Actualisatie kerndoelen PO, VO en (V)SO
kerndoelen richting gevend voor de kennisbases
Pabo's en passend onderwijs
Werkgroep speciale onderwijszorg | passend onderwijs
Lerarentekort
maatwerk en mogelijkheden


Meer thema's