Laatste nieuws

Schrijf je in voor de Paboweb nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Kwink &… de Week Tegen Pesten

22 september 2021

Buitensluiten? Uitgesloten! Dat is dit jaar het thema van de Week Tegen Pesten van 27 september t/m 1 oktober 2021. En omdat Kwink zich inzet om verstorend gedrag, waaronder pestgedrag, te voorkomen om zo een veilige school te creëren, sluit Kwink zich graag aan bij dit initiatief van de Stichting School & Veiligheid.

Hoe? Met het gratis katern Kwink &... de Week Tegen Pesten.


Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Het lerarentekort wordt niet opgelost

22 september 2021

Aan lovende woorden over leraren en onderwijs geen gebrek in de Miljoenennota. Het belang ervan „kan moeilijk worden overschat”. En: „Het aantal en de kwaliteit van leraren en schoolleiders heeft de hoogste prioriteit, want goed onderwijs begint bij hen.” Precies daar zit „de uitdaging” van het demissionaire kabinet: er zijn niet genoeg leraren en het tekort loopt de komende jaren nog verder op.

Het is een van de meest fundamentele en hardnekkigste problemen waar het onderwijs op dit moment mee kampt, naast de toenemende kansenongelijkheid en afnemende lees- en rekenprestaties van leerlingen.


Prinsjesdag 2021: structurele investeringen onderwijs hard nodig

22 september 2021

Het demissionaire kabinet presenteerde de jaarlijkse Miljoenennota en Rijksbegroting op 21 september 2021. Vanwege de demissionaire status van het kabinet zijn deze documenten dit jaar beleidsarm. Dat betekent helaas ook dat er op belangrijke onderwerpen als het lerarentekort, onderwijskwaliteit, schoolgebouwen en kansengelijkheid geen belangrijke stappen worden gezet.


60 miljoen extra voor lerarenbeurs

21 september 2021

Begin dit jaar werd al bekend dat er via het Nationaal Programma Onderwijs eenmalig 8,5 miljard beschikbaar wordt gesteld om corona-achterstanden in het onderwijs weg te werken. Het gaat dan niet alleen om studieachterstanden, maar ook om sociaal-emotionele achterstanden.

Het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs krijgen hiervoor de komende 2,5 jaar in totaal 5,8 miljard. Zo'n 2,7 miljard is bestemd voor het mbo, hbo en wo.

Het demissionair kabinet trekt verder 60 miljoen extra uit voor een lerarenbeurs.


Parels van Samen Opleiden 2021 | Op zoek naar voorbeelden uit de praktijk

21 september 2021

Na twee succesvolle publicaties Samen leraren opleiden: Parels uit de praktijk gaat het Platform werken aan een derde editie van deze Parels. Alle partnerschappen in po, vo en mbo zijn van harte uitgenodigd om daarvoor praktijkvoorbeelden in te dienen.

Lees verder


Sociale partners primair onderwijs gaan om tafel

21 september 2021

De sociale partners in het primair onderwijs gaan om tafel om te kijken wat zij op dit moment kunnen doen voor de sector. Vakbonden en PO-Raad hadden graag met extra structureel geld van een nieuw kabinet de noodzakelijke stappen willen zetten om de loonkloof met het voortgezet onderwijs te dichten. Nu er niet direct zicht is op een nieuw kabinet gaan de partijen in overleg over mogelijkheden om tot een cao te komen ook al weten we nu al dat dit niet genoeg zal zijn voor de werknemers in het primair onderwijs zonder extra structureel geld uit Den Haag.

Lees verder


Meer nieuws

Thema's


Wij houden voor u het nieuws, de vergaderstukken en de plannen bij van zowel langlopende als nieuwe thema's binnen de lerarenopleidingen basisonderwijs in Nederland.

Hieronder staan de meest actuele thema's. U kunt alle thema's hier bekijken


LPNPO
Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs
Kennisnetwerk Oudere Kind
Specialisatie Oudere Kind
Pabo's en passend onderwijs
Werkgroep speciale onderwijszorg | passend onderwijs
Paboweblogs Barbara de Kort
opgemerkt nabeschouwd overdacht
Nationaal Programma Onderwijs
Leervertragingen inhalen en onderwijs verbeteren
Kennisnetwerk Jonge kind
Specialisatie Jonge Kind
Specialisatie jonge kind
samenwerkingsproject Sardes
Lerarentekort
maatwerk en mogelijkheden
Bewegingsonderwijs
leergang bewegingsonderwijs
Academische Pabo
overzicht 2018


Meer thema's