Laatste nieuws

Schrijf je in voor de Paboweb nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Opinie | Aan alle thuisonderwijzers die er klaar mee zijn

25 mei 2020

Ouders die een carrière in het onderwijs overwegen, kunnen daarvoor terugdeinzen nu ze thuis hebben ervaren hoe zwaar het lesgeven aan hun eigen kinderen is. Toch geldt juist voor hen: word leraar!

Lees verder


Zorgen over lerarentekort bij heropening basisscholen: ' Nu helemaal te weinig'

25 mei 2020

Nu op 8 juni de basisscholen weer volledig open gaan, groeien de zorgen over het lerarentekort. ,,Er waren al te weinig leraren en nu helemaal”, zegt Ingrid Doornbos namens de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS).

Lees verder


Gedeeltelijke herstart hbo op lokatie

20 mei 2020

Per 15 juni aanstaande kan het hbo gedeeltelijk herstarten met onderwijs op locatie, zoals toetsing en praktijkonderwijs. Voorzitter Maurice Limmen: ‘Dat is goed nieuws voor onze sector en in het bijzonder voor de studenten die nu de kans krijgen hun studie af te ronden of eventuele achterstanden in te halen. Het is nu aan de instellingen om hiermee verder aan de slag te gaan.'

Lees verder


Subsidie voor extra ondersteuning leerlingen na thuisonderwijs tijdens coronacrisis

19 mei 2020

Het kabinet stelt 244 miljoen euro beschikbaar aan de gehele onderwijssector om leerlingen en studenten die dat nodig hebben extra aandacht te geven na wekenlang thuisonderwijs. Scholen schatten zelf in hoeveel van hun leerlingen baat hebben bij zulke ondersteuning en hoe ze die vormgeven.

Lees verder


Studie kiezen in coronatijd? Scholieren vinden het maar lastig

19 mei 2020

Scholieren vinden een studiekeuze maken in tijden van corona moeilijk. Hun hoofd staat er niet naar en lang niet alle eindexamenleerlingen hebben voor de crisis al een keuze gemaakt. Ze vinden het ook lastig dat ze opleidingen niet kunnen bezoeken. Ten slotte maakt de meerderheid zich zorgen over wat de toekomst zal brengen.

Lees verder


Onderwijsbond:'Minister Slob degradeert het beroep van leraar'

19 mei 2020

Minister Arie Slob ‘degradeert het beroep leraar’ door scholen toe te staan om mensen zonder lesbevoegdheid voor de klas te zetten, vindt de Algemene Onderwijsbond (AOb). Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) gaf vorige week toestemming om in de vier grote steden en Almere bij wijze van experiment ‘andere professionals’ dan docenten een aantal lesuren te laten invullen. Een noodplan tegen het lerarentekort.

Lees verder


Meer nieuws

Thema's


Wij houden voor u het nieuws, de vergaderstukken en de plannen bij van zowel langlopende als nieuwe thema's binnen de lerarenopleidingen basisonderwijs in Nederland.

Hieronder staan de meest actuele thema's. U kunt alle thema's hier bekijken


Specialisatie jonge kind
samenwerkingsproject Sardes
Leren en onderwijzen in de 21e eeuw
nieuwe tijd nieuwe vaardigheden
Lerarentekort
maatwerk en mogelijkheden
10voordeleraar
leraren laten uitblinken in hun vak
Bewegingsonderwijs
leergang bewegingsonderwijs
Lectoraten in de Pabo
onderwerpen van de lectoraten
LPNPO
Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs
Academische Pabo
overzicht 2018
Paboweblogs Barbara de Kort
opgemerkt nabeschouwd overdacht
Routes naar het Leraarschap
Opleidingstrajecten per pabo
Kennisnetwerk Jonge kind
Specialisatie Jonge Kind


Meer thema's