Laatste nieuws

Schrijf je in voor de Paboweb nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Lerarencollectief, researchED en PO-Raad lanceren "Beter thuis in Afstandsonderwijs

27 maart 2020

‘Hoe kunnen leerkrachten en ouders het beste samenwerken om afstandsonderwijs te verzorgen?’, ‘Hoe kun je op afstand differentiëren?’ en ‘moeten we alleen herhalen of kunnen we ook nieuwe stof aanbieden?' Het bieden van onderwijs op afstand vraagt om creativiteit, flexibiliteit en vindingrijkheid van scholen, maar roept ook veel vragen op. 

Lees verder


Eenmalig extra geld voor sbo en (v) so

26 maart 2020

Het speciaal basisonderwijs (sbo) en (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) krijgen eenmalig extra geld om hun begrotingen in lijn te krijgen. De cao-partijen halen het geld uit een reservepotje van het Participatiefonds.

Lees verder


Voorgenomen aanpassing van financieringsmodel opleidingsscholen

25 maart 2020

Onderstaand bericht is een aanvulling op de eerdere communicatie van het Ministerie van OCW over de voorgenomen aanpassing van financieringsmodel opleidingsscholen.

Lees verder


Drie wijze didactische lessen voor afstandsonderwijs

25 maart 2020

"Blijf bij de essentie en breng focus aan." In andere woorden: keep it simple. De auteurs van het recent verschenen boek Wijze lessen stippen de kansen en risico's van digitaal afstandsonderwijs aan. "Didactiek is bij afstandsonderwijs nog belangrijker dan in contactonderwijs."

Lees verder


Blog | Barbara de Kort

25 maart 2020

'Grinding halt'

Een ‘grinding halt’, zo voelt de situatie in de coronacrisis. Ineens thuis zitten, ineens een onderbreking van de routines in het leven, ineens lege schappen en winkels die sluiten. Ineens gesloten onderwijsinstellingen. 

Lees verder


Nieuwe aanvraagronde | Subsidie aspirant-opleidingsscholen 2020

25 maart 2020

Onderstaande informatie is een weergave van de tekst op de website van DUS-I.  Eventuele vragen over de procedure en/of dedocumenten kunt u  stellen via ocwsubsidies@minvws.nl.

Lees verder


Meer nieuws

Thema's


Wij houden voor u het nieuws, de vergaderstukken en de plannen bij van zowel langlopende als nieuwe thema's binnen de lerarenopleidingen basisonderwijs in Nederland.

Hieronder staan de meest actuele thema's. U kunt alle thema's hier bekijken


Paboweblogs Barbara de Kort
opgemerkt nabeschouwd overdacht
Leren en onderwijzen in de 21e eeuw
nieuwe tijd nieuwe vaardigheden
Lerarentekort
maatwerk en mogelijkheden
10voordeleraar
leraren laten uitblinken in hun vak
Bewegingsonderwijs
leergang bewegingsonderwijs
Lectoraten in de Pabo
onderwerpen van de lectoraten
LPNPO
Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs
Academische Pabo
overzicht 2018
Specialisatie jonge kind
samenwerkingsproject Sardes
Routes naar het Leraarschap
Opleidingstrajecten per pabo


Meer thema's