Laatste nieuws

Schrijf je in voor de Paboweb nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Meer muziek in de klas

11 augustus 2020

In november 2019 bezocht Koningin Máxima, als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas, Hogeschool De Kempel, een pabo die een voorbeeldfunctie heeft voor muziekonderwijs op basisscholen. Koningin Máxima was aanwezig bij de ondertekening van MuziekAkkoord Helmond.

Kijk hier naar de aftermovie


Introweken studenten mogen toch doorgaan, maar met grote beperkingen

11 augustus 2020

De introductieweken voor nieuwe studenten op universiteiten en hogescholen mogen toch doorgaan, zolang de organisatoren zich aan bepaalde beperkingen houden. Dat gaat het kabinet vanavond bekendmaken, zeggen bronnen in Den Haag.

Lees verder


Run op plek voor de klas

3 augustus 2020

Het aantal aanmeldingen voor de deeltijdopleiding van de pabo is in een jaar met ruim 20 procent gestegen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Vereniging Hogescholen. Volgens de koepelorganisatie komt deze stijging door het toenemend aantal omscholers dat voor het onderwijs kiest.

Lees verder


Protocol heropening ALO onderwijs en Pabo in de praktijk

28 juli 2020

Aansluitend bij het OMT-advies, het kabinetsbeleid en het voorlopig protocol heropening hbo- onderwijs (16 juni 2020) willen ALO Nederland en het PABO netwerk Bewegingsonderwijs hun gemeenschappelijke verantwoordelijkheid vormgegeven door te werken conform onderstaand protocol. De partijen adviseren de volgende werkwijze voor de praktijklessen op ALO’s en bewegingsonderwijs op PABO’s.

Lees verder


Werk - en leefomstandigheden van leraren in beeld

27 juli 2020

TALIS (Teaching and Learning International Survey) is een internationaal, grootschalig onderzoek naar leraren, schoolleiders en de leeromgeving op scholen. Aan TALIS 2018 hebben in Nederland ruim 2.500 leraren en bijna 180 schoolleiders van ruim 160 scholen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs deelgenomen, in het primair onderwijs hebben ruim 2.000 leraren en bijna 180 schoolleiders van bijna 180 scholen deelgenomen.

Lees verder


29-10 | Themabijeenkomst: 'Van waarde: startende leraren in de lerende schoolorganisatie'

24 juli 2020

Door de begeleiding van startende leraren goed te verankeren in de schoolorganisatie kan de koppeling worden gemaakt met bredere organisatievraagstukken, zoals het voorkomen van uitval van leraren en het vergroten van de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep. 

Lees verder


Meer nieuws

Thema's


Wij houden voor u het nieuws, de vergaderstukken en de plannen bij van zowel langlopende als nieuwe thema's binnen de lerarenopleidingen basisonderwijs in Nederland.

Hieronder staan de meest actuele thema's. U kunt alle thema's hier bekijken


Specialisatie jonge kind
samenwerkingsproject Sardes
Lerarentekort
maatwerk en mogelijkheden
Bewegingsonderwijs
leergang bewegingsonderwijs
LPNPO Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs
Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs
Academische Pabo
overzicht 2018
Paboweblogs Barbara de Kort
opgemerkt nabeschouwd overdacht
Kennisnetwerk Jonge kind
Specialisatie Jonge Kind
Routes naar het Leraarschap
Opleidingstrajecten per pabo


Meer thema's