Laatste nieuws

Schrijf je in voor de Paboweb nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Vanaf 22 augustus: aanvraag subsidie Rijke Schooldag van start

17 augustus 2022

Wil je als kinderopvangorganisatie samen met onderwijspartners een extra impuls geven aan een stimulerende omgeving voor kinderen, voor meer kansengelijkheid in het onderwijs en de maatschappij? Vraag dan de subsidieregeling School en Omgeving (Rijke Schooldag) aan vanaf 22 augustus 2022.

Lees verder


Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden open tot 23 september

17 augustus 2022

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs kunnen tot en met 23 september ondersteuning aanvragen om de resultaten op de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid aantoonbaar te verbeteren. De subsidie komt beschikbaar voor de schooljaren 2022/2023 en en een gedeelte van 2023/2024 tot en met 31 januari 2024.

Lees verder


Meer muziek in de klas

16 augustus 2022

Op veel plaatsen in het land werken studenten van docenten muziek opleidingen en pabo's samen. Soms gaat het om een eenmalige ontmoeting en is er het doel om kennis en inspoiratie op te doen. Er zijn er ook die verder gaan; studenten coachen elkaar en geven feedback op elkaars lesvoorbereiding en lessen.

Lees verder 


Duurzaam PO en PABO congres 2022

13 augustus 2022

Tijdens het Duurzaam PO en PABO congres 2022 van 15 juni stond Samen Leren voor Duurzame Ontwikkeling centraal. Hoe we precies de transitie van een niet-duurzame naar een duurzame samenleving kunnen realiseren is een gezamenlijk leerproces van iedereen: leerkrachten, schoolleiders, ouders, buurtbewoners, natuur- en duurzaamheidsorganisaties, ondernemers, gemeentes.

Lees verder


Monitoring bestuursakkoord flexibilisering lerarenopleidingen

13 augustus 2022

OCW heeft aan Dialogic en Oberon de opdracht gegeven om evaluerend onderzoek uit te voeren naar het bestuursakkoord. In dit onderzoek wordt kwalitatief ingegaan op het proces en de (ervaren) effecten van het bestuursakkoord. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar (mogelijke) kwantitatieve indicatoren om de impact van het bestuursakkoord te meten. 

Lees verder 


Actueel | Wijzigingen Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen

13 augustus 2022

De Regeling Tegemoetkoming Kosten Opleidingsscholen (TKO) is gewijzigd. Twee wijzigingen maken het mogelijk om meer studenten op te leiden binnen partnerschappen voor Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P). Klik hier voor de nieuwe regeling. De toelichting bij de Regeling lees je in de Staatscourant.

Lees verder


Meer nieuws

Thema's


Wij houden voor u het nieuws, de vergaderstukken en de plannen bij van zowel langlopende als nieuwe thema's binnen de lerarenopleidingen basisonderwijs in Nederland.

Hieronder staan de meest actuele thema's. U kunt alle thema's hier bekijken


Kennisnetwerk Jonge kind
Specialisatie Jonge Kind
Routes naar het Leraarschap
Opleidingstrajecten per pabo
Pabo's en passend onderwijs
Werkgroep speciale onderwijszorg | passend onderwijs
Landelijk Platform Nascholing
Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs
Lerarentekort
maatwerk en mogelijkheden
Kennisnetwerk Oudere Kind
Specialisatie Oudere Kind
Nationaal Programma Onderwijs
Leervertragingen inhalen en onderwijs verbeteren
Bewegingsonderwijs
leergang bewegingsonderwijs
Academische Pabo
overzicht 2018


Meer thema's