Laatste nieuws

Schrijf je in voor de Paboweb nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Meer pilots met specialisaties binnen brede pabo-opleiding

11 juni 2021

Het aantal proefprojecten om binnen de bestaande brede pabo-opleiding het lesgeven aan jonge en oudere kinderen als specialisatie in te bedden, wordt uitgebreid van zes naar acht. Dat meldt de Vereniging Hogescholen.

Specialiseren binnen de brede pabo-opleiding is volgens de Vereniging Hogescholen effectiever dan het inrichten van een aparte lerarenopleiding voor jonge kinderen. Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: ‘Zo bieden we toekomstige leraren een nieuw carrièreperspectief: verdieping in hun vak, terwijl ze wel breed opgeleid de arbeidsmarkt op komen.


Werken aan duurzame verbetering van het opleidingsonderwijs

11 juni 2021

De digitale Leeromgeving Onderzoekscultuur Opleidingen van het Platform Samen Onderzoeken ondersteunt opleidingen om op een onderzoekende manier te werken aan onderwijsontwikkeling. Met tips uit de tool kunnen opleidingen voortdurend hun kwaliteit verbeteren en werken aan een onderzoekscultuur. De leeromgeving is een initiatief van de PO-Raad en het NRO en is een vervolg op de eerder ontwikkelde Leeromgeving voor scholen en schoolbesturen.

Lees verder


Ministerie schatte aantal studenten jarenlang verkeerd in

11 juni 2021

Een structurele inschattingsfout van het aantal studenten, zorgde jarenlang voor gedoe rond de onderwijsbegroting. Vooral het aantal studenten in het hoger onderwijs werd standaard te laag voorspeld. 

Lees verder


Docenten hoger onderwijs sterk verdeeld over thuiswerken

11 juni 2021

Sommige docenten in het hoger onderwijs vinden thuiswerken 'helemaal niks', terwijl anderen er juist blij mee zijn. De meningen lopen sterk uiteen, blijkt uit een enquete van onderzoeksbureau Newcom

Lees verder


AOb-enquête: ‘NPO dreigt te stranden op lerarentekort’

9 juni 2021

Leraren basisonderwijs zijn blij met het geld dat scholen gaan krijgen uit het Nationaal Programma Onderwijs. Maar er zijn geen leraren genoeg om de corona-achterstanden weg te werken, zo blijkt uit een AOb-enquête.

Lees verder


Voorlopig geen verlenging van termijn NPO

9 juni 2021

Een verlenging van de NPO-bestedingstermijn gaat er voorlopig niet komen, zegt demissionair onderwijsminister Slob. Beslissingen over verlenging van het NPO of structureel geld, waar de volle breedte van het onderwijsveld om vraagt, moeten door een nieuw kabinet worden genomen.

Lees verder


Meer nieuws

Thema's


Wij houden voor u het nieuws, de vergaderstukken en de plannen bij van zowel langlopende als nieuwe thema's binnen de lerarenopleidingen basisonderwijs in Nederland.

Hieronder staan de meest actuele thema's. U kunt alle thema's hier bekijken


Nationaal Programma Onderwijs
Leervertragingen inhalen en onderwijs verbeteren
Kennisnetwerk Jonge kind
Specialisatie Jonge Kind
LPNPO
Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs
Kennisnetwerk Oudere Kind
Specialisatie Oudere Kind
Pabo's en passend onderwijs
Werkgroep speciale onderwijszorg | passend onderwijs
Paboweblogs Barbara de Kort
opgemerkt nabeschouwd overdacht
Specialisatie jonge kind
samenwerkingsproject Sardes
Lerarentekort
maatwerk en mogelijkheden
Bewegingsonderwijs
leergang bewegingsonderwijs
Academische Pabo
overzicht 2018


Meer thema's