Laatste nieuws

Schrijf je in voor de Paboweb nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Vacature Voorzitter Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs

1 december 2021

De voorzitter vormt het boegbeeld van LOBO. De focus van de werkzaamheden ligt op het geven van leiding aan een creatief, toekomstgericht, inspirerend en netwerkgebonden platform en op het strategisch beïnvloeden van beleid. De contacten met relevante stakeholders zoals VH, OCW, de PO-raad, ADEF en de onderwijsinspectie behoren tot de kerntaken van de voorzitter.

Lees verder 


Blog Freddy Weima | Waardering en begrip

1 december 2021

Er werken ruim 180.000 mensen in het primair onderwijs. 187.227 om precies te zijn. Leraren, schoolleiders, ondersteuners.


“Deze herbezinning op het toelatingsbeleid van de pabo is géén normverlaging”

1 december 2021

De aanpassingen in het toelatingsbeleid van de pabo waarover onlangs een Kamerbrief werd gestuurd moeten niet alleen tegen de achtergrond van het lerarentekort worden gezien, zegt Wendy Klaver van de Hogeschool Leiden. In de Kamerbrief werd ook een pilot met een keuzedeel in het mbo genoemd. Bij De Nieuwste Pabo van Fontys Hogescholen en Zuyd Hogeschool heeft men daarmee al een aantal jaar ervaring, vertelt Ilona Kacanic.

Lees verder


16 december 2021 | Kennisdelingssessie ‘Zij-instroom en Samen Opleiden’

30 november 2021

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren organiseert samen met de PO-Raad van 14.00 – 16.30 uur een online bijeenkomst plaats omtrent zij-instroom en Samen Opleiden voor partnerschappen po, vo en mbo. Tijdens deze bijeenkomst wordt u meegenomen in de uitkomsten van recent onderzoek m.b.t. zij-instroom.


Bijlesindustrie dreigt publiek onderwijs uit te hollen

29 november 2021

De middelbare school van mijn zoon stuurt regelmatig een bericht aan ouders waarin bijles, huiswerkbegeleiding, toetsweekopvang, examentraining of tutoring wordt aangeboden – tegen betaling, uiteraard. De school werkt daartoe samen met verschillende organisaties en bedrijven, die deels ook gebruik maken van het schoolgebouw. Bij mij roept dit soort berichten altijd ergernis op.

Lees verder


Win-win-win: Scholieren verzorgen stuk onderwijs op Bossche Signumscholen

29 november 2021

Basisschoolleerlingen krijgen een-op-een begeleiding bij hun persoonlijke leerdoelen, middelbare scholieren worden warmgemaakt voor de pabo en pabostudenten doen didactische ervaring op. In Den Bosch leidt een plan dat po, vo en hbo samen uitwerkten tot een win-win-winsituatie. ,,En het is zo simpel te realiseren, elders in het land kunnen ze dit ook.”

Lees verder


Meer nieuws

Thema's


Wij houden voor u het nieuws, de vergaderstukken en de plannen bij van zowel langlopende als nieuwe thema's binnen de lerarenopleidingen basisonderwijs in Nederland.

Hieronder staan de meest actuele thema's. U kunt alle thema's hier bekijken


LPNPO
Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs
Kennisnetwerk Oudere Kind
Specialisatie Oudere Kind
Pabo's en passend onderwijs
Werkgroep speciale onderwijszorg | passend onderwijs
Paboweblogs Barbara de Kort
opgemerkt nabeschouwd overdacht
Nationaal Programma Onderwijs
Leervertragingen inhalen en onderwijs verbeteren
Kennisnetwerk Jonge kind
Specialisatie Jonge Kind
Specialisatie jonge kind
samenwerkingsproject Sardes
Lerarentekort
maatwerk en mogelijkheden
Bewegingsonderwijs
leergang bewegingsonderwijs
Academische Pabo
overzicht 2018


Meer thema's