Laatste nieuws

Schrijf je in voor de Paboweb nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Pabo's: Meer aandacht voor speciale onderwijszorg

23 november 2020

In opdracht van het landelijk overleg lerarenopleidingen basisonderwijs heeft het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ) onderzoek gedaan naar de mate en de wijze waarop pabo’s aandacht besteden aan het onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften/speciale onderwijszorg en hoe daarin samengewerkt wordt met het onderwijsveld. Het NCOJ constateert dat de pabo’s het belang van het onderzochte thema nadrukkelijk onderkennen en dat zij actief willen inzetten op verdere curriculumontwikkeling.

Lees verder


Debat over passend onderwijs: geen stelselwijziging, wel verbetering nodig

21 november 2020

Passend onderwijs werd het afgelopen jaar uitgebreid geëvalueerd door het ministerie van OCW en vorige week stuurde minister Arie Slob zijn verbeteraanpak met 25 maatregelen naar de Tweede Kamer. Deze week spraken minister en Tweede Kamer over hun ideeën om passend onderwijs te verbeteren.

Lees verder


Zij staan nu voor de klas, corona gaf het laatste zetje

21 november 2020

Het onderwijs komt al jarenlang structureel mensen tekort, maar uitgerekend de coronacrisis biedt hoop op verandering. Steeds meer mensen die door de pandemie hun werk zijn verloren, zien in een baan als onderwijzer perspectief. De pabo heeft ruim tien procent meer eerstejaars dan vorig jaar en er hebben zich 1500 zij-instromers gemeld.

Lees verder


Achterstand in rekenen en taal: flinke tegenslag voor leerlingen in groep 3

17 november 2020

Basisschoolleerlingen hebben tijdens de lockdown in maart vertraging opgelopen bij rekenen, spelling en begrijpend lezen. Op Limburgse scholen zijn leerlingen voor begrijpend lezen gemiddeld zelfs achteruit gegaan. Dat blijkt uit onderzoek naar citoscores.

Lees verder


Minor Open Boek Pabo

16 november 2020

Goed (lees)onderwijs vraagt om bekwame leerkrachten. Professionals die niet alleen beschikken over kennis en vaardigheden op uiteenlopend gebied, maar ook de juiste attitude hebben om leerlingen tot ontwikkeling te laten komen. De goede leerkracht fungeert als model en luistert, bemoedigt, ondersteunt en enthousiasmeert. 

Lees verder


Coronaproblemen in de klas: miljoeneninjectie voor extra leraren

16 november 2020

Scholen kunnen straks meer personeel aantrekken om te voorkomen dat klassen tijdens de corona-epidemie om de haverklap naar huis moeten. Basisscholen, voortgezet onderwijs en het mbo krijgen daarvoor samen 210 miljoen euro extra.

Lees verder


Meer nieuws

Thema's


Wij houden voor u het nieuws, de vergaderstukken en de plannen bij van zowel langlopende als nieuwe thema's binnen de lerarenopleidingen basisonderwijs in Nederland.

Hieronder staan de meest actuele thema's. U kunt alle thema's hier bekijken


Kennisnetwerk Jonge kind
Specialisatie Jonge Kind
Specialisatie jonge kind
samenwerkingsproject Sardes
Lerarentekort
maatwerk en mogelijkheden
Bewegingsonderwijs
leergang bewegingsonderwijs
LPNPO
Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs
Academische Pabo
overzicht 2018
Paboweblogs Barbara de Kort
opgemerkt nabeschouwd overdacht
Routes naar het Leraarschap
Opleidingstrajecten per pabo


Meer thema's