Laatste nieuws

Schrijf je in voor de Paboweb nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Mentoring zij-instroom: van financiële expert naar leraar

21 maart 2023

Het onderwijs en de financiële sector hebben de handen ineengeslagen om financiële experts naar een baan voor de klas te begeleiden. Daarom startte het Arbeidsmarktplatform PO samen met ABN AMRO in 2021 met een mentoringprogramma. 

Lees verder


Nieuw katern | Klassenmanagement op de leerwerkplek

21 maart 2023

Het nieuwste katern uit onze Kwaliteitsreeks gaat over de beheersing van klassenmanagement van aanstaande leraren, de uitdagingen waar zij in de praktijk tegenaan lopen, hoe het leerproces verloopt en hoe opleiders – vanuit scholen en instituten – hen daarbij kunnen ondersteunen.

Lees verder


Nieuw dossier | Sterk in RATO

21 maart 2023

Het oplopende lerarentekort vraagt om landelijke regie en de bereidheid van alle betrokken partijen om samen te werken. In een werkplan heeft minister Wiersma met de sectorraden en lerarenorganisaties afspraken gemaakt over vier thema’s die bijdragen aan de aanpak van het lerarentekort: regionale samenwerking, onderwijstijd, bevoegdheden en opleiden van leraren.

Lees verder


Onderwijs is een waarde op zich

21 maart 2023

De Belgische hoogleraar Wim van den Broeck filosofeerde afgelopen najaar in de Tweede Kamer over de intrinsieke waarde van onderwijs, en de misvattingen die daarover de ronde doen. Een van zijn stellingen: wat in het onderwijs moet gebeuren met leerlingen die leerproblemen hebben, is een zaak van het onderwijs zelf.

Lees verder


Wiersma mikt op inclusief onderwijs in 2035 – PO/VO

21 maart 2023

Het is de ambitie om in 2035 inclusief onderwijs in te voeren. Dat meldt onderwijsminister Dennis Wiersma in het document Contouren werkagenda Route naar inclusief onderwijs dat hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Voorwaarde is wel, zo benadrukt hij, dat de leraren weer aanhaken bij het gesprek over inclusief onderwijs.

Lees verder


14 april | Conferentie "Grip op schrijfvaardigheid"

15 maart 2023

Schrijfvaardigheid vraagt om extra urgentie binnen het onderwijs! Kom daarom naar Gouda voor dit inspirerende kennismoment, dat zich specifiek richt op effectief schrijfonderwijs.Veel scholen willen in het kader van het verstevigen van de basisvaardigheden het schrijfonderwijs op hun school een impuls geven. Maar hoe ziet goed schrijfonderwijs er eigenlijk uit? 

Lees verder/aanmelden


Meer nieuws

Thema's


Wij houden voor u het nieuws, de vergaderstukken en de plannen bij van zowel langlopende als nieuwe thema's binnen de lerarenopleidingen basisonderwijs in Nederland.

Hieronder staan de meest actuele thema's. U kunt alle thema's hier bekijken


Actualisatie kerndoelen PO,VO en (V)SO
kerndoelen richting gevend voor de kennisbases
Lerarenbeleid December 2022
Gezamenlijke aanpak lerarentekort
Regio's voor de Arbeidsmarkt van de Toekomst (RATO)
combinatie RAP-regio's met de SO&P-regio's
Lectoraten in de Pabo Update 2022
welke lectoraten zitten waar
Routes naar het Leraarschap
Opleidingstrajecten per pabo
Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs
Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs
Pabo's en passend onderwijs
Werkgroep speciale onderwijszorg | passend onderwijs
Lerarentekort
maatwerk en mogelijkheden
Kennisnetwerk Oudere Kind
Specialisatie Oudere Kind
Kennisnetwerk Jonge kind
Specialisatie Jonge Kind


Meer thema's