Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs

Kennisnetwerk

Het Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO) is het kennisnetwerk van de samenwerkende pabo’s in Nederland. LOBO zet zich in voor de kwaliteit van de opleidingen en voor belangenbehartiging van de pabo’s. Dat doen we onder meer door onderling af te stemmen over de inhoud en vorm van ons onderwijs en door gesprekspartner te zijn voor verschillende maatschappelijke organisaties.

Alle lerarenopleidingen hanteren gelijke afspraken en kwaliteitsborgingssystematieken voor het vaststellen van de eindkwalificaties van de startbekwaam leraar, zodat er over de kwaliteit van het diploma geen discussie bestaat. De wijze waarop hogescholen de opleiding tot leraar basisonderwijs vormgeven en inkleuren kan verschillen, onder andere op basis van conceptuele keuzes, denominatieve overwegingen en/of regionale afspraken. Echter, ook ten aanzien van die opleidingscontext hebben hogescholen afspraken gemaakt die borgen dat iedere student zich optimaal kan ontwikkelen tot startbekwaam leraar basisonderwijs.

LOBO maakt als netwerk deel uit van de professionele governancestructuur   van de Vereniging Hogescholen (VH). Binnen het domein van de formele governance van de VH is een stuurgroep lerarenopleidingen actief, onder voorzitterschap van de portefeuillehouder lerarenopleidingen. De voorzitter van LOBO is onderdeel van deze stuurgroep.

LOBO |  Voorzitter

Karin van Weegen is sinds  1 april 2022  voorzitter van LOBO. Zij  heeft ervaring als trainer-adviseur, als bestuurder in het primair onderwijs en als directeur van een pabo. Naast het voorzitterschap van LOBO is ze toezichthouder in het  primair onderwijs en onafhankelijk voorzitter van een samenwerkingsverband passend onderwijs in het voortgezet onderwijs.
LOBO | Agendacommissie

De agendacommissie (AC) van LOBO bestaat uit leden die elk voor vier jaar verkozen worden. Bij de samenstelling wordt gelet op de balans tussen grote en kleine opleidingen, brede hogescholen en monosectorale pabo’s en de spreiding over het land. De agendacommissie is een belangrijke gesprekspartner voor de voorzitter en het secretariaat. Zij komt maandelijks bijeen om de agenda voor de gezamenlijke LOBO-bijeenkomst voor te bereiden. Daarnaast heeft elk lid één of meerdere  aandachtsgebieden, waarvoor zij het LOBO vertegenwoordigen.

Op dit moment bestaat de Agendacommissie (AC) uit

  • Rinke Dellebeke, HZ University of Applied Sciences 
  • Marcel Lemmen, de Kempel
  • Jantine Kuijpers, NHL Stenden
  • Gert Mallegrom, Inholland
  • Dorothee van Kammen, Thomas More Hogeschool

De Agendacommissie komt maandelijks bijeen en bereidt samen met de voorzitter o.a. de LOBO agenda voor.

-----------------------------------------------------------------

LOBO Deelnemers

LOBOKarin van Weegen

LOBOSilvia van Spronsen
VHHugo Nierstrasz
10voordeleraarArie Vonk

Namens de pabo's
KPZErik Schakelaar
HANHenriëtte de Groot
FontysFrans Koevoets
De KempelMarcel Lemmen
dNPNoud Theunissen 
Hogeschool LeidenWendy Klaver
InhollandGert Mallegrom
Hogeschool iPaboAntje Winter
Hogeschool ZeelandRinke Dellebeke
NHL StendenJantine Kuijpers
AvansRick Lamers
Thomas More HogeschoolDorothee van Kammen
CHEJannette Meiling
HanzehogeschoolMarietta Muhonen | Judith Toering
Hogeschool RotterdamFemke Zweekhorst
SaxionSuzan Koning | Irma Fuchs
WindesheimBart-Jan Wolters (Zwolle) | Paulien van den Burg (Almere)
DriestarArjan van Tol
Haagse HogeschoolMargo Stegeman, Michel Hogenes
Marnix AcademieMichiel Heijnen
HvAJohan Jelsma
ViaaMarco Schaap 
IselingeAnne-Marie Haanstra 
HUCarla Luycx 

Alle bekostigde hogescholen met een opleiding tot leraar basisonderwijs zijn aangesloten bij LOBO. Op de pagina Pabo's staat een lijst van deze opleidingen met adresgegevens. Als u klikt op de naam komt u op de website van de betreffende instelling terecht.Contact

Wilt u contact met LOBO? Dan kunt u mailen naar het secretariaat: Silvia van Spronsen (voor verzoeken aan de voorzitter en algemene zaken) 

Contactgegevens

silviavanspronsen@gmail.com