Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs

KennisnetwerkHet Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO) is een netwerk van samenwerkende pabo's en zet zich in voor kwalitatief goed opleidingsonderwijs. Dit doen we onder meer door onderlinge afspraken te maken over de inhoud en vorm van ons aanbod. Daarnaast is LOBO gesprekspartner voor maatschappelijke organisaties.   

LOBO maakt als netwerk deel uit van de professionele governance-structuur van de Vereniging Hogescholen (VH). Binnen het domein van de formele governance van de VH is een stuurgroep lerarenopleidingen actief, onder voorzitterschap van de portefeuillehouder lerarenopleidingen. Deze stuurgroep bestaat uit bestuurders en de voorzitters van LOBO en ADEF en houdt zich bezig met beleidsvoorbereiding. 

LOBO komt volgens een vaste planning maandelijks (fysiek of online) bij elkaar om kwaliteit en inhoud van de opleidingen met elkaar te bespreken. Daarnaast worden aanvullende bijeenkomsten georganiseerd rondom actuele thema's.LOBO als Kennisnetwerk

PM


LOBO |  Voorzitter

Karin van Weegen is per 1 april 2022 benoemd als nieuwe voorzitter van LOBO (Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs)  Karin van Weegen ziet een aantal belangrijke uitdagingen voor het primair onderwijs en daarmee ook voor de pabo’s. De belangrijkste opgave is om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst voldoende en kwalitatief sterke leraren opleiden en behouden voor het primair onderwijs. Dit vraagt dat we anders kijken naar de manier waarop we ons onderwijs organiseren en inrichten en het betekent daarmee iets voor de diversiteit in teams en de manier waarop we al die verschillende functionarissen opleiden. 

Naast het zoeken van oplossingen voor het lerarentekort gaat het ook om het tegengaan van kansenongelijkheid en de invulling van het masterplan funderend onderwijs. Complexe vraagstukken die alleen op te lossen zijn in samenwerking. Samenwerking tussen het scholenveld, de opleidingen, de overheid en andere relevante partners. Van Pabo’s vraagt dit wendbaarheid zonder zichzelf te verliezen. Wendbaar om zich zelfbewust en adequaat te kunnen verhouden en te verbinden met alle spelers in het veld van het primair onderwijs. Een krachtige vertegenwoordiging vanuit het netwerk van lerarenopleidingen is daarvoor cruciaal. Focus, verbinding en dialoog zijn daarin belangrijk. 

Van Weegen is van huis uit onderwijskundige en inmiddels ruim 35 jaar werkzaam in en om het onderwijs. Als trainer-adviseur, als bestuurder in het primair onderwijs, als directeur van een Pabo, en op dit moment als projectleider voor Han Open Digital Horizons een project waarvan het doel is om alle docenten, ondersteuners en leidinggevenden van de hogeschool te professionaliseren op het terrein van leren en lesgeven met en over ICT. Naast haar werk bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen is ze toezichthouder bij een organisatie voor primair onderwijs en onafhankelijk voorzitter van een samenwerkingsverband passend onderwijs. 
LOBO | Agendacommissie

De Agendacommissie – samengesteld uit een viertal leden met elk een directeursfunctie binnen de lerarenopleidingen basisonderwijs - is een belangrijke gesprekspartner voor zowel voorzitter als secretaris LOBO. De Agendacommissie heeft een betekenisvolle rol bij het creëren en in stand houden van het draagvlak.  

Op dit moment bestaat de Agendacommissie (AC) uit

  • Rinke Dellebeke, HZ University of Applied Sciences 
  • Marcel Lemmen, de Kempel
  • Jantine Kuijpers, NHL Stenden
  • Gert Mallegrom, Inholland
  • Dorothee van Kammen, Thomas More Hogeschool

De Agendacommissie komt maandelijks bijeen en bereidt samen met de voorzitter o.a. de LOBO agenda voor.

-----------------------------------------------------------------

LOBO Deelnemers

LOBOKarin van Weegen

LOBOSilvia van Spronsen
VHHugo Nierstrasz
10voordeleraarArie Vonk

Namens de pabo's
KPZAnne Looijenga, Anneke Bodewitz
HANHenriëtte de Groot
FontysFrans Koevoets
De KempelMarcel Lemmen
dNPNoud Theunissen 
Hogeschool LeidenWendy Klaver
InhollandGert Mallegrom
Hogeschool iPaboMarcel van der Zee
Hogeschool ZeelandRinke Dellebeke
NHL StendenJantine Kuijpers
AvansRick Lamers
Thomas More HogeschoolDorothee van Kammen
CHEJannette Meiling
HanzehogeschoolMarietta Muhonen | Judith Toering
Hogeschool RotterdamAnita Derks | Femke Zweekhorst
SaxionSuzan Koning | Irma Fuchs
WindesheimBart-Jan Wolters (Zwolle) | Paulien van den Burg (Almere)
DriestarArjan van Tol
Haagse HogeschoolMargo Stegeman
Marnix AcademieAstrid Venes
HvAJohan Jelsma
ViaaMarco Schaap 
IselingeAnne-Marie Haanstra 
HUCarla Luycx 

Op http://www.paboweb.nl/pabos

vindt u een overzicht van alle pabo's.Vergaderplanning LOBO

Hieronder treft u de vergaderplanning aan. Vaste vergaderdag van LOBO is donderdag. Vaste locatie is cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat Utrecht.

Studiejaar '22 - '23

Contact

Wilt u contact met LOBO? Dan kunt u mailen naar het secretariaat: Silvia van Spronsen (voor verzoeken aan de voorzitter en algemene zaken) 

Contactgegevens

silviavanspronsen@gmail.com