Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs

kennisnetwerkHet Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO) is een netwerk van samenwerkende pabo-directeuren dat ruim 25 jaar bestaat. Het netwerk maakt deel uit van het zogenaamde sectorale overleg van de Vereniging Hogescholen (VH). 

LOBO komt volgens een vaste planning maandelijks bij elkaar om kwaliteit en inhoud van de opleidingen met elkaar te bespreken. Daarnaast worden aanvullende bijeenkomsten georganiseerd rondom actuele thema's, zoals zij-instroom, academische pabo en passend onderwijs. 

--------------------------------------------------------


LOBO als Kennisnetwerk

In de afgelopen jaren is de koers ingezet om van LOBO een inhoudelijk kennisnetwerk te maken, waarin waarin actuele beleidsthema's aan de orde worden gesteld. Daarnaast wordt een eigen inhoudelijke agenda gevoerd. Tot die inhoudelijke agenda behoren:

 • nadenken over ‘opleiden in de 21ste eeuw/ toekomstgericht opleiden/ opleiden voor de toekomst’ en met elkaar bespreken wat dat kan betekenen voor de curricula en de positionering van de pabo’s
 • met elkaar bespreken van implementatietrajecten; daarbij good practices en hobbels benoemen
 • werken aan het beroepsbeeld van de leerkracht basisonderwijs en de opleidingstrajecten die bij dat beeld horen
 • samen opleiden met het beroepenveld en op aangelegen onderdelen ‘grensoverschrijdend samenwerken’
 • versterken van balans tussen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming (Biesta)
 • intervisie op aangelegen opleidingsthema’s
 • positionering onderzoek, academisering van het beroep en professionalisering

Per jaar bepalen we wat in ieder geval aan de orde moet komen en stellen we de vraag of er nieuwe inhoudelijke thema’s opgepakt moeten worden. In het kader van kennisdeling worden regelmatig inventarisaties uitgevoerd om inzage te krijgen in ‘the state of the art’ binnen de pabo’s. 

------------------------------------------------------------

LOBO / Voorzitter

Sinds 1 januari 2015 is Barbara de Kort voorzitter van het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs. Op 13 december 2018 is zij bij acclamatie herbenoemd.

Barbara de Kort is afgestudeerd in de theologie. Zij heeft ruime ervaring in het onderwijs als docent en opleidingsmanager. Vanaf 2002 is zij werkzaam geweest als lid van het College van Bestuur van de Marnixacademie te Utrecht.

Sinds 1 november 2014 heeft zij na haar bestuurlijke loopbaan voornamelijk gekozen voor de inhoud: opzetten en verder ontwikkelen van een onderzoeks- en innovatiecentrum en het doen cq. uitzetten van onderzoek.

Als voorzitter van LOBO is de focus vooral gericht op de volgende thema’s:

 • het borgen van de goede naam van de opleidingen; uit de visitaties en overige onderzoeken blijkt dat er kwaliteit wordt geleverd en dat er voortdurend aan die kwaliteit wordt gewerkt;
 • een actieve bijdrage leveren aan het oplossen van het lerarentekort, onder andere  door kwalitatief flexibele opleidingsroutes door pabo’s te laten aanbieden; daarnaast door het doordenken en uitvoeren van andere wijzen van opleiden en onderwijzen;
 • het loslaten van hypes en eendags-thema's en de aandacht richten op duurzaam innovatief opleidingsonderwijs;
 • Grote aandacht voor de pedagogische opdracht van de leraar en school en voor de betekenis daarvan in opleidingsonderwijs.
Wat haar opvalt in de wereld van overleg over onderwijs is dat er de neiging heerst om in complexe vraagstukken de aandacht op structuren te richten. Het moet echter gaan om de inhoud en structuren volgen de inhoud.

In maandelijkse blogs - de zogenaamde paboweblogs - neemt Barbara de lezer mee in haar overdenkingen.

-----------------------------------------------------------------


LOBO / Agendacommissie

De Agendacommissie – samengesteld uit een viertal leden met elk een directeursfunctie binnen de lerarenopleidingen basisonderwijs - is een belangrijke gesprekspartner voor zowel voorzitter als secretaris LOBO. De Agendacommissie heeft een betekenisvolle rol bij het creëren en in stand houden van het draagvlak.  

Op dit moment bestaat de Agendacommissie (AC) uit

 • Barbara de Kort, Marnix Academie (voorzitter)
 • Henk Verheijde (secretaris)
 • Astrid Venes, Fontys
 • Marcel Lemmen, de Kempel
 • Anita Derks, Hs Rotterdam
 • Karin van Weegen, HAN

-----------------------------------------------------------------

LOBO Deelnemers

Hieronder een overzicht van de deelnemers namens de 24 pabo's

KPZJoost Kieft
HANKarin van Weegen
FontysAstrid Venes
De KempelMarcel Lemmen
dNPMarkus Nijmeijer
Hogeschool LeidenJan Jaap Hubeek / Marije vd Steenhoven
InhollandGert Mallegrom
Hogeschool iPaboKees Bakker
Hogeschool ZeelandFrank Rothuis
NHL StendenJantine Kuijpers / Louwien Eising
AvansRick Lamers
Thomas More HogeschoolDorothee van Kammen
CHEJannette Meiling
HanzehogeschoolMarietta Muhonen, Claar Wachter en Marion Schulte
Hogeschool RotterdamAnita Derks
SaxionSuzan Koning
WindesheimBart-Jan Wolters / Ingrid Paalman
DriestarArjan van Tol
Haagse HogeschoolMichel Hogenes
Marnix AcademieMatthijs Brouwer
HvAJohan Jelsma
ViaaWilfred de Vries
IselingeAnnemarie Haanstra / Els Keusters
HULouella Rooijer / Peter Lorist

Op http://www.paboweb.nl/pabos

vindt u een overzicht van alle pabo's.

---------------------------------------------------------------------------------------------


Positionering LOBO

In de afgelopen jaren is de koers ingezet om van LOBO een inhoudelijk kennisnetwerk te maken, waarin actuele beleidsthema's aan de orde worden gesteld. Daarnaast wordt een eigen inhoudelijke agenda gevoerd.

Per jaar wordt bepaald wat in ieder geval aan de orde moet komen. Zijn er nieuwe inhoudelijke thema's? Staan 'oude' thema's opnieuw in de belangstelling? Krijgen incidentele thema's misschien een structureel karakter?  In het kader van kennisdeling worden regelmatig inventarisaties uitgevoerd om inzage te krijgen in ‘the state of the art’ binnen de pabo’s.

Voorbeelden hiervan zijn

 • Bewegingsonderwijs
 • Zij-instroom
 • Specialisatie Jonge Kind
 • Opleiden in de school
 • Sociale Veiligheid
 • Project instroom pabo
 • Peer-review
 • Assessment
 • Taal- en rekentoets
 • Academische Pabo
 • Wiscat
 • Curriculum.nu
 • Nascholing
 • Lerarentekort
 • Kindermishandeling

Vrijwel in alle gevallen is sprake van een 100% respons; dit is terug te voeren op de cohesie van het netwerk én op het belang dat gehecht wordt aan dergelijke inventarisaties. Inmiddels beschikt LOBO over een omvangrijke 'kennisbank' daar waar het gaat om specifieke vraagstukken en inventarisaties onder alle pabo's.

LOBO kan een platform zijn voor het uitlijnen en implementeren van projecten. Een goed voorbeeld zien we in het W&T-project, waarin de pabo’s zelf de regie voeren. In de midterm review van het project waren de auditoren unaniem onder de indruk van wat al bereikt is en wat nog vol elan ondernomen wordt.

Daarmee is LOBO ook een onmisbaar platform voor inhoudelijke ontwikkeling en kwaliteitsborging. In een cultuur waarin men meer en meer van elkaar wil leren en waarin op allerlei gebieden vormen van peer-review worden gehanteerd, ontstaat ook de mogelijkheid om elkaar op kwaliteit en gewenste innovatie aan te spreken.

--------------------------------------------------------------

Themaplanning LOBO

Tijdens de LOBO bijeenkomsten organiseren we pitches van de individuele instellingen. Op deze manier bieden we als collega's een kijkje in elkaars keuken; inspirerend en leerzaam! 

Voorbeelden van dergelijke pitches

 • Leren met aandacht (de Kempel)
 • Flexibel curriculum (HAN)
 • Promotieteams W&T (NHL Stenden)
 • Taaltoets (Fontys)
 • Doorstroom mbo-hbo (Hs Rotterdam)
 • Wereldklas (Hs Leiden)
 • Beeldbegeleiding (De Kempel)
 • Duurzame Pabo
 • Meertaligheid (Noordelijke pabo's)
 • Sportieve school (Hs Leiden)
 • Kindcentra/VVE (Fontys)
 • Professionele Leergemeenschap (Thomas More)
 • Muziek (Thomas More, HAN)
 • Teacher College (Windesheim)
 • Teammaster (Hs Leiden)

Tevens worden themabijeenkomsten georganiseerd rondom specifieke onderwerpen, zoals in maart 2019: ‘De wegen naar het leraarschap’, de opleiding(en) van de toekomst'. 

Daarnaast ontvangt LOBO gasten ten aanzien van actuele onderwerpen, zoals:

 • Pilot Database studenten en afgestudeerden van lerarenopleidingen (Frank Cörvers en Stan Vermeulen)
 • Pilot opleidingsvariant vrijschoolonderwijs (Annika Braak)
 • Fonds Cultuurparticipatie (Olav Dorst)
 • Stichting LeerKRACHT (Jaap Versfelt en Jelle Verwer)
 • TORPEDO (Marjolein Kool)
 • Maatwerk (Annelies Bon)

----------------------------------------------------------------

Vergaderplanning LOBO

Hieronder treft u de vergaderplanning aan. Vaste vergaderdag van LOBO is donderdag. Vaste locatie is cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat Utrecht.

2019 - 2020

Tweedaagse

Op 14 en 15 november 2018 vond de eerste LOBO tweedaagse plaats op een bijzondere locatie: de Internationale School voor Wijsbegeerte (Landgoed ISVW

Centraal tijdens deze tweedaagse stond 'kennis delen en verdieping aanbrengen' en wel specifiek op de volgende thema's:

 • de leraar doet er toe; wat betekent dat voor het opleiden van leraren?
 • de leraar doet ertoe als het gaat om diversiteit en kansengelijkheid; hoe?

Sandra van Kolfschoten http://onderwijskunst.nl wist een prettig ontregelende bijdrage te leveren: hoe maak je verschil? Ook Petra Stienen http://www.petrastienen.nl zorgde met haar bevlogen en kleurrijke verhalen voor nieuwe inspiratie.  

In 2019 zal opnieuw een tweedaagse georganiseerd worden, op 21 en 22 november. Het doordenken en uitwerken van de generieke (pedagogisch-didactische) enerzijds en de verschuivingen/kantelingen in het stelsel van lerarenopleidingen anderzijds zullen grotendeels het programma bepalen. Definitieve invulling wordt in september verwacht.


Contact

Wilt u contact met LOBO? Heeft u specifieke verzoeken aan de voorzitter of bent u op zoek naar aanvullende informatie over actuele thema's? Neemt u dan contact op met Silvia van Spronsen. Zij beantwoordt graag uw vraag of verwijst u door.

Contactgegevens

silviavanspronsen@gmail.com

06 52 44 38 59