Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs

kennisnetwerkHet Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO) is een netwerk van samenwerkende pabo-directeuren dat ruim 25 jaar bestaat. Het netwerk maakt deel uit van het zogenaamde sectorale overleg van de Vereniging Hogescholen (VH). 

LOBO komt volgens een vaste planning maandelijks bij elkaar om kwaliteit en inhoud van de opleidingen met elkaar te bespreken. Daarnaast worden aanvullende bijeenkomsten georganiseerd rondom actuele thema's, zoals zij-instroom, academische pabo en passend onderwijs. 

--------------------------------------------------------


LOBO als Kennisnetwerk

In de afgelopen jaren is de koers ingezet om van LOBO een inhoudelijk kennisnetwerk te maken, waarin waarin actuele beleidsthema's aan de orde worden gesteld. Daarnaast wordt een eigen inhoudelijke agenda gevoerd. Tot die inhoudelijke agenda behoren:

 • nadenken over ‘opleiden in de 21ste eeuw/ toekomstgericht opleiden/ opleiden voor de toekomst’ en met elkaar bespreken wat dat kan betekenen voor de curricula en de positionering van de pabo’s
 • met elkaar bespreken van implementatietrajecten; daarbij good practices en hobbels benoemen
 • werken aan het beroepsbeeld van de leerkracht basisonderwijs en de opleidingstrajecten die bij dat beeld horen
 • samen opleiden met het beroepenveld en op aangelegen onderdelen ‘grensoverschrijdend samenwerken’
 • versterken van balans tussen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming (Biesta)
 • intervisie op aangelegen opleidingsthema’s
 • positionering onderzoek, academisering van het beroep en professionalisering

Per jaar bepalen we wat in ieder geval aan de orde moet komen en stellen we de vraag of er nieuwe inhoudelijke thema’s opgepakt moeten worden. In het kader van kennisdeling worden regelmatig inventarisaties uitgevoerd om inzage te krijgen in ‘the state of the art’ binnen de pabo’s. 

------------------------------------------------------------

LOBO / Voorzitter

Sinds 1 januari 2015 is Barbara de Kort voorzitter van het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs. 

Barbara de Kort is afgestudeerd in de theologie. Zij heeft ruime ervaring in het onderwijs als docent en opleidingsmanager. Vanaf 2002 is zij werkzaam geweest als lid van het College van Bestuur van de Marnixacademie te Utrecht.

Sinds 1 november 2014 heeft zij na haar bestuurlijke loopbaan voornamelijk gekozen voor de inhoud: opzetten en verder ontwikkelen van een onderzoeks- en innovatiecentrum en het doen cq. uitzetten van onderzoek.

Als voorzitter van LOBO is de focus vooral gericht op de volgende thema’s:

 • het opnieuw vestigen van de goede naam van de opleidingen; er wordt beyond any doubt kwaliteit geleverd;
 • het loslaten van hypes en de aandacht richten op toekomstbestendig opleidingsonderwijs;
 • alle aandacht voor de rol en de betekenis van de leraar in het onderwijs in/van de 21-ste eeuw.

Wat haar opvalt in de wereld van overleg over onderwijs is dat er de neiging heerst om in complexe vraagstukken de aandacht op structuren te richten. Het moet echter gaan om de inhoud en structuren volgen de inhoud.

In maandelijkse blogs - de zogenaamde paboweblogs - neemt Barbara de lezer mee in haar overdenkingen.

-----------------------------------------------------------------


LOBO / Agendacommissie

De Agendacommissie – samengesteld uit een viertal leden met elk een directeursfunctie binnen de lerarenopleidingen basisonderwijs - is een belangrijke gesprekspartner voor zowel voorzitter als secretaris LOBO. De Agendacommissie heeft een betekenisvolle rol bij het creëren en in stand houden van het draagvlak.  

Op dit moment bestaat de Agendacommissie (AC) uit

 • Barbara de Kort, Marnix Academie (voorzitter)
 • Henk Verheijde (secretaris)
 • Astrid Venes, Fontys
 • Marcel Lemmen, de Kempel
 • Anita Derks, Hs Rotterdam
 • Karin van Weegen, HAN

-----------------------------------------------------------------

LOBO Deelnemers

Hieronder een overzicht van de deelnemers namens de 24 pabo's

1KPZJoost Kieft
2HANKarin van Weegen
3FontysAstrid Venes
4De KempelMarcel Lemmen
5dNPHenk van den Heuvel / Markus Nijmeijer
6Hogeschool LeidenEllie van der Geest
7InhollandGert Mallegrom
8Hogeschool iPaboKees Bakker
9Hogeschool ZeelandAndré de Hamer
10NHL StendenJantine Kuijpers en Louwien Eising
11AvansDominique Majoor / Rick Lamers
12Thomas More HogeschoolDorothee van Kammen
13CHEJannette Meiling
14HanzehogeschoolClaar Wachter / Marion Schulte
15Hogeschool RotterdamAnita Derks
16SaxionSuzan Koning
17WindesheimBart-Jan Wolters en Ingrid Paalman
18DriestarArjan van Tol
19Haagse HogeschoolMichael Krul
20Marnix AcademieGernand Ekkelenkamp
21HvAJohan Jelsma / René Onclin
22ViaaWilfred de Vries
23IselingeAns van Eijndhoven 
24HULouella Rooijer

Op http://www.paboweb.nl/pabos

vindt u een overzicht van alle pabo's.

---------------------------------------------------------------------------------------------


Positionering LOBO

In de afgelopen jaren is de koers ingezet om van LOBO een inhoudelijk kennisnetwerk te maken, waarin actuele beleidsthema's aan de orde worden gesteld. Daarnaast wordt een eigen inhoudelijke agenda gevoerd.

Per jaar wordt bepaald wat in ieder geval aan de orde moet komen. Zijn er nieuwe inhoudelijke thema's? Staan 'oude' thema's opnieuw in de belangstelling? Krijgen incidentele thema's misschien een structureel karakter?  In het kader van kennisdeling worden regelmatig inventarisaties uitgevoerd om inzage te krijgen in ‘the state of the art’ binnen de pabo’s.

Voorbeelden hiervan zijn

 • Bewegingsonderwijs
 • Zij-instroom
 • Specialisatie Jonge Kind
 • Opleiden in de school
 • Sociale Veiligheid
 • Project instroom pabo
 • Peer-review
 • Assessment
 • Taal- en rekentoets
 • Academische Pabo
 • Wiscat
 • Curriculum.nu
 • Nascholing
 • Lerarentekort
 • Kindermishandeling

Vrijwel in alle gevallen is sprake van een 100% respons; dit is terug te voeren op de cohesie van het netwerk én op het belang dat gehecht wordt aan dergelijke inventarisaties. Inmiddels beschikt LOBO over een omvangrijke 'kennisbank' daar waar het gaat om specifieke vraagstukken en inventarisaties onder alle pabo's.

LOBO kan een platform zijn voor het uitlijnen en implementeren van projecten. Een goed voorbeeld zien we in het W&T-project, waarin de pabo’s zelf de regie voeren. In de midterm review van het project waren de auditoren unaniem onder de indruk van wat al bereikt is en wat nog vol elan ondernomen wordt.

Daarmee is LOBO ook een onmisbaar platform voor inhoudelijke ontwikkeling en kwaliteitsborging. In een cultuur waarin men meer en meer van elkaar wil leren en waarin op allerlei gebieden vormen van peer-review worden gehanteerd, ontstaat ook de mogelijkheid om elkaar op kwaliteit en gewenste innovatie aan te spreken.

--------------------------------------------------------------

Themaplanning LOBO

Inhoudelijke onderwerpen en presentaties van 2017 zijn terug te vinden in de thematische jaarplanning 2017. Daarnaast is in 2017 begonnen met het organiseren van pitches van de individuele instellingen. 'Een kijkje in elkaars keuken'. Inspirerend en leerzaam!

Voorbeelden van dergelijke pitches:

 • Leren met aandacht (de Kempel)
 • Flexibel curriculum (HAN)
 • Promotieteams W&T (NHL Stenden)
 • Taaltoets (Fontys)
 • Doorstroom mbo-hbo (Hs Rotterdam)
 • Wereldklas (Hs Leiden)
 • Beeldbegeleiding (De Kempel)
 • Duurzame Pabo
 • Meertaligheid (Noordelijke pabo's)
 • Sportieve school (Hs Leiden)

Inhoud en thema's van 2018 zijn te vinden in de thematische jaarplanning 2018.

----------------------------------------------------------------

Mini-conferentie

Op woensdag 14 en donderdag 15 november 2018 komt LOBO op de Internationale School voor Wijsbegeerte (Landgoed ISVW) bij elkaar voor een tweedaagse miniconferentie. Centraal tijdens deze tweedaagse staat 'kennis delen en verdieping aanbrengen' en wel specifiek op de volgende thema's:

 • de leraar doet er toe; wat betekent dat voor het opleiden van leraren?
 • de leraar doet ertoe als het gaat om diversiteit en kansengelijkheid; hoe?

Petra Stienen http://www.petrastienen.nl zal een presentatie verzorgen rondom deze vragen. Ook Sandra van Kolfschoten http://onderwijskunst.nl is gevraagd een bijdrage te leveren.Contact

Wilt u contact met LOBO? Heeft u specifieke verzoeken aan voorzitter of secretaris? Bent u op zoek naar aanvullende informatie over actuele thema's? Neemt u dan contact op met Silvia van Spronsen. Zij beantwoordt graag uw vraag of verwijst u door.

Contactgegevens

silviavanspronsen@gmail.com

06 52 44 38 59