Pabo Dossiers

Kaders en kwaliteitsborging pabo's
'Hier staan we voor'
Herijking kennisbases pabo
'Samen op pad'
Goed voorbereid naar de Pabo
Toelichting
Zijinstroom in Beroep
Activiteiten

Heeft u een werk- of stuurgroep binnen een van de aangeboden dossiers? Dan biedt Paboweb u een digitale werkomgeving.

Neem contact op met info@paboweb.nl en vraag naar de mogelijkheden.

Algemene Dossiers

Flexibilisering lerarenopleidingen
Toelichting
Beroepsbeeld Leraar
Jouw beroep, jouw beeld
Samen Opleiden & Professionaliseren
Duurzame inrichting opleiding en professionalisering
Landelijk Expertise Centrum Jonge Kind
Samenwerking onderzoek, opleiding en praktijk
Landelijk Expertise Centrum PO-VO
Samenwerking onderzoek,opleiding en praktijk
Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs
Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs
Onderwijsregio's
Combinatie RAP-regio's met de SO&P-regio's
Alliantie Divers voor de klas
Werk maken van diversiteit en inclusiviteit
Bewegingsonderwijs
leergang bewegingsonderwijs

Heeft u een werk- of stuurgroep binnen een van de aangeboden dossiers? Dan biedt Paboweb u een digitale werkomgeving.

Neem contact op met info@paboweb.nl en vraag naar de mogelijkheden.