Doorlopende thema's

Actualisatie kerndoelen PO,VO en (V)SO
kerndoelen richting gevend voor de kennisbases
Lerarenbeleid December 2022
Gezamenlijke aanpak lerarentekort
Regio's voor de Arbeidsmarkt van de Toekomst (RATO)
combinatie RAP-regio's met de SO&P-regio's
Lectoraten in de Pabo Update 2022
welke lectoraten zitten waar
Routes naar het Leraarschap
Opleidingstrajecten per pabo
Digitale geletterdheid in de pabo
Alliantie Divers voor de klas
Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs
kennisnetwerk
Voorbereiding Pabo
Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs
Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs
Pabo's en passend onderwijs
Werkgroep speciale onderwijszorg | passend onderwijs
Lerarentekort
maatwerk en mogelijkheden
Samen Opleiden & Professionaliseren
platform
Kennisnetwerk zij-instroom
wat pabo's doen
Kennisnetwerk Oudere Kind
Specialisatie Oudere Kind
Kennisnetwerk Jonge kind
Specialisatie Jonge Kind
Nationaal Programma Onderwijs
Leervertragingen inhalen en onderwijs verbeteren
Bewegingsonderwijs
leergang bewegingsonderwijs
Academische Pabo
overzicht 2018
Ontdekkend & Ontwerpend Leren
kennisbank
Communicatie t.b.v. actieplan pabo's

Heeft u een werk- of stuurgroep binnen een van de aangeboden themas? Dan biedt Paboweb u een digitale werkomgeving.

Neem contact op met info@paboweb.nl en vraag naar de mogelijkheden.