Doorlopende thema's

Landelijk Expertise Centrum Jonge Kind
Samenwerking onderzoek, opleiding en praktijk
Bestuursakkoord Lerarenopleidingen
Toelichting
Landelijk expertisecentrum PO-VO
Samenwerking onderzoek,opleiding en praktijk
Onderwijsregio's
Combinatie RAP-regio's met de SO&P-regio's
Beroepsbeeld Leraar
jouw beroep, jouw beeld
Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren
Toelichting
Samen Opleiden & Professionaliseren
Duurzame inrichting opleiding en professionalisering
Toelatingstoetsen
Toelichting
Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs
kennisnetwerk
Alliantie Divers voor de klas
Werk maken van diversiteit en inclusiviteit
Landelijke kennistoetsen pabo
Borgen eindniveau individuele student
Actualisatie kerndoelen PO, VO en (V)SO
kerndoelen richting gevend voor de kennisbases
Zij-instroom
Activiteiten
Bewegingsonderwijs
leergang bewegingsonderwijs

Heeft u een werk- of stuurgroep binnen een van de aangeboden themas? Dan biedt Paboweb u een digitale werkomgeving.

Neem contact op met info@paboweb.nl en vraag naar de mogelijkheden.