Doorlopende thema's

Landelijk Expertise Centrum Jonge Kind
Samenwerking onderzoek, opleiding en praktijk
Flexibilisering lerarenopleidingen
Toelichting
Landelijk Expertise Centrum PO-VO
Samenwerking onderzoek,opleiding en praktijk
Onderwijsregio's
Combinatie RAP-regio's met de SO&P-regio's
Beroepsbeeld Leraar
Jouw beroep, jouw beeld
Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren
Toelichting
Samen Opleiden & Professionaliseren
Duurzame inrichting opleiding en professionalisering
Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs
Kennisnetwerk
Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs
Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs
Alliantie Divers voor de klas
Werk maken van diversiteit en inclusiviteit
(Herijking) kennisbases voor pabo
Onder constructie
Actualisatie kerndoelen PO, VO en (V)SO
kerndoelen richting gevend voor de kennisbases
Zij-instroom in het beroep
Activiteiten
Bewegingsonderwijs
leergang bewegingsonderwijs
Goed voorbereid naar de Pabo
Toelichting

Heeft u een werk- of stuurgroep binnen een van de aangeboden themas? Dan biedt Paboweb u een digitale werkomgeving.

Neem contact op met info@paboweb.nl en vraag naar de mogelijkheden.