Doorlopende thema's

Landelijk Expertise Centrum Jonge Kind
Samenwerking onderzoek, opleiding en praktijk
Onderwijsregio's
Combinatie RAP-regio's met de SO&P-regio's
Samen Opleiden & Professionaliseren
Duurzame inrichting opleiding en professionalisering
Lectoraten in de Pabo Update 2022
welke lectoraten zitten waar
Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs
kennisnetwerk
Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs
Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs
Alliantie Divers voor de klas
Werk maken van diversiteit en inclusiviteit
Landelijke kennistoetsen pabo
Borgen eindniveau individuele student
Actualisatie kerndoelen PO, VO en (V)SO
kerndoelen richting gevend voor de kennisbases
Lerarentekort
maatwerk en mogelijkheden
Kennisnetwerk zij-instroom
wat pabo's doen
Bewegingsonderwijs
leergang bewegingsonderwijs

Heeft u een werk- of stuurgroep binnen een van de aangeboden themas? Dan biedt Paboweb u een digitale werkomgeving.

Neem contact op met info@paboweb.nl en vraag naar de mogelijkheden.