Het landelijk overleg lerarenopleidingen basisonderwijs heeft een infographic ontwikkeld over de academische pabo. Hierin wordt aangegeven welke pabo welke variant aanbiedt. 

Lees verder

Bron: LOBO

Actueel

In het archief