De belangrijkste problemen: er zijn niet voldoende gymzalen en de afstand tot de gymzaal is soms te groot. En er is een tekort aan vakleerkrachten.

Lees verder

Bron: NRC

Actueel

In het archief