Onderzoekend en ontwerpend leren biedt een rijke omgeving voor het stellen van vragen aan leerlingen en het aanzetten tot redeneren.

Lees verder

Bron: digischool

Actueel

In het archief