Door de begeleiding van startende leraren goed te verankeren in de schoolorganisatie kan de koppeling worden gemaakt met bredere organisatievraagstukken, zoals het voorkomen van uitval van leraren en het vergroten van de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep. 

Lees verder

Bron: Platform samen opleiden & professionaliseren

Actueel

In het archief