Onderstaand bericht is een aanvulling op de eerdere communicatie van het Ministerie van OCW over de voorgenomen aanpassing van financieringsmodel opleidingsscholen. Inmiddels is de regeling aangepast ten behoeve van de invoering van het nieuwe financieringsmodel.

Lees verder

Bron: Samen Opleiden&Professionaliseren

Actueel

In het archief