De personeelssamenstelling in het primair onderwijs is volop in ontwikkeling. Het aantal onderwijsondersteuners steeg tussen 2014 en 2019 met ruim 30 procent, terwijl het aantal personen in een directiefunctie met meer dan 10 procent daalde. Het primair onderwijs blijft een sterk gefeminiseerde sector. Dat blijkt uit de ‘Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2020. ‘De arbeidsmarkt in beeld’’.

Lees verder

Bron: Arbeidsmarktplatformpo

Actueel

In het archief