In opdracht van het landelijk overleg lerarenopleidingen basisonderwijs heeft het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ) onderzoek gedaan naar de mate en de wijze waarop pabo’s aandacht besteden aan het onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften/speciale onderwijszorg en hoe daarin samengewerkt wordt met het onderwijsveld. Het NCOJ constateert dat de pabo’s het belang van het onderzochte thema nadrukkelijk onderkennen en dat zij actief willen inzetten op verdere curriculumontwikkeling.

Lees verder


Bron:

Actueel

In het archief