Waartoe?

Er waart een nieuw begrip door onderwijsland: leeruitkomsten. En het begrip lijkt massaal ‘omarmd’ te worden als de sleutel tot flexibilisering, de lerende centraal, maatwerk en leerwegonafhankelijkheid. Dat maakt nieuwsgierig naar het hoe en het waarom. 

Lees verder


Bron:

Actueel

In het archief