chool- en onderwijsontwikkeling is essentieel voor de kwaliteit van het onderwijs. Vaak zijn er onder schoolleiders en leraren genoeg ideeën hoe het onderwijs op hun school beter of handiger kan, maar ontbreken tijd, middelen of draagvlak voor de uitwerking ervan. Zeker nu in coronatijd. Het Ministerie van OCW stelt daarom met de subsidieregeling Schoolkracht 5 miljoen euro beschikbaar voor schoolontwikkeling in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

 Lees verder

Bron: Platform samen opleiden

Actueel

In het archief