Op 27 januari heeft de wetenschappelijke Curriculumcommissie twee adviezen aangeboden aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. Het eerste advies gaat over de beoordeling van de voorstellen van Curriculum.nu en het tweede advies gaat over de werkopdracht voor het ontwikkelen van kerndoelen voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Beide adviezen sluiten op elkaar aan.

Lees verder

Bron: Curriculumcommissie

Actueel

In het archief