Goed nieuws voor scholen en lerarenopleidingen die ambities hebben een partnerschap samen Opleiden op te richten: in 2021 én in 2022 kunnen er aanvragen voor subsidie ingediend worden bij DUS-I. In 2021 is plek voor 12 nieuwe aspirant-opleidingsscholen (4 po, 4 vo en 4 mbo). Het aantal plekken voor 2022 wordt in de loop van 2021 vastgesteld.

Lees verder

Bron: Platform Samen Opleiden & Professionaliseren

Actueel

In het archief