De digitale Leeromgeving Onderzoekscultuur van het Platform Samen Onderzoeken ondersteunt scholen en schoolbesturen in het po, vo en mbo om op een onderzoekende manier te werken aan onderwijsontwikkeling. De school baseert zich hierbij op praktijkkennis en kennis uit onderzoek. De leeromgeving is een initiatief van de PO-Raad en het NRO en komt voort uit de aanbevelingen uit het advies ‘Slimme Verbindingen’.

Lees verder

Bron: Platform Samen Opleiden & Professionaliseren

Actueel

In het archief