Graag informeren wij u over een aantal wijzigingen in de subsidieregeling Lerarenbeurs voor studiejaar 2021-2022. Zoals bekend zijn er budgetaire beperkingen met betrekking tot de Lerarenbeurs en is aan uw Kamer toegezegd  dat initiële aanvragen die in 2020 zijn afgewezen vanwege het bereikte subsidieplafond in het studiejaar 2021-2022 voorrang krijgen.

Lees verder 

Bron: OCW

Actueel

In het archief