Het is belangrijk dat basisschoolleerkrachten verschillende reken-wiskundige oplossingsmanieren van hun leerlingen kunnen analyseren en beoordelen, ook als deze afwijken van de manier waarop ze zelf het vraagstuk zouden aanpakken. “Om dit probleemoplossend vermogen te ontwikkelen, moeten pabostudenten zelf rekenproblemen oplossen en daarbij reflecteren op de opgavestructuur, oplossingsmanieren en het oplossingsproces”, stelt Marjolein Kool.

Lees verder

Bron: HU

Actueel

In het archief

Lerarencollectief15 apr