Schoolleiders zijn voorzichtig positief over het plan Onderwijs na Corona. Het kabinet heeft 8,5 miljard euro beschikbaar gesteld om de komende tweeëneenhalf jaar de leerachterstanden aan te pakken. In maart was er vanuit de hoek van de schoolleiding nog veel weerstand tegen het plan, inmiddels is er meer duidelijk over welke voorwaarden er aan het steunbedrag vastzitten.

Lees verder

Bron: NOS

Actueel

In het archief