Goed nieuws voor scholen en lerarenopleidingen die ambities hebben een partnerschap Samen Opleiden op te richten: in 2021 én in 2022 kunnen er aanvragen voor subsidie ingediend worden bij DUS-I. Klik hier voor meer informatie. Op woensdag 9 juni (09.00 – 11.30 uur) vindt voor belangstellenden die een aanvraag willen indienen een bijeenkomst plaats.

Lees verder

Bron: Platform Samen Opleiden & Professionaliseren

Actueel

In het archief