Het Nationaal Programma Onderwijs waarmee 8,5 miljard euro voor het onderwijs is vrijgemaakt, heeft verdere uitwerking gekregen. Met twee bestuursakkoorden zijn afspraken gemaakt over de besteding van de middelen waarmee middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs en onderzoek de komende twee jaar ondersteund worden.

Lees verder

Bron: FVOV

Actueel

In het archief