De werkomgeving inclusieve cultuur ondersteunt opleidingen om systematisch te werken aan een cultuur waarin diversiteit wordt nagestreefd en iedere student en iedere docent zich gewaardeerd voelt om wie hij/zij is. Deze werkomgeving is mogelijk gemaakt door de Alliantie ‘Divers voor de klas’ om opleidingen te ondersteunen bij het verbeteren van de cultuur gericht op diversiteit en inclusie.

Lees verder

Bron: Platform samen Opleiden & Professionaliseren

Actueel

In het archief