Op 22 november 2021 organiseerde het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren in samenwerking met de VH, VSNU en het programmabureau 10voordeleraar een informatiebijeenkomst omtrent het Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen en Samen Opleiden.

Lees verder

Bron: Platform Samen Opleiden & Professionaliseren

Actueel

In het archief