Op 13 december 2021 hebben de bestuurders van de vijf sectorraden en OCW hun akkoord gegeven aan het bijgestelde kwaliteitskader en de werkwijze peer review. Het kwaliteitskader beschrijft de basiskwaliteit van Samen Opleiden en Inductie en geeft partnerschappen Samen Opleiden handvatten voor de verdere ontwikkeling hiervan. Op deze pagina hebben we de informatie over het kwaliteitskader en de peer review voor u gebundeld, zoals een webinar, een podcast en verschillende relevante links en publicaties.

Lees verder

Bron: Platform Samen Opleiden & Professionaliseren

Actueel

In het archief