De doelen van het Nationaal Programma Onderwijs zijn onvoldoende duidelijk geformuleerd, constateerde de Algemene Rekenkamer al in maart 2021. De Tweede Kamercommissie voor Rijksuitgaven is het daarmee eens. Die wil dat de Rekenkamer op korte termijn met de Onderwijsminister in gesprek gaat over doel, middelen en resultaten van het NPO. 

Lees verder

Bron: PO-Raad

Actueel

In het archief