Het Platform heeft in 2021 vier sessies georganiseerd voor partnerschappen die stappen (willen) zetten richting groei. Een aantal thematieken die daaruit naar voren kwamen, zetten we in gerichte ontwikkelsessies in 2022 nog eens centraal.

Lees verder

Bron: Platform samen Opleiden & Professionaliseren

Actueel

In het archief