Het aandeel van werkplekleren in het programma van de lerarenopleidingen is de afgelopen jaren substantieel gegroeid en leren in de praktijk/school is niet meer weg te denken als een essentieel onderdeel van het curriculum bij het opleiden van aanstaande leraren (hierna duiden we deze groep aan met de term ‘studenten’). Streven is dat in 2025 alle studenten stage lopen binnen de context van Samen Opleiden/partnerschappen.

Lees verder

Bron: Platform Samen Opleiden & Professionaliseren

Actueel

In het archief