Karin van Weegen is per 1 april 2022 benoemd als nieuwe voorzitter van LOBO (Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs) . Karin volgt Barbara de Kort op die vanaf 2015 voorzitter is van LOBO. Zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de verdere versterking van de positie van LOBO in het landelijk debat over goed onderwijs en het opleiden van leraren.

Lees verder

Bron:

Actueel

In de steek gelaten29 sep

In het archief