Het Platform heeft in 2021 vier sessies georganiseerd voor partnerschappen die stappen (willen) zetten richting groei. Een aantal thematieken die daaruit naar voren kwamen, zetten we in gerichte ontwikkelsessies in 2022 nog eens centraal. We gaan dieper in op het onderwerp, verkennen mede op basis van ervaringen in partnerschappen de specifieke vraagstukken, dilemma’s en aanpakken. Deelnemers delen voorbeelden, bespreken adviezen en werken samen met het Platform aan handreikingen of praktijkillustraties.

Lees verder

Bron: Platform Samen Opleiden & Professionaliseren

Actueel

In het archief