Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs krijgen uit het Nationaal Programma Onderwijs aanvullende bekostiging. OCW heeft de extra bedragen voor het schooljaar 2022-2023 op 22 april gepubliceerd. De informatietool toont de precieze bedragen per school.

Lees verder

Bron: PO-Raad

Actueel

In het archief