De afgelopen jaren is er in vijf ontwerpnetwerken po en vo gewerkt aan het bouwen vaneen curriculum in samenhang. Deze ontwerpnetwerken hebben waardevolle inzichten en producten opgeleverd, zoals vormgegeven in de Ontwerpkit Bouwen aan een samenhangend curriculum voor het opleiden van leraren.

Lees verder

Bron: Platform Samen Opleiden & Professionaliseren

Actueel

In het archief