De nieuwe werkwijze ontwikkelingsgerichte peer review, zoals in december 2021 vastgesteld, wordt het komende halfjaar in de praktijk van Samen Opleiden uitgeprobeerd. Partnerschappen po, vo en mbo nemen deel aan pilots en organiseren dit najaar een peer reviewdag.

Lees verder

Bron: Platform Samen Opleiden en Professionaliseren

Actueel

In het archief